• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه تمام‌جمع‌کننده‌های تقریبی با خطای کم و آگاه از تغییرپذیری برای کاربردهای تحمل پذیر عدم دقت
    محمد میرزایی سيامك محمدي
    کاربردهای تحمل‌پذیر عدم دقت مانند پردازش تصویر و یادگیری ماشین به دلیل محدودیت‌های حس انسان یا ماهیت کاربرد، قابلیت تحمل عدم دقت را دارند. استفاده از محاسبات تقریبی در این کاربردها می‌تواند به کاهش قابل توجهی در توان، تأخیر و مساحت منجر شود. در این مقاله دو تمام‌جمع‌کنن چکیده کامل
    کاربردهای تحمل‌پذیر عدم دقت مانند پردازش تصویر و یادگیری ماشین به دلیل محدودیت‌های حس انسان یا ماهیت کاربرد، قابلیت تحمل عدم دقت را دارند. استفاده از محاسبات تقریبی در این کاربردها می‌تواند به کاهش قابل توجهی در توان، تأخیر و مساحت منجر شود. در این مقاله دو تمام‌جمع‌کننده تقریبی و یک جمع‌کننده تقریبی با خطای کم ارائه شده و اثرات تغییرپذیری قالب به قالب ولتاژ آستانه روی این مدارها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی خطا و تغییرپذیری، از این تمام‌جمع‌کننده‌های تقریبی در ساختار جمع‌کننده با انتشار نقلی و الگوریتم‌های پردازش تصویر sharpening و smoothing استفاده شده است. از نظر سه پارامتر حاصل‌ضرب- توان- تأخیر، دقت و مساحت برای ورودی‌های با توزیع یکنواخت، تمام‌جمع‌کننده پیشنهادی 1 و از نظر حداکثر نسبت سیگنال به نویز برای کاربردهای واقعی، تمام‌جمع‌کننده پیشنهادی 2 و جمع‌کننده پیشنهادی، بهترین عملکرد را دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برنامه‌ریزی تصادفی بهبود تاب‌آوری سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی در مقابل طوفان‌های گرد و غبار شدید
    مرتضی حق‌شناس رحمت‌الله هوشمند مهدی قلی‌پور
    ویژگی تاب آوری در سیستم های قدرت به قابلیت های سیستم در مقابله با اغتشاشات شدید با احتمال رخداد کم اشاره دارد. از آنجا که در چند سال اخیر ریزگردها و طوفان های گرد و غبار خسارت های سنگینی را به صنعت برق کشور تحمیل کرده است، در این مقاله یک مدل برنامه ریزی دوسطحی برای بهب چکیده کامل
    ویژگی تاب آوری در سیستم های قدرت به قابلیت های سیستم در مقابله با اغتشاشات شدید با احتمال رخداد کم اشاره دارد. از آنجا که در چند سال اخیر ریزگردها و طوفان های گرد و غبار خسارت های سنگینی را به صنعت برق کشور تحمیل کرده است، در این مقاله یک مدل برنامه ریزی دوسطحی برای بهبود تاب آوری سیستم های توزیع انرژی در مقابل این پدیده پیشنهاد شده است. در سطح اول مدل پیشنهادی، هزینه های سرمایه گذاری برای بهبود تاب آوری سیستم توزیع در مقابل طوفان های گرد و غبار و در سطح دوم آن، هزینه های مورد انتظار بهره برداری از سیستم توزیع در چارچوب محدودیت های مالی و عملیاتی سیستم حداقل می گردند. با توجه به کاهش استقامت عایقی تجهیزات شبکه توزیع در شرایط طوفان گرد و غبار، اقدامات پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی شامل تقویت خطوط توزیع با مقره های سیلیکونی، تعیین محل کلیدهای جداکننده در شبکه توزیع و بکارگیری ژنراتورهای اضطراری می اشد. در مدل پیشنهادی، اقدامات حوزه بهره برداری به دو دسته اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی تفکیک شده و تعامل بین سطوح برنامه ریزی به گونه ای پیاده سازی شده است که نتایج هر سطح به متغیرهای تصمیم و محدودیت های سطح مقابل وابسته است. نتایج شبیه سازی و مطالعات عددی بر روی شبکه 33 باسه IEEE و یک فیدر فشار متوسط شعاعی با 209 گره واقع در استان خوزستان کارایی روش پیشنهادی را در مقادیر مختلف بودجه تایید کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تشخیص و حذف تاثیر یک حمله سایبری ترکیبی به سیستم کنترل خودکار تولید
    تینا حاجی‌عبداله حسین سیفی سید حامد دلخوش اباتری
    پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های نظارت و کنترل شبکه‌های قدرت، نیازمند زیرساخت مخابراتی برای ارسال و دریافت داده‌های اندازه‌گیری و فرامین کنترلی است. این تعاملات سایبری-فیزیکی، علی‌رغم افزایش کارایی و قابلیت اطمینان، شبکه‌های قدرت را در معرض حملات سایبری‌ قرار داده ‌است. سیس چکیده کامل
    پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های نظارت و کنترل شبکه‌های قدرت، نیازمند زیرساخت مخابراتی برای ارسال و دریافت داده‌های اندازه‌گیری و فرامین کنترلی است. این تعاملات سایبری-فیزیکی، علی‌رغم افزایش کارایی و قابلیت اطمینان، شبکه‌های قدرت را در معرض حملات سایبری‌ قرار داده ‌است. سیستم کنترل خودکار تولید (AGC)، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های کنترلی شبکه قدرت است که نیازمند زیرساخت مخابراتی بوده و بسیار مورد توجه حمله‌کنندگان سایبری قرار گرفته است؛ زیرا یک حمله موفق به سیستم AGC، نه تنها تأثیر مستقیمی بر فرکانس سیستم دارد، بلکه می‌تواند پایداری و عملکرد اقتصادی شبکه برق را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا، آشنایی با تاثیر حملات سایبری به AGC و تبیین راهکارهایی به‌منظور دفاع در برابر آن‌ها دارای ضرورت و اهمیت تحقیقاتی است. در غالب تحقیقات صورت‌گرفته در حوزه حمله-دفاع سیستم AGC، از محدودیت‌های سیستم AGC نظیر باند راکد گاورنر و تاخیر انتقال شبکه‌ مخابراتی در مدل‌سازی چشم‌پوشی شده است. از طرفی، تاکنون درنظرگرفتن هم‌زمان دو حمله سایبری مختلف به سیستم AGC و ارائه روشی به منظور دفاع در برابر آن‌ها مورد بررسی واقع نشده است. در این مقاله، با توجه به کمبودهای پژوهش‌های پیشین، ضمن استفاده از مدل بهبوده‌یافته AGC شامل باند راکد گاورنر و تاخیر انتقال شبکه مخابراتی، به بررسی تأثیر دو حمله تزریق داده‌های اشتباه (FDI) و تأخیر که از مهم‌ترین حملات سایبری به سیستم AGC هستند و همچنین، تأثیر هم‌زمان این دو حمله تحت عنوان حمله سایبری ترکیبی، پرداخته‌ شده است. روش دفاع سه‌مرحله‌ای مبتنی بر فیلتر کالمن به‌منظور تشخیص، تخمین و حذف تاثیر حمله پیشنهاد شده و کارآیی آن بر روی سیستم AGC دوناحیه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی احتمالاتی عملکرد حفاظتی برق‌گیرهای چندمحفظه‎ای در کاهش خاموشی‎های ناشی از صاعقه در خطوط توزیع هوایی
    رمضانعلی نقی زاده
    در این مقاله، یک فرایند محاسباتی احتمالاتی دقیق برای تعیین تعداد خاموشی ناشی از برخورد صاعقه و نیز ارزیابی میزان اثربخشی نصب برق‌گیرهای چندمحفظه‌ای (MCA) به عنوان گزینه جایگزین برای برق‌گیرهای مقاومت‎- متغیر اکسید فلزی (MOV) مرسوم برای تأمین حفاظت فیدرهای توزیع در برابر چکیده کامل
    در این مقاله، یک فرایند محاسباتی احتمالاتی دقیق برای تعیین تعداد خاموشی ناشی از برخورد صاعقه و نیز ارزیابی میزان اثربخشی نصب برق‌گیرهای چندمحفظه‌ای (MCA) به عنوان گزینه جایگزین برای برق‌گیرهای مقاومت‎- متغیر اکسید فلزی (MOV) مرسوم برای تأمین حفاظت فیدرهای توزیع در برابر صاعقه و جلوگیری از بروز خاموشی پیاده‎سازی شده است. محاسبه اضافه ولتاژ القایی ناشی از برخورد غیر مستقیم بر اساس مدل آگراوال و لحاظ زمین تلفاتی انجام گردیده است. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترهای صاعقه شامل دامنه جریان، زمان پیشانی موج و فاصله برخورد صاعقه از خط توزیع از روش مونت‌کارلو به همراه روش کاهش سناریوی بازگشتی استفاده شده و عملکرد MCA در حفاظت خط توزیع به همراه مدلی مناسب در نرم‌افزار ATP-EMTP شبیه‌سازی گردیده است. همچنین به منظور پیاده‌سازی سناریوهای متعدد ایجادشده و تحلیل نتایج، ارتباط نرم‌افزاری بین برنامه MATLAB و نرم‌افزار فوق ایجاد شده است. شرایط مختلفی مانند مقادیر استقامت عایقی خط، هدایت ویژه زمین و ضریب حفاظتی عوارض خط توزیع نیز در محاسبات لحاظ شده است. نتایج به دست آمده به نحوی ارائه گردیده تا علاوه بر تخمین تعداد تخلیه‏های ناشی از صاعقه، ارزیابی اثربخشی نصب MCA با توجه به شرایط متنوع هر فیدر با دقت بالا قابل تعیین باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحلیل زمان قفل حلقه قفل فاز پمپ بار با در نظر گرفتن اثر غیر ایده‌آل
    هادی  ده بوید حبیب آدرنگ حمیدرضا ربیعی
    حلقه‌های قفل فاز (PLL) به طور گسترده در سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده قرار می‏گیرند و از مهم‌ترین ویژگی‏های آنها می‏توان به مشخصات فرکانسی و زمان نشست اشاره نمود. در حلقه‏های قفل فاز، عوامل غیر خطی متعددی را می‏توان در نظر گرفت که یکی از آنها رفتار غیر خطی آشکارساز فا چکیده کامل
    حلقه‌های قفل فاز (PLL) به طور گسترده در سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده قرار می‏گیرند و از مهم‌ترین ویژگی‏های آنها می‏توان به مشخصات فرکانسی و زمان نشست اشاره نمود. در حلقه‏های قفل فاز، عوامل غیر خطی متعددی را می‏توان در نظر گرفت که یکی از آنها رفتار غیر خطی آشکارساز فاز می‏باشد. در واقع، حلقه‌های قفل فاز پمپ بار (CPPLL) به دلیل رفتار غیر خطی ایجادشده توسط پمپ بار، سیستم‌هایی غیر خطی‌اند. در یک پمپ بار ایده‌آل، جریان اعمالی ثابت است اما در عمل به علت اثرات غیر ایده‌آل ترانزیستور، ثابت نیست. در این مقاله با در نظر گرفتن اثر مدولاسیون طول کانال که ناشی از ولتاژ درین- سورس ترانزیستور ماسفت می‏باشد، مدل دقیق‌تری برای آشکارساز فاز در نظر گرفته شده است. با بررسی معادله دیفرانسیل غیر خطی حاکم بر سیستم و استفاده از تقریب پاسخ پله جهت تحلیل زمان گذرا، معادلات جدیدی برای زمان نشست و میزان بالازدگی به دست می‏آید. جهت بررسی اعتبار معادلات غیر خطی تعیین‌شده، شبیه‌سازی در سیمولینک متلب انجام شده است. همچنین برای ارزیابی بهتر روش پیشنهادی، عملکرد یک PLL که تحت تأثیر ولتاژ درین- سورس ترانزیستور است مورد شبیه‌سازی قرار گرفته و اثر پارامترهای مختلف حلقه از جمله مقاومت و جریان حلقه نیز بررسی شده است. نتایج نهایی، تطبیق مناسب بین روابط تحلیلی و نتایج شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه یک روش نیمه‌هوشمند برای شارژ خودروهای برقی در شبکه‌های توزیع چهارسیمه نامتعادل
    سعید  ذوالفقاری مقدم
    گسترش روزافزون خودروهای برقی در شبکه‌های توزیع، چالش‌های زیادی را برای شرکت‌های توزیع برق ایجاد کرده است، از جمله: افزایش مقدار افت ولتاژ، افزایش مقدار تلفات شبکه و افزایش تعداد قطعی‌های ناشی از اضافه بار. برای غلبه بر موضوع ذکرگردیده، پیشنهاد می‌شود که از روش شارژ کنتر چکیده کامل
    گسترش روزافزون خودروهای برقی در شبکه‌های توزیع، چالش‌های زیادی را برای شرکت‌های توزیع برق ایجاد کرده است، از جمله: افزایش مقدار افت ولتاژ، افزایش مقدار تلفات شبکه و افزایش تعداد قطعی‌های ناشی از اضافه بار. برای غلبه بر موضوع ذکرگردیده، پیشنهاد می‌شود که از روش شارژ کنترل‌شده استفاده گردد. با این حال، روش مذکور نیازمند وجود زیرساخت‌های مخابراتی، اندازه‌گیری و پردازشی با هزینه‌های بالا بوده و تنها در شبکه‌های هوشمند قابل پیاده‌سازی است. در این مقاله، یک روش نیمه‌هوشمند برای شارژ خودروهای برقی ارائه شده تا بدون نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و تنها با استفاده از سیستم اتوماسیون ساده محلی و ارزان‌قیمت، خودروهای برقی را در زمان‌های کم‌باری شبکه شارژ کرده و به این ترتیب، پارامترهای شبکه را به میزان قابل قبولی بهبود بخشد. بنابراین روش ارائه‌شده علاوه بر شرکت توزیع برق، به نفع مالکین خودرو نیز می‌باشد، زیرا هزینه شارژ خودروها بر اساس تعرفه پایین محاسبه می‌شود. برای رسیدن به نتایج واقعی، شبکه توزیع به صورت چهارسیمه و با در نظر گرفتن اثر سیم نول مدل‌سازی شده است. با اعمال روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع 19شینه استاندارد و مقایسه نتایج به دست آمده با روش‌های مختلف شارژ کنترل‌نشده، کارایی روش پیشنهادشده تأیید می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کنترل‌کننده مقاوم مود لغزشی تطبیقی امپدانسی زمان محدود بدون وزوز سیستم کنترل از راه دور در حضور تأخیر تصادفی
    ابوالفضل کمالی اردکانی هادی صفدرخانی
    یکی از زمینه‌های بسیار کاربردی و مرتبط در علم رباتیک، موضوع کنترل از راه دور ربات‌ها می‌باشد. اغلب ساختارهای کنترلی سیستم‌های کارکرد از راه دور، به دنبال دستیابی هم‌زمان به شفافیت و پایداری می‌باشند که با وجود در نظر گرفتن نامعینی و اغتشاشات در سیستم و تأخیر تصادفی در ک چکیده کامل
    یکی از زمینه‌های بسیار کاربردی و مرتبط در علم رباتیک، موضوع کنترل از راه دور ربات‌ها می‌باشد. اغلب ساختارهای کنترلی سیستم‌های کارکرد از راه دور، به دنبال دستیابی هم‌زمان به شفافیت و پایداری می‌باشند که با وجود در نظر گرفتن نامعینی و اغتشاشات در سیستم و تأخیر تصادفی در کانال ارتباطی، دستیابی هم‌زمان به این دو هدف بسیار چالش‌برانگیز است. تا کنون بسیاری از محققان اطلاعات موقعیت، سرعت، نیرو یا امپدانس را برای ارائه روش‌های متنوع کنترلی به کار گرفته‌اند، اما در هیچ یک از این روش‌ها دستیابی به شفافیت کامل و پایداری مقاوم در حضور تأخیر تصادفی و نامعینی‌ها و اغتشاشات فراهم نشده و باید بین این دو هدف، مصالحه‌ای صورت گیرد. در این مقاله با استفاده از روشی نوین، یک ساختار کنترلی شامل کنترل مود لغزشی، کنترل تطبیقی و کنترل امپدانس ارائه شده است. این روش توسط نرم‌افزار Matlab و در محیط Simulink شبیه‌سازی گردیده و نشان داده شده که این روش، قادر است شفافیت ایده‌آل را برقرار کند و در حضور تأخیر تصادفی و وجود اغتشاشات و نامعینی‌ها پایداری مقاوم را نیز تضمین کند. پرونده مقاله