فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران ( علمی پژوهشی )
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  هدف از انتشار نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران كمك به رشد و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در عرصه‎های آموزش عالی، علمی و صنعتی در میان متخصصان و كارشناسان مهندسی برق و کامپیوتر و فراهم کردن زمینه‎ برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور است. این نشریه بنا دارد زمینه ارائه یافته‎های پژوهشی در حوزه‎های تخصصی مختلف مهندسی برق و كامپیوتر را فراهم نماید و ارتباط تنگاتنگی را با جوامع علمی كشور و متخصصان ایرانی مقیم خارج كشور برقرار سازد.

  مقالاتی در این نشریه انتشار می‎یابد كه حاصل پژوهش‌های نظری و كاربردی در عرصه مهندسی برق و علم کامپیوتر باشد. هیچ محدودیتی در انتخاب موضوع مقالات از نظر حوزه‎های تخصصی وجود ندارد و امید است که با عدم تمرکز بر روی یک حوزه خاص بتواند طیف گسترده‎ای از مخاطبان متخصص در این عرصه را جذب نماید.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگوریتم¬های هوشمند جهت تشخیص نفوذ در SDN-IoT
   ذکریا رئیسی فضل‌الله ادیب‌نیا مهدی یزدیان دهکردی
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   در سال‌های اخیر، کاربرد اینترنت اشیا در جوامع به‌طور گسترده‌ای رشد یافته و از طرفی، فناوري جدیدي به نام شبکه‌هاي نرم‌افزارمحور جهت حل چالش‌هاي اینترنت اشیا پیشنهاد شده است. چالش‌های موجود در این شبکه‌های نرم‌افزارمحور و اینترنت اشیا موجب گردیده که امنیت SDN-IoT به یکی ا چکیده کامل
   در سال‌های اخیر، کاربرد اینترنت اشیا در جوامع به‌طور گسترده‌ای رشد یافته و از طرفی، فناوري جدیدي به نام شبکه‌هاي نرم‌افزارمحور جهت حل چالش‌هاي اینترنت اشیا پیشنهاد شده است. چالش‌های موجود در این شبکه‌های نرم‌افزارمحور و اینترنت اشیا موجب گردیده که امنیت SDN-IoT به یکی از نگرانی‌های مهم این شبکه‌ها تبدیل شود. از طرف دیگر، الگوریتم‌هاي هوشمند فرصتی بوده که به‌کارگیری آنها در موارد متعددی از جمله امنیت و تشخیص نفوذ، موجب پیشرفت چشم‌گیري شده است. البته سیستم‌های تشخیص نفوذ جهت محیط SDN-IoT، همچنان با چالش نرخ هشدار غلط بالا مواجه هستند. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند پیشنهاد ‌شده که جهت دسترسی به نتایج خوبی در زمینه تشخیص نفوذ، الگوریتم‌های نظارتی دروازه بازگشتی مکرر و طبقه‌بند غیرنظارتی -k میانگین را ادغام می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که روش پیشنهادی با بهره‌گیری مزایای هر کدام از الگوریتم‌های ادغام‌شده و پوشش معایب یکدیگر، نسبت به روش‌هاي دیگر مانند روش Hamza داراي دقت بیشتری و بالاخص نرخ هشدار غلط کمتري است. همچنین روش پیشنهادی توانسته نرخ هشدار غلط را به 1/1% کاهش داده و دقت را در حدود 99% حفظ کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارائه یک سیستم تشخیص چهره با انتخاب بهینه‌ی ویژگی‌ها مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی فاخته
   فرناز حسینی حامد سپهرزاده
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   تشخیص چهره، یک عمل تشخیص الگوست که به‌طور خاص بر روی چهره‌ها انجام می‌شود و کاربردهای فراوانی در شناسایی کارت‌های اعتباری، سیستم‌های امنیتی و موارد دیگر دارد. ایجاد یک سیستم تشخیص چهره با دقت بالا، یک چالش بزرگ می‌باشد که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان مختلفی قرار گرف چکیده کامل
   تشخیص چهره، یک عمل تشخیص الگوست که به‌طور خاص بر روی چهره‌ها انجام می‌شود و کاربردهای فراوانی در شناسایی کارت‌های اعتباری، سیستم‌های امنیتی و موارد دیگر دارد. ایجاد یک سیستم تشخیص چهره با دقت بالا، یک چالش بزرگ می‌باشد که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان مختلفی قرار گرفته است. فرایند استخراج ویژگی و طبقه‌بندی، دو مسئله مهم در سیستم‌های تشخیص هستند که می‌توانند در افزایش دقت تشخیص نقش بسزایی را ایفا کنند. با توجه به این موضوع در این مطالعه با درنظرگرفتن ویژگی‌های ترکیبی و بهینه‌سازی الگوریتم فاخته، روشی برای بهبود میزان دقت در تشخیص چهره پیشنهاد شده است. در روش ارائه‌شده، هفت ویژگی از روی تصاویر موجود در پایگاه داده استخراج شده، سپس با به‌دست‌آوردن بردار ویژگیِ مطلوب، مراحل مربوط به انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فاخته انجام می‌شود. روش پیشنهادی با نرم‌افزار Matlab پیاده‌سازی گردیده و با روش‌های دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مربوط به ارزیابی نشان می‌دهند که روش پیشنهادی توانسته عمل تشخیص بر روی تصاویر دو بانک داده ORL و FDBB را به‌ترتیب با دقت 00/93% و %12/95% انجام دهد. نتیجه به‌دست‌آمده برای این معیار ارزیابی نسبت به سایر روش‌های مقایسه‌شده از مقدار بالاتری برخوردار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بهبود رتبه‌بندی با استفاده از BERT
   شکوفه  بستان علی محمد زارع بیدکی محمدرضا پژوهان
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   رتبه‌بندی کارآمد اسناد در عصر اطلاعات امروز، نقش مهمی در سیستم‌های بازیابی اطلاعات ایفا می‌کند. این مقاله یک رویکرد جدید برای رتبه‌بندی اسناد با استفاده از مدل‌های درون‌سازی با تمرکز بر مدل زبانی BERT برای بهبود نتایج رتبه‌بندی ارائه می‌کند. رویکرد پیشنهادی از روش‌های د چکیده کامل
   رتبه‌بندی کارآمد اسناد در عصر اطلاعات امروز، نقش مهمی در سیستم‌های بازیابی اطلاعات ایفا می‌کند. این مقاله یک رویکرد جدید برای رتبه‌بندی اسناد با استفاده از مدل‌های درون‌سازی با تمرکز بر مدل زبانی BERT برای بهبود نتایج رتبه‌بندی ارائه می‌کند. رویکرد پیشنهادی از روش‌های درون‌سازی واژگان برای به‌تصویرکشیدن نمایش‌های معنایی پرس‌وجوهای کاربر و محتوای سند استفاده می‌کند. با تبدیل داده‌های متنی به بردارهای معنایی، ارتباط و شباهت بین پرس‌و‌جوها و اسناد تحت روابط رتبه‌بندی پیشنهادی با هزینه کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. روابط رتبه‌بندی پیشنهادی عوامل مختلفی را برای بهبود دقت در نظر می‌گیرند که این عوامل شامل بردارهای درون‌سازی واژگان، مکان واژگان کلیدی و تأثیر واژگان باارزش در رتبه‌بندی بر مبنای بردارهای معنایی است. آزمایش‌ها و تحلیل‌های مقایسه‌ای برای ارزیابی اثربخشی روابط پیشنهادی اعمال گردیده است. نتایج تجربی، اثربخشی رویکرد پیشنهادی را با دستیابی به دقت بالاتر در مقایسه با روش‌های رتبه‌بندی رایج نشان می‌دهند. این نتایج بیانگر آن مسئله است که استفاده از مدل‌های درون‌سازی و ترکیب آن در روابط رتبه‌بندی پیشنهادی به‌طور قابل توجهی دقت رتبه‌بندی را تا 87/0 در بهترین حالت بهبود می‌بخشد. این بررسی به بهبود رتبه‌بندی اسناد کمک می‌کند و پتانسیل مدل درون‌سازی BERT را در بهبود عملکرد رتبه‌بندی نشان می‌دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - کاربست انواع جانمایی کلمات پیش‌آموزش‌داده‌شده در مدل‌های یادگیری عمیق برای تولید عنوان از متون فارسی
   محمد ابراهیم شناسا بهروز مینایی بیدگلی
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   با پیدایش روش‌های یادگیری عمیق، مدل‌های دنباله به دنباله با هدف ترجمه ماشینی یک جمله مبدأ به یک جمله مقصد ارائه شدند و از همین ایده برای ترجمه یا تبدیل یک متن به شکل خلاصه‌شده آن استفاده گردیده است. خلاصه‌هایی که به این روش تولید می‌شوند از نظر ساختاری خواناتر بوده و مع چکیده کامل
   با پیدایش روش‌های یادگیری عمیق، مدل‌های دنباله به دنباله با هدف ترجمه ماشینی یک جمله مبدأ به یک جمله مقصد ارائه شدند و از همین ایده برای ترجمه یا تبدیل یک متن به شکل خلاصه‌شده آن استفاده گردیده است. خلاصه‌هایی که به این روش تولید می‌شوند از نظر ساختاری خواناتر بوده و معمولاً معنای کاملی را به خواننده منتقل می‌کنند. در چنین ساختارهایی برای بازنمایی معنایی واژه‌ها از بردارهای جانمایی کلمات استفاده می‌شود که در آن، وزن هر کلمه با توجه به کلمات مجاور آن از یک پیکره بزرگ آموزش داده می‌شود. در حالت کلی وزن این بردارها با انتخاب یک پنجره مجاورت برای هر کلمه به‌دست می‌آید؛ اما در مدل‌های زبانی بافتاری مانند برت برای محاسبه وزن این کلمات از مبدل‌های چندلایه استفاده می‌شود که به تمامی کلمات موجود در متن توجه می‌کنند. تاکنون مقالات متعددی نشان داده‌اند که مدل‌های زبانی بافتاری به‌دلیل قابلیت ریزتنظیم وزن‌ها برای انجام یک وظیفه پردازش زبان طبیعی خاص، موفق‌تر از سایر روش‌های جانمایی کلمات عمل می‌کنند؛ اما بررسی عملکرد وزن اولیه این مدل‌ها برای کاربست در تولید عنوان در زبان فارسی مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی رفتار جانمایی کلمات به‌صورت پیش‌آموزش‌داده‌شده و بدون ریزتنظیم آنها در تولید عنوان از متون فارسی می‌پردازیم. برای یادگیری مدل از «علم‌نت» که یک پیکره فارسی شامل حدود 350 هزار جفت چکیده و عنوان مقالات علمی می‌باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند استفاده از مدل برت حتی بدون ریزتنظیم وزن‌های آن در بهبود کیفیت عناوین فارسی تولیدشده تأثیرگذار بوده و معیار 1-ROUGE را در فارسی به 42% می‌رساند که بهتر از سایر مدل‌های جانمایی است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تشخیص احساسات مبتنی بر سیگنال‌های EEG به کمک یادگیری عمیق مبتنی بر حافظه کوتاه‌مدت ماندگار دوجهته و مکانیسم توجه
   سیدعابد  حسینی محبوبه هوشمند
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   این پژوهش به تشخیص احساسات از روی سیگنال‌های EEG به کمک یادگیری عمیق مبتنی بر حافظه کوتاه‌مدت ماندگار (LSTM) دوجهته و مکانیسم توجه می‌پردازد. در این پژوهش از دو پایگاه داده SEED و DEAP برای تشخیص احساس استفاده شده است. داده SEED شامل سیگنال‌های EEG در 62 کانال متعلق به چکیده کامل
   این پژوهش به تشخیص احساسات از روی سیگنال‌های EEG به کمک یادگیری عمیق مبتنی بر حافظه کوتاه‌مدت ماندگار (LSTM) دوجهته و مکانیسم توجه می‌پردازد. در این پژوهش از دو پایگاه داده SEED و DEAP برای تشخیص احساس استفاده شده است. داده SEED شامل سیگنال‌های EEG در 62 کانال متعلق به 15 شرکت‌کننده در سه دسته مختلف از احساسات مثبت، خنثی و منفی است. داده DEAP شامل سیگنال EEG در 32 کانال متعلق به 32 شرکت‌کننده در دو دسته از ظرفیت و برانگیختگی است. LSTM کارایی خود را در استخراج اطلاعات زمانی از سیگنال‌های فیزیولوژیکی طولانی نشان داده است. نوآوری‎های این پژوهش شامل استفاده از یک تابع تلفات جدید و بهینه‌ساز بیزین برای یافتن نرخ یادگیری اولیه است. صحت روش پیشنهادی برای طبقه‌بندی احساسات در پایگاه داده SEED 72/96 درصد شده است. صحت روش پیشنهادی برای طبقه‌بندی احساس در دو دسته ظرفیت و برانگیختگی در پایگاه داده DEAP به‌ترتیب 9/94 و 1/97 درصد است. نهایتاً مقایسه نتایج به‌دست‌آمده با پژوهش‌های اخیر روی داده‌های یکسان، نشان از بهبود نسبتاً خوب روش پیشنهادی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مقایسه شبکه ‏های عمیق Faster RCNN و RetinaNet جهت تشخیص خودرو در آب‌وهوای نامساعد
   یاسر جمشیدی راضیه سادات  اخوت
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   تشخيص وسايل نقليه و رديابی آن، نقش مهمی در اتومبیل‏های خودران و سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند ايفا می‌کند. شرايط آب‌وهوايی نامساعد مانند حضور برف سنگين، مه، باران و گرد و غبار با کاهش ديد دوربين، محدوديت‌هاي خطرناکی ايجاد کرده و بر عملکرد الگوريتم‌هاي تشخيصی استفاده‌شده در چکیده کامل
   تشخيص وسايل نقليه و رديابی آن، نقش مهمی در اتومبیل‏های خودران و سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند ايفا می‌کند. شرايط آب‌وهوايی نامساعد مانند حضور برف سنگين، مه، باران و گرد و غبار با کاهش ديد دوربين، محدوديت‌هاي خطرناکی ايجاد کرده و بر عملکرد الگوريتم‌هاي تشخيصی استفاده‌شده در سيستم‌هاي نظارت بر ترافيک و برنامه‌هاي رانندگی خودکار تأثير می‌گذارد. در این مقاله از شبکه عمیق تشخیص اشیای Faster RCNN با هسته 50ResNet و شبکه RetinaNet استفاده شده و دقت این دو شبکه جهت تشخیص خودرو در آب‌وهوای نامساعد مورد بررسی قرار می‏گیرد. پایگاه داده مورد استفاده، فایل DAWN می‌باشد که شامل تصاویر دنیای واقعی است و با انواع مختلفی از شرایط آب‌وهوایی نامطلوب جمع‌آوری شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‏دهند که روش ارائه‌شده در بهترین حالت، دقت تشخیص را از %2/0 به %75 افزایش داده و بیشترین میزان افزایش دقت نیز مربوط به شرایط بارانی می‌باشد. تمام پردازش‏ها به زبان پایتون و در گوگل کولب انجام شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - شکل‌دهی وفقی پرتو آکوستیکی با روش بهبودیافته تفاضلی
   نگار سرشار مهدی بکرانی
   شماره 1 , دوره 22 , بهار 1403
   شکل‌دهنده‌های پرتو تفاضلی عملکرد مؤثری در کاربردهای پهن‌باند نظیر کاربردهای آکوستیکی دارند؛ اما دارای بهره نویز سفید محدودی هستند. در این مقاله به‌منظور بهبود بهره نویز سفید شکل‌دهنده پرتو تفاضلی، یک الگوریتم شکل‌دهنده تفاضلی بر مبنای وزن‌دهی وفقی ارائه شده که از روش شک چکیده کامل
   شکل‌دهنده‌های پرتو تفاضلی عملکرد مؤثری در کاربردهای پهن‌باند نظیر کاربردهای آکوستیکی دارند؛ اما دارای بهره نویز سفید محدودی هستند. در این مقاله به‌منظور بهبود بهره نویز سفید شکل‌دهنده پرتو تفاضلی، یک الگوریتم شکل‌دهنده تفاضلی بر مبنای وزن‌دهی وفقی ارائه شده که از روش شکل‌دهی پرتو پاسخ کمینه واریانس بدون اعوجاج (MVDR) بهره می‌گیرد. به این منظور، ابتدا شکل‌دهی پرتو تفاضلی در دو مرحله اجرا شده که در مرحله اول، تفاضل مکانی مشاهده‌ها به‌دست آمده و در مرحله دوم شکل‌دهنده پرتو بهینه گردید. سپس با محاسبه ضرایب و تلفیق شکل‌دهنده‌های پرتو تفاضلی و MVDR، شکل‌دهنده پرتو وفقی پیشنهادی به‌دست آمد. در شکل‌دهنده پیشنهادی، سهم روش تفاضلی و روش MVDR در ایجاد سیگنال خروجی توسط ضریب تلفیق وفقی که تابع فرکانس، فاصله بین میکروفن‌ها، زاویه هدف و تعداد میکروفن‌ها است، تعیین می‌گردد. شکل‌دهنده پرتو پیشنهادی با درنظرگرفتن چهار میکروفن و فاصله دو سانتی‌متری بین میکروفن‌ها منجر به بهبود بهره نویز سفید به مقدار 35 دسی‌بل و بهره SNR به مقدار 18 دسی‌بل نسبت به شکل‌دهنده پرتو تفاضلی در فرکانس 1 کیلوهرتز می‌شود. همچنین فاکتور جهت‌دهی در الگوریتم وفقی پیشنهادی به میزان 5/3 دسی‌بل نسبت به شکل‌دهنده پرتو تفاضلی بهبود پیدا کرده است. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی مبتنی بر روش زنجیره مارکوف
   مرتضی حق‌شناس رحمت‌الله هوشمند
   شماره 3 , دوره 17 , پاییز 1398
   راکتورهای کنترل‌شونده نوعی از سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر هستند که نقش مهمی در دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت دارند. این در حالی است که در ارزیابی متعارف قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت، توان راکتیو تنها به عنوان یک محدودیت برای شبکه در نظر گرفته شده و تا کن چکیده کامل
   راکتورهای کنترل‌شونده نوعی از سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر هستند که نقش مهمی در دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت دارند. این در حالی است که در ارزیابی متعارف قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت، توان راکتیو تنها به عنوان یک محدودیت برای شبکه در نظر گرفته شده و تا کنون مدل دقیقی برای ارزیابی قابلیت اطمینان راکتورها ارائه نشده است. در این مقاله یک مدل قابلیت اطمینان جدید توسط روش زنجیره مارکوف برای راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی (MCR) پیشنهاد شده است. در فرایند مدل‌سازی این جبران‌کننده، ابتدا ساختار راکتور به دو بخش مجزا تقسیم شده و سپس مدل‌های مارکوف استخراج‌شده برای آنها بر اساس اصول روش فراوانی و تداوم حالت‌ها ترکیب شده است. از آنجا که تغییرات دمای محیط نقش قابل ملاحظه‌ای در تغییر نرخ خرابی تجهیزات الکتریکی دارد، اثر تغییرات دما مطابق با استاندارد MIL-217F در مدل پیشنهادی لحاظ شده و تأثیر آن بر احتمال حالت‌های کاری MCR مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی و تحلیل حساسیت نشان داده که در شرایط عادی، سیستم کنترل و در دماهای زیاد، سیم‌پیچ‌های راکتور می‌توانند بیشترین تأثیر را بر دسترس‌پذیری MCR داشته باشند. مقایسه شاخص‌های قابلیت اطمینان در دماهای مختلف نشان داده که در شرایط تغییر دما، اجزای متفاوتی دسترس‌پذیری MCR را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در چنین شرایطی اقدامات لازم برای بهبود قابلیت اطمینان راکتور می‌تواند متفاوت باشد. این واقعیت اهمیت در نظر گرفتن دمای محیط در ارزیابی قابلیت اطمینان و همچنین برنامه‌ریزی برای تعمیرات پیشگیرانه جهت بهبود عملکرد منابع توان راکتیو را نشان می‌دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور توربین بادی با در نظر گرفتن نایقینی بار و تولید
   احسان محرمی سعید اسماعیلی
   شماره 3 , دوره 13 , پاییز 1394
   مدیریت توان راکتیو در سیستم‌های قدرت برای انتقال ایمن توان اکتیو به ویژه زمانی که قسمتی از تولید سیستم به صورت احتمالی و توسط منابع بادی تأمین می‌گردد از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور مولدهای بادی و با در نظ چکیده کامل
   مدیریت توان راکتیو در سیستم‌های قدرت برای انتقال ایمن توان اکتیو به ویژه زمانی که قسمتی از تولید سیستم به صورت احتمالی و توسط منابع بادی تأمین می‌گردد از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور مولدهای بادی و با در نظر گرفتن هم‌زمان طبیعت احتمالی این منابع و همچنین نایقینی بار ارائه گردیده است. در این راستا الگوریتم احتمالی پیشنهادی با در نظر گرفتن تابع هزینه هر یک از منابع توان راکتیو از جمله مولدهای بادی، تابع هزینه کلی سیستم را حداقل می‌نماید. در کنار مسایل اقتصادی، حاشیه پایداری ولتاژ، داشتن رزرو توان راکتیو کافی در هر ناحیه کنترل ولتاژ و احتمال تراکم خطوط نیز به عنوان جنبه‌های تکنیکی برنامه‌ریزی توان راکتیو به خوبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. از دیگر مزیت‌های این روش نسبت به روش‌های قبلی، لحاظ‌نمودن قابلیت تولید توان راکتیو در مولدهای بادی از نوع سرعت متغیر محدود با ژنراتور القایی تغذیه مضاعف (DFIG) و در نظر گرفتن محدودیت‌های مبدل سمت روتور و شبکه در تولید توان راکتیو می‌باشد. الگوریتم بهینه‌سازی ارائه‌شده از یک تکنیک برنامه‌ریزی چندهدفه با استفاده از ضرایب وزنی مناسب برای حداقل‌نمودن مجموع هزینه تأمین توان راکتیو و تلفات شبکه، به طور هم‌زمان و احتمال تراکم خطوط، همراه با حداکثرنمودن حاشیه پایداری ولتاژ و رزرو توان راکتیو در هر ناحیه در یک ساختار احتمالی برای سرعت باد و پیش‌بینی بار استفاده می‌نماید. نتایج شبیه‌سازی روی شبکه تست 30باسه IEEE بر کارامدی روش پیشنهادی برای شرایط واقعی سیستم تأکید دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - مدل‌سازی کمپرسور 250-K با استفاده از روش سری موازی نارکس و فازی سلسله‌مراتبی
   عادل خسروی عباس چترایی غضنفر شاهقلیان سید محمد کارگر
   شماره 3 , دوره 18 , پاییز 1399
   با توجه به افزایش روزافزون کاربرد کمپرسورها در صنعت، تعیین یک مدل ریاضی برای کمپرسور جهت طراحی سیستم کنترلی، تجزیه ‌و تحلیل و شبیه‌سازی کامپیوتری آن بسیار مهم است. همچنین در سال‌های اخیر مدل‌سازی‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی و فازی به علت عملکرد واقع‌بینانه‌تر این مدل‌ها م چکیده کامل
   با توجه به افزایش روزافزون کاربرد کمپرسورها در صنعت، تعیین یک مدل ریاضی برای کمپرسور جهت طراحی سیستم کنترلی، تجزیه ‌و تحلیل و شبیه‌سازی کامپیوتری آن بسیار مهم است. همچنین در سال‌های اخیر مدل‌سازی‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی و فازی به علت عملکرد واقع‌بینانه‌تر این مدل‌ها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع آن برای مدل‌سازی استفاده ‌شده است. روش‌های هوشمند دارای قابلیت بالایی برای برقراری ارتباط بین داده‌های ورودی و خروجی است. در این مقاله، مدل‌سازی کمپرسور 250 K- شرکت ذوب‌آهن اصفهان بر اساس مدل‌های هوشمند شبکه عصبی فازی رگرسیون خودکار غیر خطی با ورودی خارجی (نارکس) و شبکه فازی سلسله‌مراتبی ارائه ‌شده است. جهت مدل‌سازی، سیستم مورد آزمایش قرار گرفته است و داده‌های ورودی و خروجی کمپرسور با استفاده از سنسورهای موجود در کمپرسور و پردازش تصویر برای تبدیل‌کردن داده‌ها به داده مورد نیاز در مدل‌سازی استفاده می‌شوند. سپس الگوریتم‌های نارکس و فازی سلسله‌مراتبی مدل کمپرسور با استفاده از نرم‌افزار Matlab تعیین می‌شود. نتایج شبیه‌سازی ارائه‌شده از مدل‌سازی، برازش بهتری برای نارکس نسبت به فازی سلسله‌مراتبی را نشان می‌دهد. از بین دو مدل ارائه‌‌شده در این مقاله مدل نارکس در بردار رگرسیون و خطای گوسی، پاسخ بهتری نسبت به شبکه فازی سلسله‌مراتبی ارائه می‌کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - طراحی و آنالیز یک کنترل‌کننده مقاوم و سریع جدید مد لغزشی با سطح لغزش چندشیب، برای اینورترهای نوع NPC سه‌سطحی تک‌فاز تحت بارهای مختلف و کاهش THD خروجی
   بابک خواجه شلالی غضنفر شاهقلیان
   شماره 2 , دوره 15 , تابستان 1396
   در این مقاله ساختار کنترلی با عملکردی مقاوم در حضور عدم قطعیت‌های پارامتری سیستم جهت بهبود مشخصات اینورتر سینوسی خالص در تمامی شرایط عملکردی و بارگذاری ارائه شده است. کنترل‌کننده رفتار سریع و دقیق مبدل در شرایط مختلف بارگذاری جهت افزایش کیفیت ولتاژ و کاهش هارمونیک‌های خ چکیده کامل
   در این مقاله ساختار کنترلی با عملکردی مقاوم در حضور عدم قطعیت‌های پارامتری سیستم جهت بهبود مشخصات اینورتر سینوسی خالص در تمامی شرایط عملکردی و بارگذاری ارائه شده است. کنترل‌کننده رفتار سریع و دقیق مبدل در شرایط مختلف بارگذاری جهت افزایش کیفیت ولتاژ و کاهش هارمونیک‌های خروجی را تضمین می‌کند. این کنترل‌کننده با یک عملکرد لغزشی و با بهره‌گیری از ولتاژ خروجی و جریان خازن در فرایند کنترل، علاوه بر ایجاد یک تعقیب دقیق ولتاژ خروجی از مرجع، توانایی دفع اغتشاشات پریودیک ناشی از بارگذاری را به طور مطلوب دارد. همچنین حالت‌های خطا را در سریع‌ترین زمان ممکن به سمت صفر برده و حالت‌های گذرای بسیار مطلوبی را در لحظات بروز خطا که همان لحظات اسپایک‌های شدید و دامنه‌های بزرگ جریان در خروجی می‌باشد را به همراه دارد. از دیگر ویژگی‌های کنترل‌کننده ارائه‌شده افزایش وسعت ناحیه پایداری تحت محدوده وسیعی از بارگذاری در شرایط مختلف می‌باشد. درستی عملکرد کنترل‌کننده پیشنهادی بر روی یک اینورتر سه‌سطحی NPC تک‌فاز که دارای حساسیت بالایی در امر کنترل به منظور افزایش کیفیت، کاهش هارمونیک و THD موج خروجی می‌باشد با یک کنترل‌کننده مد لغزشی تک شیب با همان مشخصات بارگذاری و مرجع مقایسه شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - شناسایی حلقه بسته سیستم احتراق با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا
   احسان آقاداودی غضنفر شاهقلیان
   شماره 3 , دوره 16 , پاییز 1397
   بویلر- توربین یک سیستم چندمتغیره و پیچیده در نیروگاه‌های بخار است و از سه حلقه کنترل اصلی و مجزای احتراق، دما و سطح آب درام تشکیل شده است. انتخاب حلقه‌های کنترلی به عنوان یک حلقه واحد به منظور کنترل و شناسایی بویلر به صورت یکپارچه، به علت حضور مشخصه‌های دینامیکی غیر خطی چکیده کامل
   بویلر- توربین یک سیستم چندمتغیره و پیچیده در نیروگاه‌های بخار است و از سه حلقه کنترل اصلی و مجزای احتراق، دما و سطح آب درام تشکیل شده است. انتخاب حلقه‌های کنترلی به عنوان یک حلقه واحد به منظور کنترل و شناسایی بویلر به صورت یکپارچه، به علت حضور مشخصه‌های دینامیکی غیر خطی متغیر با زمان بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. بنابراین برای تحقق یک مدل واقعی و دقیق برای طراحی کنترل‌کننده مناسب، هر حلقه کنترلی باید جداگانه شناسایی شود. همچنین عملکرد مؤثر و کارامد مدل شناسایی‌شده در زمان تغییرات بار نیز حایز اهمیت است. در این مقاله شناسایی حلقه‌ بسته سیستم احتراق ارائه شده است. با توجه به حساسیت، پیچیدگی، غیر خطی و حلقه بسته بودن سیستم، شناسایی سیستم با استفاده از روش‌های هوشمند مانند سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا (NARX) سری- موازی انجام می‌گیرد. در انتها مقایسه نتایج دو روش با یکدیگر و همچنین مقایسه با داده‌های واقعی نمونه‌برداری شده از بویلر واحد 320 مگاوات نیروگاه بخار اصفهان- ایران ارائه شده و دقت روش‌ها نشان داده می‌شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارائه یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی با قابلیت کشف خوشه‌های با چگالی متفاوت در پایگاه داده‌های مکانی
   علی زاده ده بالایی علیرضا باقری حامد افشار
   شماره 3 , دوره 15 , پاییز 1396
   خوشه‌بندی یکی از تکنیک‌های مهم کشف دانش در پایگاه داده‌های مکانی است. الگوریتم‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی یکی از روش‌های اصلی برای خوشه‌بندی در داده‌کاوی هستند. الگوریتم DBSCAN پایه روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی است که علی‌رغم مزایایی که دارد دارای مشکلاتی نظیر سخت چکیده کامل
   خوشه‌بندی یکی از تکنیک‌های مهم کشف دانش در پایگاه داده‌های مکانی است. الگوریتم‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی یکی از روش‌های اصلی برای خوشه‌بندی در داده‌کاوی هستند. الگوریتم DBSCAN پایه روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی است که علی‌رغم مزایایی که دارد دارای مشکلاتی نظیر سخت‌بودن تعیین پارامترهای ورودی و عدم توانایی کشف خوشه‌های با چگالی متفاوت نیز است. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده که برخلاف الگوریتم DBSCAN، قابلیت تشخیص خوشه‌های با چگالی متفاوت را دارد. این الگوریتم همچنین خوشه‌های تودرتو و چسبیده به هم را نیز به خوبی تشخیص می‌دهد. ایده الگوریتم پیشنهادی به این صورت است که ابتدا با استفاده از تکنیکی چگالی‌های مختلف مجموعه داده را تشخیص داده و برای هر چگالی یک شعاع Eps تعیین می‌کند. سپس الگوریتم DBSCAN جهت اعمال بر روی مجموعه داده، با پارامترهای به دست آمده تطبیق داده می‌شود. الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه داده‌های استاندارد و مصنوعی تست شده است و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از الگوریتم DBSCAN و پنج بهبود الگوریتم DBSCAN شامل: VDBSCAN، VMDBSCAN، LDBSCAN، DVBSCAN و MDDBSCAN که همگی برای رفع مشکل تغییرات چگالی الگوریتم DBSCAN ارائه شده‌اند، بر اساس معیارهای ارزیابی روش‌های خوشه‌بندی مقایسه شده‌اند. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی از دقت بالا و درصد خطای پایینی برخوردار بوده و نتایج بهتری نسبت به سایر الگوریتم‌ها داشته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - انتخاب اتوماتیک تصویر مرجع در تطبیق هیستوگرام
   نجمه صمدیانی حمید حسن‌پور
   شماره 2 , دوره 13 , تابستان 1394
   در اين مقاله روشي براي انتخاب اتوماتيک تصوير مرجع در تطبيق هيستوگرام ارائه شده است. تطبيق هيستوگرام يکي از ساده‌ترين روش‌هاي مکاني بهبود تصوير است که با توجه به هيستوگرام تصوير مرجع، کنتراست تصوير اوليه را بهبود مي‌دهد. در روش‌هاي معمول تطبيق هيستوگرام، کاربر براي يافتن چکیده کامل
   در اين مقاله روشي براي انتخاب اتوماتيک تصوير مرجع در تطبيق هيستوگرام ارائه شده است. تطبيق هيستوگرام يکي از ساده‌ترين روش‌هاي مکاني بهبود تصوير است که با توجه به هيستوگرام تصوير مرجع، کنتراست تصوير اوليه را بهبود مي‌دهد. در روش‌هاي معمول تطبيق هيستوگرام، کاربر براي يافتن مناسب‌ترين تصوير مرجعي که بهتر از ساير تصاوير هدف، کنتراست تصوير را بهبود ببخشد، نيازمند انجام چندين آزمايش با عکس‌هاي گوناگون روي تصوير اوليه است اما اين مقاله، روشي براي انتخاب اتوماتيک تصوير مرجع در تطبيق هيستوگرام ارائه مي‌دهد. روش کار بدين صورت است که براي تجزیه مؤلفه روشنایی از رنگ، ابتدا تصاوير از فضاي رنگي RGB به فضاي HSV انتقال مي‌يابند. سپس تصوير مرجع مناسب براي بهبود تصوير اوليه، توسط يک معيار شباهت با سنجش ميزان شباهت بين هيستوگرام مؤلفه روشنایی تصاوير موجود در پايگاه داده و هيستوگرام مؤلفه روشنایی تصوير اوليه انتخاب مي‌شود. به عبارت ديگر، تصويري که هيستوگرام آن شباهت بيشتري به هيستوگرام تصوير اوليه دارد در بهبود کنتراست تصوير اوليه، موفق‌تر عمل مي‌کند. انجام اين کار علاوه بر به دست آوردن نتيجه مطلوب، کاربر را از دغدغه انتخاب يک تصوير مرجع مناسب براي بهبود تصوير اوليه نيز بي‌نياز مي‌کند. همچنين روش ارائه‌شده قابل استفاده روي تصاوير هر دو حوزه RGB و خاکستري نيز مي‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - PLAER: الگوريتم مسيريابي آگاه از انرژي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم به کمک مفهوم جريمه در اتوماتاي يادگير
   مرتضي پرويزي عمران علي معيني حميد حاج سيدجوادي
   شماره 4 , دوره 12 , زمستان 1393
   حسگرهاي موجود در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم معمولاً با انرژي باتري و با عمر محدود کار مي‌کنند، به همين دليل کاهش مصرف انرژي در آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، الگوريتم مسيريابي جديدي جهت کاهش مصرف انرژي در اين شبکه‌ها معرفي مي‌شود که از اتوماتاي يادگير به منظ چکیده کامل
   حسگرهاي موجود در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم معمولاً با انرژي باتري و با عمر محدود کار مي‌کنند، به همين دليل کاهش مصرف انرژي در آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، الگوريتم مسيريابي جديدي جهت کاهش مصرف انرژي در اين شبکه‌ها معرفي مي‌شود که از اتوماتاي يادگير به منظور يافتن مسير مناسب جهت ارسال بسته‌هاي داده بهره مي‌گيرد. رويکرد اصلي اين الگوريتم به اين صورت است که مصرف انرژي در مسيرهاي مختلف را با در نظر گرفتن سطح انرژي و تأخير گره‌ها متوازن نگه مي‌دارد و بدين منظور از شيوه جريمه‌دهي در اتوماتاي يادگير بهره مي‌گيرد. براي ارزيابي کارايي الگوريتم پيشنهادي، اين پروتکل مسيريابي با نرم‌افزار OMNET++ شبيه‌سازي و نتايج به دست آمده با دو پروتکل LABER و BEAR مقايسه شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که در شبکه با ساختار استاتيک، در مصرف انرژي و ارسال بسته‌هاي کنترلي و در نتيجه طول عمر شبکه در پروتکل پيشنهادي نسبت به پروتکل‌هاي مقايسه‌شده بهبود حاصل شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - طراحي و ساخت يک راه‎انداز گيت IGBT با حفاظتهای لازم و ادوات SMD
   مهدي فاضلي سيداديب ابريشمي‌فر
   شماره 1 , دوره 4 , بهار-تابستان 1385
   راه‌اندازهای گيت در مبدل‌های قدرت نوين که از عنصر قدرت IGBT استفاده مي‌کنند، بايد چندين عملکرد اساسی همچون ايزولاسيون الکتريکی، تقويت جريان و حفاظت در برابر اضافه جريان و ولتاژ را به اجرا بگذارند. مقاله حاضر يک نمونه از چنين راه‌اندازهايی را توصيف می‌کند که تماماً توسط چکیده کامل
   راه‌اندازهای گيت در مبدل‌های قدرت نوين که از عنصر قدرت IGBT استفاده مي‌کنند، بايد چندين عملکرد اساسی همچون ايزولاسيون الکتريکی، تقويت جريان و حفاظت در برابر اضافه جريان و ولتاژ را به اجرا بگذارند. مقاله حاضر يک نمونه از چنين راه‌اندازهايی را توصيف می‌کند که تماماً توسط ادوات SMD ساخته شده و برای IGBT های قدرت متوسط يا زياد مناسب است. اين راه‌انداز شامل منبع تغذيه سوئيچينگ ايزوله، مدارهای بافر، برخی توابع حفاظتی و همچنين حفاظت در برابر اتصال کوتاه IGBT است. مدار توانائی اعمال جريان تا اوج 6 آمپر با تدوام 50% با اعمال سيگنال ورودی در سطح TTL را دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تعیین حداکثر توان انتقالی با روش ترکیبی نیوتن- رافسون- سایدل و پخش‌بار هولومورفیک با بهبود محاسبات ماتریسی
   مصطفی عیدیانی
   شماره 1 , دوره 21 , بهار 1402
   این مقاله ابتدا نشان می‌دهد که ستون فقرات شبکه انتقال آینده، حتماً خطوط جریان مستقیم با ولتاژ فوق‌العاده بالا است و سپس معادلات خطوط جریان مستقیم را با معادلات پخش بار جریان متناوب نیوتن- رافسون- سایدل ترکیب می‌کند. با افزایش ابعاد معادلات پخش بار از روش‌های ماتریسی برا چکیده کامل
   این مقاله ابتدا نشان می‌دهد که ستون فقرات شبکه انتقال آینده، حتماً خطوط جریان مستقیم با ولتاژ فوق‌العاده بالا است و سپس معادلات خطوط جریان مستقیم را با معادلات پخش بار جریان متناوب نیوتن- رافسون- سایدل ترکیب می‌کند. با افزایش ابعاد معادلات پخش بار از روش‌های ماتریسی برای افزایش سرعت حل معادله پخش بار استفاده شده است. همچنین از آنجایی که پخش بار هولومورفیک برای انجام پخش بار، نیازی به حدس اولیه ندارد و در صورت وجود راه حل، حتماً پاسخ دقیق را محاسبه می‌کند، از این روش برای تعیین حدس اولیه پخش بار نیوتن- رافسون- سایدل استفاده شده است. با ترکیب این روش‌ها در این مقاله، روش جدیدی ارائه گردیده که می‌تواند در شبکه‌های کوچک و بزرگ با دقت و سرعت مناسب، حداکثر توان انتقالی ایستا را محاسبه کند. در این مقاله از 5 شبکه 39، 118، 300 باس IEEE، 145 باس ایالت آیوا و شبکه 1153 باس شرق ایران در شبیه‌سازی استفاده شده است. همچنین از 4 روش پخش بار متوالی، روش تکراری کمترین باقیمانده تعمیم‌یافته، روش نیوتن- رافسون- سایدل کلاسیک و روش پخش بار هولومورفیک استاندارد برای مقایسه استفاده گردیده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که روش ارائه‌شده قابل قبول است. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • صاحب امتیاز
  پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
  مدير مسئول
  حمیدرضا طیبی (جهاد دانشگاهی)
  سردبیر
  حمیدرضا صادق محمدی (پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی)
  مدیر داخلی
  سميه عبادي (پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي)
  هیئت تحریریه
  مهدی احسان (دانشگاه صنعتی شريف) رسول جليلی (دانشگاه صنعتی شريف) عبدالحسین رضایی (دانشگاه علم و فرهنگ) محمدحسن ساوجی (دانشگاه شهید بهشتی) حسين سيفی (دانشگاه تربیت مدرس) محمدجواد شایگان فرد (دانشگاه علم و فرهنگ) مسعود شفيعی (دانشگاه صنعتی امير کبير) حمیدرضا صادق محمدی (پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی) علی خاکی صدیق (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی) محمدرضا عارف (دانشگاه صنعتی شريف) محمود فتحی (دانشگاه علم و صنعت ايران) محمدکاظم مروج فرشی (دانشگاه تربيت مدرس)
  شاپا: 16823745
  شاپای الکترونیکی:16823745

  دوره انتشار: فصلنامه
  پست الکترونیک
  ijece@acecr.ac.ir
  نشانی
  تهران، نارمک، خيابان فرجام، خيابان شهيد حيدرخانی، خيابان شهيد ملک لو، شماره 190
  تلفن
  77896688
  تلفكس
  77453106
  کد پستی
  1684933511

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  مقالات چاپ شده 863
  تعداد نویسندگان 3382
  تعداد مشاهده مقاله 3939438
  تعداد دانلود مقاله 784716
  درصد پذیرش 44 %
  زمان پذیرش(روز) 195
  تعداد داوران 841
  آخرین به روزرسانی 29/04/1403