• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی ولتاژ قوس الکتریکی مقره‌های پلیمری با پروفیل‌های مختلف تحت تأثیر مشخصات آلودگی غیر یکنواخت قطاعی و طولی و رطوبت محیط
    مهرداد قربانی پاشاکلایی محمد ميرزايي سید میثم سیدبرزگر
    شرایط استقرار آلودگی بر روی مقره‌های خطوط هوایی و همچنین مشخصات آن، یکی از عوامل مؤثر بر رفتار الکتریکی مقره‌ها می‌باشد. استقرار آلودگی بر روی سطح مقره‌ها به علت وزش باد متفاوت بوده به طوری که آلودگی در جهت وزش باد در قیاس با خلاف جهت وزش باد کمتر است. همچنین آلودگی در چکیده کامل
    شرایط استقرار آلودگی بر روی مقره‌های خطوط هوایی و همچنین مشخصات آن، یکی از عوامل مؤثر بر رفتار الکتریکی مقره‌ها می‌باشد. استقرار آلودگی بر روی سطح مقره‌ها به علت وزش باد متفاوت بوده به طوری که آلودگی در جهت وزش باد در قیاس با خلاف جهت وزش باد کمتر است. همچنین آلودگی در طول مقره و در نواحی الکترودهای فشار قوی و ضعیف متفاوت است. لذا در طبیعت، استقرار آلودگی بر روی مقره‌ها به صورت غیر یکنواخت و ناهموار است و می‌توان دو نوع آلودگی قطاعی و طولی را به عنوان آلودگی‌های غیر یکنواخت برای مقره‌ها در نظر گرفت. در این مقاله تأثیر آلودگی یکنواخت و همچنین تأثیر سه سطح گسترش آلودگی (15، 25 و 35 درصد) و چهار درجه غیر یکنواختی آلودگی (5/1، 3، 6 و 13) از نوع قطاعی و طولی و همچنین رطوبت‌های مختلف، بر ولتاژ قوس الکتریکی مقره‌های پلیمری لاستیک سیلیکونی 20 کیلوولت (با پروفیل‌های گوناگون) بررسی و مطالعه شده است. مطابق نتایج حاصل از تست‌های آزمایشگاهی، افزایش درجه غیر یکنواختی آلودگی تأثیر چشم‌گیری بر رفتار مقره‌های مورد مطالعه در شرایط مختلف آلودگی غیر یکنواخت داشته به طوری که موجب کاهش ولتاژ قوس الکتریکی بین 8/8 تا 21/42 درصد در تمامی مقره‌های مورد مطالعه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدل‌سازی کمپرسور 250-K با استفاده از روش سری موازی نارکس و فازی سلسله‌مراتبی
    عادل خسروی عباس چترایی غضنفر شاهقلیان سید محمد کارگر
    با توجه به افزایش روزافزون کاربرد کمپرسورها در صنعت، تعیین یک مدل ریاضی برای کمپرسور جهت طراحی سیستم کنترلی، تجزیه ‌و تحلیل و شبیه‌سازی کامپیوتری آن بسیار مهم است. همچنین در سال‌های اخیر مدل‌سازی‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی و فازی به علت عملکرد واقع‌بینانه‌تر این مدل‌ها م چکیده کامل
    با توجه به افزایش روزافزون کاربرد کمپرسورها در صنعت، تعیین یک مدل ریاضی برای کمپرسور جهت طراحی سیستم کنترلی، تجزیه ‌و تحلیل و شبیه‌سازی کامپیوتری آن بسیار مهم است. همچنین در سال‌های اخیر مدل‌سازی‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی و فازی به علت عملکرد واقع‌بینانه‌تر این مدل‌ها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع آن برای مدل‌سازی استفاده ‌شده است. روش‌های هوشمند دارای قابلیت بالایی برای برقراری ارتباط بین داده‌های ورودی و خروجی است. در این مقاله، مدل‌سازی کمپرسور 250 K- شرکت ذوب‌آهن اصفهان بر اساس مدل‌های هوشمند شبکه عصبی فازی رگرسیون خودکار غیر خطی با ورودی خارجی (نارکس) و شبکه فازی سلسله‌مراتبی ارائه ‌شده است. جهت مدل‌سازی، سیستم مورد آزمایش قرار گرفته است و داده‌های ورودی و خروجی کمپرسور با استفاده از سنسورهای موجود در کمپرسور و پردازش تصویر برای تبدیل‌کردن داده‌ها به داده مورد نیاز در مدل‌سازی استفاده می‌شوند. سپس الگوریتم‌های نارکس و فازی سلسله‌مراتبی مدل کمپرسور با استفاده از نرم‌افزار Matlab تعیین می‌شود. نتایج شبیه‌سازی ارائه‌شده از مدل‌سازی، برازش بهتری برای نارکس نسبت به فازی سلسله‌مراتبی را نشان می‌دهد. از بین دو مدل ارائه‌‌شده در این مقاله مدل نارکس در بردار رگرسیون و خطای گوسی، پاسخ بهتری نسبت به شبکه فازی سلسله‌مراتبی ارائه می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کنترل و مدیریت توان سیستم ترکیبی میکروتوربین- بادی در حالت تغذیه بار مستقل AC
    احمدرضا عطاپور محسن رحیمی اللهیار اخباری
    در مقاله حاضر به بررسی عملکرد، کنترل و مدیریت توان سیستم تحت مطالعه متشکل از توربین- ژنراتور بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس‌دایم و میکروتوربین در حالت جدا از شبکه و تغذیه بار مستقل پرداخته می‌شود. به عنوان نوآوری، در این مقاله توربین بادی همیشه و در همه حالات در م چکیده کامل
    در مقاله حاضر به بررسی عملکرد، کنترل و مدیریت توان سیستم تحت مطالعه متشکل از توربین- ژنراتور بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس‌دایم و میکروتوربین در حالت جدا از شبکه و تغذیه بار مستقل پرداخته می‌شود. به عنوان نوآوری، در این مقاله توربین بادی همیشه و در همه حالات در مود ردیابی توان بهینه کار نمی‌کند بلکه بسته به توان در دسترس توربین بادی و توان مصرفی بار، دو مود عملکردی برای توربین بادی تعریف می‌شود: مود کنترل توان (یا مود ردیابی توان بهینه) و مود کنترل ولتاژ (یا مود ردیابی توان بار). چنانچه توان در دسترس توربین بادی کمتر از توان بار باشد، توربین بادی در مود ردیابی توان بهینه کار می‌کند و میکروتوربین کمبود توان بار را جبران می‌کند. چنانچه توان در دسترس توربین بادی از توان بار فراتر رود، با توجه به این که میکروتوربین نمی‌تواند توان اضافی را جذب کند، توربین بادی تغییر مود داده و در مود کنترل ولتاژ یا ردیابی توان بار عمل می‌کند. در این مود، توان تزریقی توسط توربین بادی برابر توان بار و کمتر از توان در دسترس است و توان تولیدی میکروتوربین ناچیز خواهد بود. در خاتمه با استفاده از شبیه‌سازی سیستم تحت مطالعه در محیط Matlab-Simulink، عملکرد سیستم تحت شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - محاسبه هزينه قطع برق و نحوه بهينه تخصيص خاموشي به مشترکين
    مهدی خواجه‌رضایی غلامرضا یوسفی محمدامین لطیفی ابراهیم شایسته
    در بهره‌برداري از سيستم قدرت بنا به دلايل مختلفي از جمله عدم کفايت توليد و وقوع پيشامدها امکان وقوع خاموشي وجود دارد. نحوه اعمال اين خاموشي‌ها به مشترکين مختلف و پرداخت هزينه خاموشي به آنها مسئله‌اي است که نياز به بررسي دقيق‌ دارد. لذا لازم است راهکاري ارائه شود که با ل چکیده کامل
    در بهره‌برداري از سيستم قدرت بنا به دلايل مختلفي از جمله عدم کفايت توليد و وقوع پيشامدها امکان وقوع خاموشي وجود دارد. نحوه اعمال اين خاموشي‌ها به مشترکين مختلف و پرداخت هزينه خاموشي به آنها مسئله‌اي است که نياز به بررسي دقيق‌ دارد. لذا لازم است راهکاري ارائه شود که با لحاظ ايمني در بهره‌برداري از شبکه، امکان تقسيم‌بندي خاموشي‌ها بر اساس نوع و رفتار مشترک با کمترين هزينه بهره‌برداري از شبکه فراهم شود. در اين مقاله با در نظر گرفتن پيشينه خاموشي مشترکين در دوره مورد مطالعه، روشي براي سهميه‌بندي بهينه خاموشي‌ها ارائه شده است. علاوه ‌بر اين، در اين مقاله ضريبي با عنوان تحمل‌پذيري مشترکين در برابر خاموشي تعريف شده است. مشترکين با اعلام اين ضريب به اپراتور سيستم، ميزان اهميتي را که براي برق قایل هستند اعلام کرده و با توجه به همين ضريب، سهميه خاموشي مشترکين تعيين مي‌شود. همچنین اثر پاسخ‌گویی بار بر میزان خاموشی و هزینه‌ها بررسی شده و نتایج در حالات مختلف مقایسه می‌شوند. روش پيشنهادي بر روي شبکه تست bus-24 IEEE RTSپياده‌سازي، سهميه خاموشي مشترکين مختلف با در نظر گرفتن پيشينه خاموشي مشترکین و متناسب با تحمل‌پذيري آنها تعيين و هزينه خاموشي و مبلغ قبض پرداختي آنها به صورت بهينه محاسبه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی عملکرد جذب خط انتقال ریزموج چاپ‌شده به روش جوهرافشانی در باند S
    محمد مومنی نسب سیدمنصور بیدکی محسن هادی زاده مسعود موحدی
    فناوری چاپ جوهرافشان یکی از نویدبخش‌ترین روش‌های چاپ است که ساخت الگوهای رسانا را در یک مرحله و به طور مستقیم امکان‌پذیر کرده است. در این پژوهش با به کارگیری جوهرهای واکنش‌دهنده بر پایه آب و روش چاپ جوهرافشان، خط انتقال ریزموج بر روی زیرلایه راجرز C4003RO ساخته شد. ساخت چکیده کامل
    فناوری چاپ جوهرافشان یکی از نویدبخش‌ترین روش‌های چاپ است که ساخت الگوهای رسانا را در یک مرحله و به طور مستقیم امکان‌پذیر کرده است. در این پژوهش با به کارگیری جوهرهای واکنش‌دهنده بر پایه آب و روش چاپ جوهرافشان، خط انتقال ریزموج بر روی زیرلایه راجرز C4003RO ساخته شد. ساختار انتقال ریزموج ساخته‌شده شامل خط نقره‌ای چاپ‌شده به روش جوهرافشان، لایه دی‌الکتریک و صفحه فلزی زمین است. میزان رسانایی خط چاپ‌‌شده به روش چهار الکترود تماسی اندازه‌گیری شد. نرخ جذب امواج الکترومغناطیسی خط انتقال چاپ‌شده با توجه به میزان رسانایی محاسبه‌شده، با نرم‌افزار شبیه‌ساز ساختارهای فرکانس بالا، شبیه‌سازی گردید که هم‌خوانی بسیار خوبی را با نرخ جذب اندازه‌گیری شده در گستره فرکانس GHz 4-2 (باند S) دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - برنامه‌ریزی پیشگیرانه و امکانی- احتمالاتی ریزشبکه‌های الکتریکی در برابر حوادث طبیعی و در حضور خودروهای برقی
    امیرحسین نثری امیر عبداللهی مسعود رشیدی‌نژاد
    این مقاله ساختاری امکانی- احتمالاتی برای برنامه‌ریزی یک روز پیش ریزشبکه‌ها در حضور پارکینگ خودروهای برقی و منابع تولید پراکنده ارائه می‌دهد. برنامه‌ریزی ریزشبکه بر اساس عملکرد آن در حالت عادی و حالت جزیره به دلیل رخداد خطا در شبکه اصلی انجام می‌گردد. در این مطالعه ابتدا چکیده کامل
    این مقاله ساختاری امکانی- احتمالاتی برای برنامه‌ریزی یک روز پیش ریزشبکه‌ها در حضور پارکینگ خودروهای برقی و منابع تولید پراکنده ارائه می‌دهد. برنامه‌ریزی ریزشبکه بر اساس عملکرد آن در حالت عادی و حالت جزیره به دلیل رخداد خطا در شبکه اصلی انجام می‌گردد. در این مطالعه ابتدا عدم قطعیت تعداد خودروهای موجود در پارکینگ در هر ساعت با روش Z-number تعیین می‎گردد. در گام بعد میزان توان تولیدی توربین بادی و پنل‌های فتوولتاییک، قیمت بازار و میزان بار به صورت احتمالاتی با استفاده از روش مونت‌کارلو مدل می‎گردند. همچنین رخداد حوادث در شبکه بالادست که جزیره‌شدن ریزشبکه را در پی دارد، به صورت سناریومحور و بر اساس زمان شروع رخداد و مدت‌زمان تأثیرگذاری آن در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، در برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه، ساختاری مبتنی بر عدم قطعیت و شارژ و دشارژ خودروهای برقی برای بهره‌برداری از پارکینگ‌ها پیشنهاد شده است. در این مدل، هزینه بهره‌برداری ریزشبکه در شرایط عملکرد معمول و هزینه عدم تأمین بار و بهره‌برداری به صورت توأمان در حالت رخداد خطا به عنوان توابع هدف پیشنهادی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاصل از اجرای ساختار پیشنهادی بر روی ریزشبکه اصلاح‌شده 33 باس IEEE، اهمیت این مدل را در بهبود وضعیت امنیت و بهره‎برداری ریزشبکه نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بهینه‌سازی توأم توان- مکان رله در شبکه‌های رله هوایی همکارانه برای G+5
    حمید امیری آرا محمدرضا ذهابی وحید مقدادی
    شبکه‌های سلولی در نسل آینده G+5، نوید نرخ‌های بالای داده، خدمات آماده به کار در همه جا و انعطاف‌پذیری را می‌دهند. استفاده از ساختار شبکه‌های رله هوایی همکارانه (CARN) امکان گسترش پوشش شبکه، افزایش ظرفیت و ارتباط مطمئن‌تر را فراهم می‌نماید. این مقاله قصد دارد تا در یک شب چکیده کامل
    شبکه‌های سلولی در نسل آینده G+5، نوید نرخ‌های بالای داده، خدمات آماده به کار در همه جا و انعطاف‌پذیری را می‌دهند. استفاده از ساختار شبکه‌های رله هوایی همکارانه (CARN) امکان گسترش پوشش شبکه، افزایش ظرفیت و ارتباط مطمئن‌تر را فراهم می‌نماید. این مقاله قصد دارد تا در یک شبکه CARN، اختصاص توان و محل قرارگیری رله هوایی (AR) تقویت و ارسال (AF) را با هدف به حداقل رساندن احتمال خطا بهینه نماید. برای دست‌یافتن به این اهداف، ابتدا احتمال خطای سمبل متوسط برای این سیستم در کانال ناکاگامی- m به ازای مدولاسیون‌های مختلف محاسبه می‌گردد. سپس سه سناریو در نظر گرفته می‌شود. ابتدا محل رله با هر نسبت تخصیص توان داده شده به منبع و رله، بهینه‌سازی می‌شود. دوم مسئله بهینه‌سازی تخصیص توان برای مکان‌های رله مختلف حل می‌شود. در نهایت، مسئله بهینه‌سازی توأم مکان بهینه رله و اختصاص توان بهینه که منجر به کارایی هرچه بیشتر سیستم می‌گردد، به صورت ریاضی بیان و الگوریتمی برای حل این مسئله پیشنهاد می‌شود. همچنین اثرات ارتفاع رله هوایی، فاکتور تضعیف و پارامتر محوشدگی کانال بر اختصاص توان و مکان رله هوایی بهینه در این مقاله بررسی شده است. در انتها شبیه‌سازی و نتایج عددی برای تأیید روابط تئوری ارائه گردیده که شبیه‌سازی‌ها بهره بیش از dB 1 را برای سیستم بهینه‌شده در مقایسه با سیستم غیر بهینه نشان می‌دهند. پرونده مقاله