• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی نرم افزاری کاهش تعداد حالات کلیدزنی و حذف ضریب وزنی در کنترل پیش‌بین جریان موتور القایی شش فاز
    پیمان  میرزایی پور اسماعیل  رک رک محسن صنیعی سیدقدرت اله   سیف السادات
    طراحی ساده و دقیق ضریب وزنی شار برای الگوریتم کنترل پیش‌بین جریان (PCC) موضوع مهمی است که در تمامی کنترل‌کننده‌های پیش‌بین به چشم می‌آید. باید گفت که کنترل پیش‌بین جریان برای به دست آوردن پاسخ گشتاور سریع با ساختار ساده و انعطاف‌پذیر، یک روش امیدوارکننده به حساب می‌آید چکیده کامل
    طراحی ساده و دقیق ضریب وزنی شار برای الگوریتم کنترل پیش‌بین جریان (PCC) موضوع مهمی است که در تمامی کنترل‌کننده‌های پیش‌بین به چشم می‌آید. باید گفت که کنترل پیش‌بین جریان برای به دست آوردن پاسخ گشتاور سریع با ساختار ساده و انعطاف‌پذیر، یک روش امیدوارکننده به حساب می‌آید اما توسعه آن‌ به درایوهای چندفاز می‌تواند نارضایتی‌هایی به دنبال داشته باشد. در این مقاله با توجه به چالش بار محاسباتی الگوریتم PCC، از روش حذف ضریب وزنی استفاده گردیده و نهایتاً کنترل جریان پیش‌بین اصلاح‌شده (VV-PCC) بدون ضریب وزنی برای درایو موتور القایی شش‌فاز به کار گرفته شده و شرایط عملکرد مختلف مانند راه‌اندازی، بارگیری ناگهانی و سرعت‌های متفاوت بررسی گردیده‌اند. در نتیجه، انتخاب یک حالت کلیدزنی در PCC منجر به جریان‌های بالای x-y می‌شود که این مشکل با روش پیشنهادی VV-PCC مبتنی بر حذف ضریب وزنی به تعداد تکرارهای کمی نیاز دارد، چرا که تعداد حالات کلیدزنی از 49 به 13 رسیده و نهایتاً سبب کاهش تلفات مسی و بهبود کیفیت توان نیز خواهد شد. نتایج و اعتبارسنجی موارد مذکور با استفاده از نرم‌افزار Matlab ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - کنترل تحمل‌پذیر خطای مبدل پشت به پشت توربین بادی مبتنی بر DFIG بر اساس روش توسعه‌یافته مود لغزشی
    مهرنوش کمرزرین محمد حسین  رفان پرویز امیری
    تشخیص عیب‌ و کنترل تحمل‌پذیر خطای توربین بادی، موجب افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن می‌شود. یکی از اجزای الکتریکی توربین بادی با نرخ خطای بالا، مبدل توان است. در این مقاله، روش جدیدی به منظور کنترل تحمل‌پذیر خطای (FT) مبدل پشت به پشت توربین بادی مبتنی بر ژنراتو چکیده کامل
    تشخیص عیب‌ و کنترل تحمل‌پذیر خطای توربین بادی، موجب افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن می‌شود. یکی از اجزای الکتریکی توربین بادی با نرخ خطای بالا، مبدل توان است. در این مقاله، روش جدیدی به منظور کنترل تحمل‌پذیر خطای (FT) مبدل پشت به پشت توربین بادی مبتنی بر ژنراتور دو سو تغذیه (DFIG) ارائه شده است. با بروز خطا در هر یک از IGBTهای مبدل توربین بادی، عملکرد مبدل مخدوش شده و بخشی از سیگنال جریان هر ساق مبدل از بین می‌رود. کنترل‌کننده کلاسیک، این تغییر رفتار جریان را نمی‌تواند به نحو کاملی اصلاح کند، بنابراین سامانه عملکرد غیر عادی دارد و در نتیجه تولید توان با نوسانات زیادی همراه خواهد بود. به منظور جبران، در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر کنترل مود لغزشی ارائه شده است. ابتدا با بروز خطا، سامانه تشخیص عیب، ساق معیوب را مشخص می‌کند و پس از پیکربندی مجدد سخت‌افزار، سامانه کنترل پیشنهادی مبتنی بر کنترل مود لغزشی، جایگزین سامانه کنترل کلاسیک و عملیات کلیدزنی می‌گردد. روش تشخیص عیب ارائه‌شده در این مقاله، مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی است و بر اساس تطبیق با پارامترهای عملکردی توربین بادی، توسعه داده شده است. روش FT پیشنهادی با استفاده از شبیه‌ساز سخت‌افزار در حلقه آزمایشگاهی با ژنراتور 90 کیلووات DFIG ارزیابی می‌شود. نتایج تجربی، دقت مناسب روش تشخیص عیب را نشان داده و از طرفی روش FT پیشنهادی به خوبی توانسته که جبران‌سازی خطای مدار باز IGBT را انجام دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی کنترل کننده ثانویه پایه ریزی شده بر روی کنترل اشتراکی توزیع شده منابع تولید پراکنده (DGها) با رویکرد سیستم های چندعامله با درنظرگرفتن حملات سایبری DoS
    عبدالله میرزابیگی علی  کاظمی مهدی رمضانی سیدمحمد عظیمی
    امروزه در بسیاری از روش‌های کنترلی از اطلاعات سیستم همجوار به منظور کنترل بهتر و سنکرون‌سازی بین واحدهای مختلف استفاده می‌شود و بنابراین در دسترسی و انتقال اطلاعات از طریق لینک‌های ارتباطی، مشکلاتی مانند اختلال، عدم قطعیت، نویز، تأخیر و حمله‌های سایبری به وجود می‌آید. د چکیده کامل
    امروزه در بسیاری از روش‌های کنترلی از اطلاعات سیستم همجوار به منظور کنترل بهتر و سنکرون‌سازی بین واحدهای مختلف استفاده می‌شود و بنابراین در دسترسی و انتقال اطلاعات از طریق لینک‌های ارتباطی، مشکلاتی مانند اختلال، عدم قطعیت، نویز، تأخیر و حمله‌های سایبری به وجود می‌آید. در این مقاله اثر حمله سایبری منع سرویس (DoS)بر ریزشبکه در حالت جزیره‌ای بررسی و کنترل‌کننده سلسله‌مراتبی توزیع‌شده اشتراکی با حضور این حمله سایبری طراحی گردیده است. منابع تولید پراکنده به کمک سیستم‌های چندعامله و شبکه ارتباطی بین آنها با استفاده از تئوری گراف تحلیل شده است. اثرات این حمله سایبری در کنترل منابع تولید پراکنده، فرمول‌بندی ریاضی شده و در اثبات پایداری و سنکرون‌سازی فرکانس و ولتاژ، تابع لیاپانوف مناسب ارائه گردیده و تحلیل پایداری در برابر این حمله سایبری انجام شده و همچنین شرایط پایداری و سنکرون‌سازی اثبات گردیده است. به منظور تأیید مباحث تئوری ارائه‌شده، یک مدل نمونه با وجود حمله سایبری منع سرویس در لینک‌های ارتباطی در محیط متلب/ سیمولینک شبیه‌سازی گردیده است. نتایج در شرایط مختلف، کارایی کنترل‌کننده طراحی‌شده را تحت شرایط معینی به خوبی نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - یک روش تحلیلی بر پایه نظریه تابع سیم‌پیچی و مدل مدار معادل مغناطیسی برای آنالیز الکترومغناطیسی موتورهای القایی تحت شرایط کاری سالم و خطای میله شکسته در رتور
    فرهاد رضایی علم عبدالصمد حميدي وحيد نائيني
    در این مقاله یک مدل تحلیلی هیبرید بر پایه نظریه تابع سیم‌پیچی برای موتورهای القایی با رتور قفسی ارائه می‌شود که از مدل مدار معادل مغناطیسی برای لحاظ‌کردن اثر شیار و اشباع مغناطیسی در هسته‌های استاتور و رتور کمک می‌گیرد. تحت شرایط کاری سالم و خطای میله شکسته در رتور و بر چکیده کامل
    در این مقاله یک مدل تحلیلی هیبرید بر پایه نظریه تابع سیم‌پیچی برای موتورهای القایی با رتور قفسی ارائه می‌شود که از مدل مدار معادل مغناطیسی برای لحاظ‌کردن اثر شیار و اشباع مغناطیسی در هسته‌های استاتور و رتور کمک می‌گیرد. تحت شرایط کاری سالم و خطای میله شکسته در رتور و برای هر نقطه کار، از یک مدار معادل مغناطیسی غیر خطی برای محاسبه افت نیروی محرکه مغناطیسی در بخش‌های آهنی استاتور و رتور استفاده می‌شود. توزیع افت MMF در استاتور و رتور به طور جداگانه بر حسب یک توزیع از جریان‌های مجازی معادل و یک تابع سیم‌پیچی مجازی بیان می‌شود. سپس اندوکتانس‌ها با در نظر داشتن اثر شیارها و اشباع مغناطیسی با استفاده از WFT محاسبه می‌گردند. به منظور مدل‌سازی راه‌اندازی بی‌بار موتور تحت شرایط کاری سالم و خطای میله شکسته، دستگاه معادلات دیفرانسیل الکتریکی و مکانیکی به طور هم‌زمان با استفاده از روش تفاضلات متناهی حل می‌شوند. از روش هیگ و یک نگاشت همدیس ساده برای محاسبه و آنالیز میدان مغناطیسی فاصله هوایی استفاده می‌گردد. به منظور راستی‌آزمایی مدل ارائه‌شده، بعضی از نتایج تحلیلی با نتایج نظیر به دست آمده از روش اجزای محدود مقایسه می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بهبود عملکرد کنترل تطبیقی ابطال‌ناپذیر با به‌کارگیری مدل مرجع
    مجتبی نوری منظر
    کنترل تطبیقی ابطال‌ناپذیر، رویکرد جدیدی در کنترل نظارتی است که تنها با توجه به داده‌های ورودی- خروجی از سیستم و یک بانک کنترلی، انتخاب کنترل‌کننده پایدارساز را تضمین می‌کند. تنها شرط لازم برای اثبات پایداری، وجود یک بانک کنترل‌کننده طراحی‌شده از قبل است که حداقل یک کنتر چکیده کامل
    کنترل تطبیقی ابطال‌ناپذیر، رویکرد جدیدی در کنترل نظارتی است که تنها با توجه به داده‌های ورودی- خروجی از سیستم و یک بانک کنترلی، انتخاب کنترل‌کننده پایدارساز را تضمین می‌کند. تنها شرط لازم برای اثبات پایداری، وجود یک بانک کنترل‌کننده طراحی‌شده از قبل است که حداقل یک کنترل‌کننده از کنترل‌کننده‌های موجود در بانک کنترلی، پایدارساز باشد. انتخاب کنترل‌کننده‌ها توسط ناظر بر اساس تابع هزینه‌ای است که با داده‌های ورودی- خروجی سیستم محاسبه می‌شوند. در این روش، عملکرد سیستم کنترلی محدود به کنترل‌کننده‌های موجود در بانک کنترلی است. در این مقاله با استفاده از معرفی ایده ابطال عملکرد بانک کنترلی موجود، در کنار مفهوم ابطال پایداری کنترل‌کننده فعال، به‌روزرسانی بانک کنترلی انجام می‌شود. برای ابطال عملکرد بانک کنترلی، ساختار مدل مرجع برای ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی پیشنهاد شده است. بعد از ابطال عملکرد، یک کنترل‌کننده جدید بر اساس داده‌های سیستم و بدون استفاده از هیچ مدلی طراحی شده و کنترل‌کننده جدید به بانک کنترل‌کننده‌ها افزوده می‌شود. برای طراحی کنترل‌کننده، یک مسأله ناتساوی ماتریسی خطی حل می‌شود. در این مقاله از هیچ مدلی از سیستم استفاده نشده و روش ارائه‌شده کاملاً بدون مدل و داده‌محور است. نتایج شبیه‌سازی، بهبود عملکرد روش پیشنهادی را نسبت به سایر روش‌ها بر روی یک سیستم رایج که در ارزیابی عملکرد سیستم‌های کنترل تطبیقی مقاوم استفاده می‌شود، نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه یک مبدل توان پالسی سوئیچ-خازنی جدید با استفاده از منبع ولتاژ پایین با قابلیت افزایش سریع دامنه ولتاژ
    سوگند نیکخواه محمد رضانژاد رضا خسروی
    در این مقاله، ساختار جدیدی جهت تولید پالس ولتاژ بالا با استفاده از منبع ورودی ولتاژ پایین (مانند باتری) پیشنهاد شده است. مبدل ارائه‌شده، قابلیت بالایی در افزایش بسیار سریع دامنه ولتاژ ورودی دارد، به طوری که با تعداد المان‌ها و طبقات کمی به دامنه ولتاژ بالا در خروجی دست چکیده کامل
    در این مقاله، ساختار جدیدی جهت تولید پالس ولتاژ بالا با استفاده از منبع ورودی ولتاژ پایین (مانند باتری) پیشنهاد شده است. مبدل ارائه‌شده، قابلیت بالایی در افزایش بسیار سریع دامنه ولتاژ ورودی دارد، به طوری که با تعداد المان‌ها و طبقات کمی به دامنه ولتاژ بالا در خروجی دست می‌یابد. این ساختار که کاربرد زیادی در منابع تغذیه پرتابل مورد استفاده در صنایع مختلف همچون پزشکی دارد، بر اساس مدارات سوئیچ- خازنی بوده و دارای خاصیت خودمتعادلی می‌باشد (ولتاژ خازن‌ها به طور اتوماتیک به مقدار مورد نظر می‌رسد). مقایسه مبدل مورد نظر با مدارهای دیگر نشان از کاهش تعداد المان‌های مورد استفاده در ساختار پیشنهادی دارد. در نهایت جهت اطمینان از صحت عملکرد مبدل پیشنهادی، یک نمونه از مدار در آزمایشگاه، ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی، شبيه‌سازی و ساخت فيلتر فشرده و پهن باند ريزموج با استفاده از محفظه تشديد نيم‌شش‌وجهی و فناوری موجبر مجتمع‌شده در زيرلايه
    محمدحسن نشاطي رسول رحمانی
    در این مقاله، یک فیلتر فشرده پهن باند ريزموج باند X با فناوری موجبر مجتمع‌شده در زيرلايه طراحی، شبیه‌سازی و ساخته شده است. ابتدا ساختار تشدیدکننده ريزموج شش‌وجهی و نیم‌شش‌وجهی بررسی و مُدهای تشدید، فرکانس تشدید و توزیع میدان داخل این نوع تشدیدکننده‌ها مطالعه گردیده است. چکیده کامل
    در این مقاله، یک فیلتر فشرده پهن باند ريزموج باند X با فناوری موجبر مجتمع‌شده در زيرلايه طراحی، شبیه‌سازی و ساخته شده است. ابتدا ساختار تشدیدکننده ريزموج شش‌وجهی و نیم‌شش‌وجهی بررسی و مُدهای تشدید، فرکانس تشدید و توزیع میدان داخل این نوع تشدیدکننده‌ها مطالعه گردیده است. سپس طرح یک فیلتر درجه دوی چبیشف باند X با استفاده از ماتریس تزویج بین دو تشدیدکننده نیم‌شش‌وجهی با فرکانس مرکزی GHz 10 و پهنای باند نسبی 20% انجام شده است. نمونه اولیه طراحی‌شده بر اساس محاسبات تئوری، با نتايج نرم‌افزار شبیه‌سازی تمام موج بررسی و ابعاد مناسب فیلتر برای پاسخ مورد نظر تنظیم شده‌اند. یک نمونه از فیلتر طراحی‌شده با زيرلايه 031TLY ساخته و مشخصات آن با موفقیت اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهند که مقادیر اندازه‌گیری‌شده با مقادیر شبیه‌سازی تطابق خوبی دارند و فیلتر ساخته‌شده دارای فرکانس مرکزی GHz 7/8 و پهنای باند نسبی 3/27% با حداکثر تلفات باند عبور dB 2/1 است. پرونده مقاله