• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - روشي ساده براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي
    سیدمحمد رضوی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله روشي براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي ارائه مي‌شود. ابتدا نقاط و علائم زير-كلمه و مكان نسبي آنها تشخيص داده مي‌شود و با توجه به آن زيرمجموعة هم‌علامتها از مجموعة زير-كلمات فارسي انتخاب مي‌شود. اگر اين زيرمجموعه فقط يك عضو داشته باشد آن كلاس به زير-كلمه ن چکیده کامل
    در اين مقاله روشي براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي ارائه مي‌شود. ابتدا نقاط و علائم زير-كلمه و مكان نسبي آنها تشخيص داده مي‌شود و با توجه به آن زيرمجموعة هم‌علامتها از مجموعة زير-كلمات فارسي انتخاب مي‌شود. اگر اين زيرمجموعه فقط يك عضو داشته باشد آن كلاس به زير-كلمه ناشناخته نسبت داده مي‌شود و گر نه بدنة زير-كلمه ناشناخته با بدنه‌هاي زير-كلمات هم‌علامت مقايسه مي‌شود. زير-كلمه‌اي كه يكي از بدنه‌هاي منتسب به آن با بدنه زير-كلمه ناشناخته كمترين فاصله را داشته باشد، به زير-كلمه ناشناخته نسبت داده مي‌شود. سيستم بازشناسي علاوه بر شبيه ترين زير-كلمه، حداكثر 9 زير-كلمة ديگر را نيز كه در رتبه‌هاي بعدي از نظر فاصله با زير-كلمه ناشناخته قرار مي‌گيرند، پيشنهاد مي‌كند. روش پيشنهادي براي يك پايگاه داده شامل 11 نمونه از هر زير-كلمه با يك فرهنگ 1000 زير -كلمه‌اي، آزمايش شده است. ميزان بازشناسي درست با در نظر گرفتن اولين گزينه بازشناسي 95/74% و با درنظر گرفتن 10 گزينه اول بازشناسي 87/97% است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - گرافولوژي دست‎نوشته فارسي به کمک کامپيوتر
    علي بهرامي شريف احسان‌اله کبیر
    گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين چکیده کامل
    گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين ويژگي‌هاي دست‌نوشته كه در گرافولوژي استفاده مي‌شوند عبارتند از: شكل حاشيه‌هاي سفيد صفحه، فاصله بين سطرها، كجي سطرها، كجي كلمات، زاوية كشيدگي حروف به بالا و پايين، تيزي گوشه‌ها در حروف، ميزان درشت‌نويسي، فشردگي متن، سرعت نوشتن و نظم در نوشتن. در اين مقاله، روش‌هايي براي استخراج خودکار برخي از اين ويژگي‌ها پيشنهاد مي‌شود و نتايج حاصل از اجراي اين روش‌ها بر 118 نمونه دست‌نوشته افراد مختلف ارائه مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای يادگير برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP
    مجید انجیدنی محمدرضا میبدی
    در اين مقاله الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP پیشنهاد مي‌شود. الگوريتم پیشنهادی از طریق تنظیم پارامتر مراقبت در شبکه Fuzzy ARTMAP، شبكه‌اي کوچک با نرخ بالای تشخیص تولید می‌کند. ساختار شبکه تولید شده توسط این الگوریتم م چکیده کامل
    در اين مقاله الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP پیشنهاد مي‌شود. الگوريتم پیشنهادی از طریق تنظیم پارامتر مراقبت در شبکه Fuzzy ARTMAP، شبكه‌اي کوچک با نرخ بالای تشخیص تولید می‌کند. ساختار شبکه تولید شده توسط این الگوریتم مستقل از مقدار اولیه برای پارامتر مراقبت می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی بر روی مسائل، دايره در مربع، مارپيچهاي حلزوني و مسئله مربع در مربع آزمایش شده و نتایج مطلوبی بدست آمده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - محاسبه كارآيي تكنيك دنباله مستقيم فراپهن باند در کانال‎هاي محوشدگي چند مسيره
    مینا دشتی محمد ابطحي شهريار شيرواني مقدم
    سيستم‌هاي رادیویی فراپهن باند (UWB) به دليل توانايي ارائه نرخ بيت‌ بسيار بالا و توان مصرفي بسيار پايين به عنوان نامزد مناسبي براي مخابرات بي‌سيم چندكاربره، مورد توجه واقع شده‌اند. اين سيستم‌ها به جاي استفاده از حامل‌هاي سينوسي براي انتقال سيگنال، پالس‌هاي بسيار باريكي ا چکیده کامل
    سيستم‌هاي رادیویی فراپهن باند (UWB) به دليل توانايي ارائه نرخ بيت‌ بسيار بالا و توان مصرفي بسيار پايين به عنوان نامزد مناسبي براي مخابرات بي‌سيم چندكاربره، مورد توجه واقع شده‌اند. اين سيستم‌ها به جاي استفاده از حامل‌هاي سينوسي براي انتقال سيگنال، پالس‌هاي بسيار باريكي ارسال مي‌كنند كه داراي پهناي باند بسيار وسيعي هستند. اين مقاله به بررسي تكنيك دنباله مستقيم فراپهن باند با مدولاسيون آنتي پودال مي‌پردازد. ابتدا كارايي سيستم DS-UWB و TH-UWB در محيط دسترسي چندگانه و در كانال AWGN بررسي شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که عملكرد سيستم DS-UWB بهتر از TH-UWB است. علاوه بر اين، كارايي سيستم DS-UWB در محيط‌هاي دسترسي چندگانه و در كانال محوشدگي شديد با استفاده از گيرنده PRAKE بررسي و شبيه‌سازي شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازيهاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سيستم DS-UWB حتي در محيط‌هاي محوشدگي شديد نيز قادر است به احتمال خطاي 5-10 دست يابد و با افزايش تعداد شاخه‌هاي گيرنده به 10 مي‌توان عملكرد آن را تا dB 12 بهبود بخشيد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحي کنترل‎کننده تطبيقي مدل مرجع براي سيستم حرکت از راه دور با فيدبک از خروجی پيش‎بينی شده
    سیدکمال حسينی ثانی حمیدرضا مؤمنی فرخ جنابي شريفي
    با توجه به کاربرد‌هاي سيستم‌هاي حرکت از راه دور که طيف وسيعي از صنعت را به خود تخصيص داده است، در اين مقاله با پرداختن به آن و طراحي کنترل‌کننده مناسب، سعي در بهبود عملکرد اينگونه سيستم‌ها با توجه به تأخیر زمان خط اينترنت شده است. به همين منظور با ارائه روشي جديد ابتدا چکیده کامل
    با توجه به کاربرد‌هاي سيستم‌هاي حرکت از راه دور که طيف وسيعي از صنعت را به خود تخصيص داده است، در اين مقاله با پرداختن به آن و طراحي کنترل‌کننده مناسب، سعي در بهبود عملکرد اينگونه سيستم‌ها با توجه به تأخیر زمان خط اينترنت شده است. به همين منظور با ارائه روشي جديد ابتدا زمان تأخیر خط به طور مناسب شناسايی مي‌شود و از آن در پيش‌ بيني خروجي فرآيند استفاده مي‌گردد. سپس از اين خروجي در طراحي کنترل‌کننده تطبيقي مدل مرجع در سمت فرمانده استفاده مي‌شود. در سمت فرمانبر نيز با طراحي کنترل‌کننده تطبيقي مستقل از ربات فرمانده، رديابي بسيار مناسبي براي سيگنال‌هاي موقعيت/سرعت ربات فرمانبر حاصل مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تعيين معادله مشخصه مطلوب برای تحصيل پاسخ مناسب به ورودی مرجع شيب
    محمد حائری محمدصالح تواضعی
    در اين مقاله ابتدا روشی برای پيدا کردن معادله مشخصه مطلوب برای ورودی پله بر اساس اصلاح ضرايب فيلتر بسل-تامسون معرفی می‌شود. مشخصات سيستم حلقه‌بسته بدست آمده از نظر سرعت پاسخ و ميزان بالا زدگی و خطای ماندگار مشابه کنترل‌کننده CDM برای ورودی پله است. سپس با استفاده از قوا چکیده کامل
    در اين مقاله ابتدا روشی برای پيدا کردن معادله مشخصه مطلوب برای ورودی پله بر اساس اصلاح ضرايب فيلتر بسل-تامسون معرفی می‌شود. مشخصات سيستم حلقه‌بسته بدست آمده از نظر سرعت پاسخ و ميزان بالا زدگی و خطای ماندگار مشابه کنترل‌کننده CDM برای ورودی پله است. سپس با استفاده از قوانين حاکم بر تبديل لاپلاس اين ضرايب در تعيين صفر و قطب‌های مطلوب حلقه‌بسته برای ورودی شيب بکار رفته است. جهت نمايش کارايی معادله مشخصه پيشنهاد شده، کنترل‌کننده‌ای با ساختار RST طراحی و سپس با انجام شبيه‌سازی کامپيوتری موارد مطرح شده مورد ارزيابی قرار گرفته است. پرونده مقاله