ا

 • اباذری.سعید طراحی کنترل‌کننده مقاوم محدوده وسیع SVC جهت میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم قدرت [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • ابراهیم پور کومله.حسین روشی مطمئن برای مقابله با مشکلات طبقه‌بندی اثر انگشت [ دوره12, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • ابراهیم نژاد.حسن استخراج مدل سه بعدي جسم با ادغام ويژگي‌هاي مستخرج از تصاوير استريو، تخمين حرکت و تصاوير نيم‌رخ [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1384]
 • ابراهیمی دهقان پور. آیدا گامی در راه رسیدن به شبکه‌های عصبی عمیق تمام‌نوری: به‌کارگیری واحد غیر خطی نوری [ دوره20, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1401]
 • ابراهیمی مقدم.عباس مات‌زدائی تصاویر طیف خاکستری با استفاده از بهینه‌سازی مقاوم در شرایط عدم قطعیت در پارامترهای مدل مات‌شدگی [ دوره18, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1399]
 • ابراهیمی مقدم.عباس الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]
 • ابراهیمی مقدم.عباس تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله بر اساس مکان‌یابی [ دوره19, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • ابراهیمی مقدم.عباس استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی [ دوره18, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1399]
 • ابراهیمی مقدم.عباس افزایش شفافیت در نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نگاشت‌های قابل بازگشت [ دوره20, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1401]
 • ابراهیمی مقدم.عباس تشخیص دستگاه‌ قطعه ‏های موسیقی سنتی ایرانی بر‌ مبنای استخراج توالی نت‌ها و استفاده از شبکه‌های LSTM [ دوره20, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1401]
 • ابراهیمی مقدم.عباس تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از از آموزش لغت نامه و بازسازی تنک [ دوره20, شماره 1 , 2 - بهار سال 1401]
 • ابراهیمی مقدم.عباس افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی [ دوره20, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1401]
 • ابراهیمی مقدم.عباس افزایش وضوح تصویر با استفاده از برجستگی بصری [ دوره21, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1402]
 • ابراهیمی.افشین يك روش دو مرحله‌‌اي براي بازشناسي زير- كلمات چاپي [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • ابراهیمی.مرتضی ارزیابی روش‌های توافق کلید مبتنی بر ساختار Fuzzy Vault در شبکه‌های بی‌سیم روی بدن با استفاده از روش AHP فازی [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • ابراهیمیان.ولی‌اله ارائه یک مدار معادل حرارتی برای تحلیل گرمایی ترانسفورماتورهای قدرت با بارهای هارمونیکی [ دوره17, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1398]
 • ابری لیقوان.رحیم جمع‌آوری داده آگاه به انرژی در شبکه‌های حسگر قابل شارژ با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات توسعه‌یافته [ دوره19, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1400]
 • ابریشمی.سعید یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی CPU و GPU [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • ابریشمی.علی‌اکبر جایگذاری و تحلیل عملکرد UPFC در سيستم‌هاي تجدید ساختار یافته [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • ابريشمي‌فر.سيداديب طراحی شارژر ولتاژ بالا با ضریب توان واحد مبتنی بر ساختار BOOST دوسویه، مجهز به فیلتر سازگاری الکترومغناطیسی [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • ابريشمي‌فر.سيداديب يك شيوه مداري جديد جهت حفاظت تريستورهاي قدرت سري [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1382]
 • ابريشمي‌فر.سيداديب طراحي و ساخت يک راه‎انداز گيت IGBT با حفاظتهای لازم و ادوات SMD [ دوره4, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1385]
 • ابريشمي‌فر.سيداديب کنترل مستقيم گشتاور در اينورتر چندسطحی خازنی با کاهش ولتاژ مود مشترک [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • ابريشمي‌فر.سيداديب يك سيستم VSC-HVDC بدون سنسور براي اتصال شبكه‌هاي فعال آسنكرون [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1387]
 • ابطحي.محمد محاسبه كارآيي تكنيك دنباله مستقيم فراپهن باند در کانال‎هاي محوشدگي چند مسيره [ دوره3, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1384]
 • ابن علی حیدری.مجید طراحی مبدل طول موج برای سالیتون‌های فمتوثانیه مرتبه دو با لحاظ‌کردن اثر پاشندگی مرتبه چهار در فیبر نوری [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1388]
 • ابوالحسنی.حمیده بهینه‌سازی پاسخ دینامیکی و THD جریان ورودی یکسوکننده PFC مبتنی بر مبدل Boost با استفاده از روش‌های SPEA و NSGA - II [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • ابوالمعصومی.علی آنتن ریز نواری چاپی باند وسیع بارگذاری شده با ساختار AMC پهن‌باند برای سیستم‌های MIMO [ دوره19, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1400]
 • ابوطالبی.حمیدرضا آستانه‌گذاري وفقي ضرائب موجك برای پاکسازی سیگنال گفتار نویزی [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • ابویی.علی طراحي کنترل‌کننده‌هاي مد لغزشي انتگرالي-تناسبي براي سيستم‌هاي فوق آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي‌هاي کنترلي غير خطي [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1389]
 • احمدپور کاخک.محمدامین تخمین حالت سیستم‌های غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی جمع گوسی بر اساس قانون شعاعی- کروی سیمپلکس [ دوره19, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1400]
 • احمدزاده.محسن الگوريتم وفقي دسته‌بندي ترافيک پخش زنده IPTV در شبکه EPON [ دوره15, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1396]
 • احمدی آبکناری.فاطمه تشخیص عددی قطبیت با کاربست شبکه‌های عمیق بازگشتی و یادگیری بانظارت در نظرکاوی بر روی مرورهای فارسی کاربران حوزه تجارت الکترونیک‌ [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • احمدی آبکناری.فاطمه تعبیه‌سازی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر کاربست روش‌های تشخیص جوامع و استخراج ویژگی‌های معنایی نهفته [ دوره21, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1402]
 • احمدی آبکناری.فاطمه تعبیه‌سازی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر کاربست روش‌های تشخیص جوامع و استخراج ویژگی‌های معنایی نهفته [ دوره21, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1402]
 • احمدی ترشیزی.حسن تشخیص جنسیت نویسنده مستقل از متن و زبان نوشتاری با استفاده از پالایش پویای نمادین مبتنی بر تبدیل رادن [ دوره14, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1395]
 • احمدی ثابت.ویدا تعیین سطح توانایی روش های رسمی در توصیف و تحلیل نرم افزار [ دوره10, شماره 2 - تابستان سال 1391]
 • احمدی شکوه.جواد مدل‌سازی هندسی کانال انتشار چندورودی چندخروجی با وجود توزیعی از پراکنده‌کننده‌ها بین ایستگاه پایه و ایستگاه کاربر [ دوره12, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • احمدی شکوه.جواد تعیین محل تغذیه و شکل دهی الگوی میدان در آنتن هم موقعیت MIMO با استفاده از تئوری مود مشخصه [ دوره18, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1399]
 • احمدی فرد.علیرضا تشخیص احساس از روی گفتار با استفاده از طبقه‌بند مبتنی بر مدل و ویژگی‌های دینامیکی غیر خطی [ دوره15, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1396]
 • احمدی.زهرا ارائه يک روش جامع براي هم‌زمانی امن در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم [ دوره10, شماره 2 - تابستان سال 1391]
 • احمدی.سوما طراحی یک تقویت‌کننده ابزاردقیق حالت جریان با CMRR بسیار بزرگ، پهنای باند وسیع، توان مصرفی پایین و ساختاری جدید بر پایه ناقل جریان تمام تفاضلی نسل دوم [ دوره16, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1397]
 • احمدی.سید هاشم ارائه روشی مقاوم در برابر حملات تخاصمی با استفاده از فرایندهای گوسی مقیاس‌پذیر و رأی‌گیری [ دوره19, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1400]
 • احمدی.علی الگوریتم نیمه نظارتی جمعی با استفاده از معیار انتخاب مبتنی بر آستانه امتیاز اطمینان در جریان-داده های غیر ایستا [ دوره18, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1399]
 • احمدی.هادی تحلیل احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت و تنظیم هماهنگ PSSها و TCSC با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی [ دوره12, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • احمدیان عطاری.محمود سنجش طیف باندپهن در شبکه‌های رادیوشناختی با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • احمدي.سیدحمیدرضا ارزیابی روش‌های توافق کلید مبتنی بر ساختار Fuzzy Vault در شبکه‌های بی‌سیم روی بدن با استفاده از روش AHP فازی [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • احمدي‌نژاد.نسرین طبقه‌بندی توده‌های سرطانی سینه با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی توده و ويژگي‌هاي بافتی تصاویر سونوگرافی در ناحيه داراي توده و نواحي اطراف آن [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1387]
 • احميدی.نرگس پياده‌سازي فشرده‌سازي تلفاتي تصوير توسط موجک (2،2)CDF در CPLD [ دوره4, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1385]
 • اخباری.اللهیار کنترل و مدیریت توان سیستم ترکیبی میکروتوربین- بادی در حالت تغذیه بار مستقل AC [ دوره18, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1399]
 • اخلاقی.سروش طرحی برای موازنه بار در شبکه‌های ناهمگون با استفاده از ارتباط رله‌ای مبتنی بر D2D [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]
 • اخلاقی.سروش بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله چندآنتنی دوجهتی امن [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • اخلاقیان.فردین طراحی و پیاده‌سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • اخوان صفار.مصطفی شناسایی ژن‌های عامل سرطان در شبکه ژنی با استفاده از معماری شبکه عصبی پیش‌خور [ دوره21, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1402]
 • اخوت.راضیه سادات مقایسه شبکه ‏های عمیق Faster RCNN و RetinaNet جهت تشخیص خودرو در آب‌وهوای نامساعد [ دوره22, شماره 1 , 2 - بهار سال 1403]
 • اخوت.مجيد تحليل و افزايش كارايي سيستم‌هاي مخابراتي TiR-UWB در شرايط تخمين‌گر غير ايده‌آل كانال [ دوره9, شماره 3 - پاییز سال 1390]
 • ادریسی.محمدهادی کاهش ابعاد روش پنهان‌شکنی CDF با استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری گراف [ دوره16, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1397]
 • ادیب نیا.فضل الله روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگوریتم¬های هوشمند جهت تشخیص نفوذ در SDN-IoT [ دوره22, شماره 1 , 2 - بهار سال 1403]
 • ادیبیان.علی کاهش ابعاد ویژگی مبتنی بر تئوری راف با استفاده از الگوریتم رقابت لیگ فوتبال [ دوره18, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1399]
 • اديب.احسان بررسی و تحلیل یک مبدل چندورودی کلید‌زنی نرم جهت استفاده برای منابع انرژی تجدیدپذیر [ دوره17, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1398]
 • اديب‌نيا.فضل‌اله ساده‏ سازی برنامه‏نویسی در سیستم عامل TinyOS مورد استفاده در شبکه حس‏گر بی‏سیم [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • ارزانی.محمدمهدی بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از مدل تعویضی ساختاری [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]
 • اره پناهی.مهدی طراحي بهينه موتور مغناطيس دایم داخلي برای افزایش محدوده تضعيف شار و کاهش حجم آهن‌ربای مصرفی [ دوره14, شماره 1 , 1 - بهار سال 1395]
 • اره پناهی.مهدی بررسي عملکرد يکسوکننده سه‌فاز چهارسيمه افزاينده با کنترل يک پريود در بارهای نامتعادل [ دوره16, شماره 1 , 1 - بهار سال 1397]
 • ازوجی.مهدی بهبود تخمین سن از تصاویر پانورامیک دندان مبتني بر اصلاح کنتراست تصویر با روش آنتروپی مکانی [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • ازهری.سیدجواد طراحی یک تقویت‌کننده ابزاردقیق حالت جریان با CMRR بسیار بزرگ، پهنای باند وسیع، توان مصرفی پایین و ساختاری جدید بر پایه ناقل جریان تمام تفاضلی نسل دوم [ دوره16, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1397]
 • ازهری.وحید طراحی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی مجموعه غالب متصل مبتنی بر زیرساخت شبکه‌های مش بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه [ دوره13, شماره 2 - تابستان سال 1394]
 • ازهری.وحید تحليل مسأله بهينه‌سازي تخصيص ظرفيت در پروکسي‌‌هاي SIP و ارائه الگوريتم کنترل اضافه بار با عدالت Max-Min [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • ازهری.وحید زمان‌بندی پاینده مبتنی بر درخت در شبکه‌های مش بی‌سیم خورشیدی [ دوره16, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1397]
 • اژدرفائقی بناب.حسین آنالیز عملکرد مبدل DC-DC کاهنده- افزاینده جدید با ضریب افزایندگی بالا برای کاربرد در سیستم خورشیدی [ دوره15, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1396]
 • اژدری. صهیب بررسی و مقایسه اثرات دمایی بر باتری لیتیوم- یونی در حالت شارژ سریع با روش جریان ثابت چند مرحله‌ای و روش جریان ثابت- ولتاژ ثابت [ دوره21, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1402]
 • اسد.روزبه طراحی و ساخت یکسوساز کموتاسیون خط جریان بالا بر اساس تریستورهای موازی [ دوره16, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1397]
 • اسدروز.سعید یک روش ترافیک‌آگاه برای دسته‌بندی بسته‌ها با هدف کاهش تعداد دفعات دسترسی به حافظه [ دوره18, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1399]
 • اسکندرنژاد.آتيلا طراحی شارژر ولتاژ بالا با ضریب توان واحد مبتنی بر ساختار BOOST دوسویه، مجهز به فیلتر سازگاری الکترومغناطیسی [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • اسکندری.محمد طراحی بهینه و تحلیل تمام‌موج جاذب‌های فراماده‌ای پهن‌بانددر طیف نور مرئی [ دوره21, شماره 1 , 1 - بهار سال 1402]
 • اسلامی.مریم بهینه‌سازی مدارهای کوانتومی با استفاده از مدل محاسبات کوانتومی یک‌طرفه مبتنی بر هندسه الگو [ دوره14, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1395]
 • اسماعیلی.جواد يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع با استفاده از رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور [ دوره14, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1395]
 • اسماعیلی.حسن روش ترکیبی تخصیص هزینه خدمات انتقال بر اساس تأثیر تجهیزات انتقال در پایایی سیستم و ارزش تجاری [ دوره18, شماره 1 , 1 - بهار سال 1399]
 • اسماعیلی.سعید برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور توربین بادی با در نظر گرفتن نایقینی بار و تولید [ دوره13, شماره 3 - پاییز سال 1394]
 • اسماعیلی.محمدرضا تنظیم هم‌زمان پارامترهای PSS و STATCOM در سیستم قدرت برای بهبود پایداری شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی (BRGA) [ دوره15, شماره 1 , 1 - بهار سال 1396]
 • اسماعیلی.مسعود کنترل سلسله‌مراتبی برای تقسیم صحیح توان و کاهش جریان‌های گردشی در ریزشبکه‌های متناوب مقاومتی با به کارگیری امپدانس مجازی تطبیقی و بستر مخابراتی توزیع‌شده‌ [ دوره20, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • اسماعیلی.مهدی پیشنهاد‌دهنده تطبیقی منابع آموزشی بر اساس سبک یادگیری، بازخورد کاربر و الگوریتم اتوماتای یادگیر [ دوره16, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • اسماعیلیان مارناني.آیدا طراحی مبدل طول موج برای سالیتون‌های فمتوثانیه مرتبه دو با لحاظ‌کردن اثر پاشندگی مرتبه چهار در فیبر نوری [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1388]
 • اسمعیلی.احمد روشی هدف‌گرا به منظور هولون‌بندی در سیستم‌های چندعاملی هولونی [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • اسمعیلی.امیر روش نوين توزيع بار ترافيک مبتنی بر BGP در مراکز داده توزيع‌شده جغرافيايي [ دوره16, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • اصغری. سید امیر تصمیم گیری منفعلانه هوشمند برای حسگرهای بیدارشونده در پایش سازه‌ای [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • اطمینانی.کبری یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گم‌شده [ دوره11, شماره 2 - تابستان سال 1392]
 • اعتمادی زاده.محبوبه مدیریت توان راکتیو در شبکه توزیع با درنظرگرفتن عدم قطعیت‌ها در حضور تجهیزات جبران‌کننده توان راکتیو گسسته و پیوسته [ دوره21, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1402]
 • اعتمادی زاده.محبوبه جبران سازی توان راکتیو با استفاده از تخصیص بهینه ی خازن ها در شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر تئوری تصمیم گیری شکاف اطلاعاتی [ دوره18, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1399]
 • اعظمی.رحمت مدل‌سازی کلیدزنی انتقال و محدودیت‌های پایداری آن در بازار احتمالاتی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان [ دوره12, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • اعظمی.رحمت تخمین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی: مطالعه موردی ترانسفورماتورهای توزیع شهرستان ایلام [ دوره17, شماره 1 , 1 - بهار سال 1398]
 • اعلمی.حبيب‌اله تأثير برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار بر منحني مصرف برق روزانه کشور [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1387]
 • افراخته.حسین روشی جدید به‌منظور خوشه‌بندی داده‌های سرعت باد در نیروگاه‌های بادی با استفاده از الگوریتم‌های FCM و PSO [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • افراخته.حسين تعيين متغيرهاي كنترلي در سيستم قدرت به منظور بازيابي حداكثر بار [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1386]
 • افشار.حامد ارائه یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی با قابلیت کشف خوشه‌های با چگالی متفاوت در پایگاه داده‌های مکانی [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • افضلان.احسان کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای پخش بار بهينه چندهدفه با وجود ادوات TCSC [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • اقبالی.یعثوب سنجش طیف باندپهن در شبکه‌های رادیوشناختی با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • اکبرزاده توتونچی.محمدرضا معرفي مورچه‎هاي به روزرسان جدول‌هاي مسيريابی گره‎های مجاور در الگوريتم مسيريابي AntNet [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1386]
 • اکبرزاده کلات.علي طراحي کنترل‎کننده اتوپايلوت موشک به روش جدولبندي بهره فازي [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1386]
 • اکبری خضری.علی طراحي فيلترهاي موجبري صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبيق مودها و الگوريتم ژنتيک [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1387]
 • اکبری فرود.اصغر طرحی جديد برای طبقه‌بندی خودکار اغتشاشات کيفيت توان بر اساس ابزار پردازش سیگنال و یادگیری ماشین [ دوره12, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • اکبری فرود.اصغر قرارداد بیمه انتقال انرژی الکتریکی، روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان [ دوره12, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • اکبری فرود.اصغر تشخیص اغتشاشات آیرودینامیکی باد و شکسته‌شدن چرخ‌دنده گیربکس توربین بادی با استفاده از تابع تبدیل موجک [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • اکبری فرود.اصغر تشخیص اغتشاشات آیرودینامیکی باد و شکسته‌شدن چرخ‌دنده گیربکس توربین بادی با استفاده از تابع تبدیل موجک [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • اکبری فرود.اصغر بهبود پايداري سيستم‌هاي قدرت بوسيله كنترل مقاوم تحريك ژنراتور با روش پسخور كمي [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • اکبری.ابراهیم خلاصه‌سازی ویدئویی با روش ترکیبی گراف شبکه‌ای و خوشه‌بندی [ دوره21, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1402]
 • اکبری.احمد بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از مدل تعویضی ساختاری [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]
 • اکبری.احمد استفاده از معماری SAHAR جهت مقاوم کردن سطح کنترلی شبکه نرم‌افزار محور در برابر حملات منع سرویس‌ [ دوره18, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1399]
 • اکبری.احمد بهبود تشخيص ناهنجاري بات¬نت¬هاي حوزة اينترنت اشياء مبتنی بر انتخاب ویژگی پویا و پردازش¬های ترکیبی‌ [ دوره20, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1401]
 • اکبری.احمد تشخیص داده پرت در دادگان با ابعاد بالا با استفاده از انتخاب زیرفضای مرتبط محلی مبتنی بر آنتروپی [ دوره19, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1400]
 • اکبری.احمد استفاده از مدل‌های وابسته به محتوا در واژه‌ياب گفتار متمايزساز [ دوره13, شماره 2 - تابستان سال 1394]
 • اکبری.اصغر طراحی و پیاده‌سازی ساختار هوشمند تشخیص عیب ژنراتور [ دوره14, شماره 1 , 1 - بهار سال 1395]
 • اکبری.اصغر نسل جديد سيستم‌های اندازه‌گيري تخليه جزئی و کاربرد آنها در تشخيص نوع عيب عايقی تجهيزات فشار قوی [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1388]
 • اکبری.خاطره شناسایی حمله تقلید از سیگنال کاربر اولیه‎ ‎‎در شبکه‌های رادیوشناختی‎ مبتنی بر طبقه‌بندی غیر پارامتریک بیزین [ دوره16, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • اکبری.یونس تشخیص جنسیت نویسنده مستقل از متن و زبان نوشتاری با استفاده از پالایش پویای نمادین مبتنی بر تبدیل رادن [ دوره14, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1395]
 • الرکابی.حازم شرح‌نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی [ دوره17, شماره 1 , 2 - بهار سال 1398]
 • الفت.احسان بررسی احتمال خطای پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین و n امین بهترین رله در شبکه‌های همیار با رله‌های موازی [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • الفت.علی آشکارسازی هم‌زمان زیرکانال‌های همبسته OFDM برای سنجش پهن باند طیف در شبکه‌های رادیوشناختگر [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • الفت.علی بررسی احتمال خطای پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین و n امین بهترین رله در شبکه‌های همیار با رله‌های موازی [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • الفت.علی الگوریتم پرتودهی جدید برای شبکه‌های همیار با رله دیکد و ارسال چندآنتنه [ دوره14, شماره 1 , 1 - بهار سال 1395]
 • اللهی رودپشتی.میثم کدگذاری مبتنی بر علامت- رقم برای نگاشت داده‌‌های دیجیتال در حافظه ذخیره‌سازی زیستی مبتنی بر DNA [ دوره17, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1398]
 • اللهیاری.آرش بهبود عملکرد موتور سوئيچ رلوکتانسي با تغيير ساختار رتور قطعه‌اي [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • الله‌یاری.یونس طبقه‌بند تک‌کلاسه گرانش‌گرای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان [ دوره10, شماره 4 - زمستان سال 1391]
 • المجید.صلاح یک پروتکل تشخیص و احراز هویت بیمار به‌ منظور افزایش امنیت [ دوره20, شماره 1 , 2 - بهار سال 1401]
 • اله وردي نژاد.بابک بهبود عملکرد موتور سوئيچ رلوکتانسي با تغيير ساختار رتور قطعه‌اي [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • الهی.گلناز توسعه يک وب‎سرويس امن با استفاده از RUPSec [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1386]
 • الياسي.مجتبي مدل‌سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه‌هاي بيزي [ دوره12, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • امامی. سمانه ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻣﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﯽ دﻫﺪﻫﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻌﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي درﺷﺖداﻧﻪ [ دوره20, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1401]
 • امامی.سمانه بررسی تأثیر ریزدانگی در طراحی واحدهای قابل بازپیکربندی حساب دهدهی [ دوره15, شماره 1 , 2 - بهار سال 1396]
 • امامی.مهدی بهره‌گیری از رویکردهای جدید بهینه‌سازی هوشمند فراابتکاری مبتنی بر هوش مصنوعی در طراحی سیستم‌های ناوبری INS [ دوره20, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • امیدخدا.علیرضا طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی تولید جریان ضربه صاعقه با ولتاژ باقیمانده یک میلیون ولت [ دوره15, شماره 1 , 1 - بهار سال 1396]
 • امیدخدا.علیرضا طراحی، توسعه و ساخت مدار اتصال کوتاه سینتتیک دوپارامتره‌ کلید‌های فشارمتوسط خلاء با مدار جریان متصل به شبکه [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • امیر.وحید برنامه‌ريزي توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع به كمك الگوريتم‌هاي ژنتيک GA، اجتماع مورچگان AC و تركيب ژنتيك با اجتماع مورچگان GA & AC [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1387]
 • امیرانی.عبداله جمع‌کننده نافرار و توان پایین مبتنی بر فناوری اسپینترونیک برای پیاده‌سازی محاسبات در حافظه [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • امیری آرا.حمید بهینه‌سازی توأم توان- مکان رله در شبکه‌های رله هوایی همکارانه برای G+5 [ دوره18, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1399]
 • امیری.پرویز کنترل تحمل‌پذیر خطای مبدل پشت به پشت توربین بادی مبتنی بر DFIG بر اساس روش توسعه‌یافته مود لغزشی [ دوره20, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1401]
 • امیری.فرشاد بهینه‌سازی چندمعیاره بهره‌برداری از سیستم‌های تولید هم‌زمان برق، گرما و برودت در یک ریزشبکه توزیع [ دوره15, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1396]
 • امیری.هادی پردازش آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1384]
 • امیری‌فر.رامین طراحي كنترل‌كننده معكوس تطبيقي براي سيستم‌هاي حركت از راه دور [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1386]
 • امینی فسخودی. مسلم طراحی بهینه و تحلیل محدودکننده جریان خطای مبتنی بر راکتور سری متغیر با هسته هوایی [ دوره22, شماره 1 , 1 - بهار سال 1403]
 • امینی.مهراز بهبود عملکرد اینورترهای فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه در شرایط تابشی نامتقارن [ دوره13, شماره 3 - پاییز سال 1394]
 • امين‌زاده قوي‌فکر.امير تحلیل پایداری نمایی سیستم‌های کنترل از راه دور خطی گسسته با نمونه‌برداری غیر یکنواخت [ دوره15, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1396]
 • انجیدنی.مجید الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای يادگير برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP [ دوره3, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1384]
 • انصاری رام.فهیمه الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]
 • انصاری مقدم.سمیرا ارائه یک روش کارا برای تخصیص منابع در رایانش مه با در نظر گرفتن شرایط ازدحام درخواست ها [ دوره19, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • انصاری.میثم اصلاح روش ردگیری بار در قیمت‌گذاری انتقال با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی [ دوره10, شماره 1 - بهار سال 1391]
 • انوري‌فرد.محمدکاظم کاربرد نگاشت فضايي عصبي در مدل‌سازي ادوات نيمه‌هادي [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • انوري‌فرد.محمدکاظم مدل‌سازی افزاره بدون پیوندی سیلیکون روی عایق نانومقیاس پیشنهادی جهت بهبود مشخصات حالت ماندگار و فرکانسی [ دوره19, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • انوشا.فروغ روشی برای استدلال توزیع‌شده غیر قطعی میان آنتولوژی‌ها [ دوره11, شماره 2 - تابستان سال 1392]
 • اوکاتی صادق.محمود توزیع اقتصادی توان در نیروگاه‌ها با در نظر گرفتن آلاینده‌های زیست‌محیطی و شاخص‌های پایداری سیستم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه [ دوره17, شماره 1 , 1 - بهار سال 1398]
 • ایزدی نسب.فرزانه ارزیابی کارآیی سلول حافظه SRAM مبتنی بر ترانزیستورهای TMDFET در مقایسه با فناوری Si-MOSFET [ دوره19, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1400]
 • ایلون کشکولی.علی ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های منفعل نوری مبتنی بر گیگابیت بر اساس تعیین نقاط اپتیمال به روش کاهش گرادیان [ دوره21, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1402]
 • ایمان‌عینی.حسین کنترل دوحلقه‌ای اینورتر 400 هرتز برای کاربرد منابع تغذیه زمینی [ دوره14, شماره 1 , 1 - بهار سال 1395]
 • ایمان‌عینی.حسین کاهش تلفات الکتریکی مبدل چندسطحی مدولار خازن شناور در کاربرد محرکه الکتریکی [ دوره19, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • ایمان‌عینی.حسین بهبود عملکرد اینورترهای فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه در شرایط تابشی نامتقارن [ دوره13, شماره 3 - پاییز سال 1394]
 • ایمانی.سجاد طراحی ماتریس کواریانس برای افزایش SINR در حضور تداخل‌کننده‌های وابسته به سیگنال [ دوره16, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • اینانلو.رضا ارائه مدولاتور عرض پالسی مبتنی بر جهش فرکانس با هدف کاهش اسپور در مبدل‌های کلیدزنی باک [ دوره19, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • ايزدي‌پور.احمد ارائه روشی برای خواندن خودکار نقشه چاپی فرش و مقایسه آن با روش خوشه‌یابی C - میانگین [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1389]
 • ايوبي.مسعود ارزیابی وجود رزونانس در تخصیص بهینه بانک‌های خازنی در شبکه‌های توزیع بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی MSPS [ دوره16, شماره 1 , 1 - بهار سال 1397]

آ

 • آبادی.مهدی تحليل گراف‌هاي حمله وزن‌دار با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1386]
 • آبام.محمدعلی محاسبه میانگین درجه رنگی گراف‌ها در زمان زیرخطی [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • آبنیکی.حسن ارزیابی اقتصادی بهره‌برداری هماهنگ شبکه‌های برق و گاز در استان خراسان [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • آتش‌بار.محمود طراحي الگوريتم جديد TFCS براي جهت‌يابي چند گوينده [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1387]
 • آدابی. سپیده یک روش نیمه‌متمرکز برای بهبود ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم واقعی با استفاده از خوشه‌بندی و چاهک‌های متحرک [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • آدابی. سپیده یک پروتکل تشخیص و احراز هویت بیمار به‌ منظور افزایش امنیت [ دوره20, شماره 1 , 2 - بهار سال 1401]
 • آدابی. سپیده یک الگوریتم خوشه‌بندی چندهدفه تطبیقی مبتنی بر حراج_پیش‌بینی برای ردیابی هدف متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم‌ [ دوره18, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1399]
 • آدابی.سحر یک روش نیمه‌متمرکز برای بهبود ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم واقعی با استفاده از خوشه‌بندی و چاهک‌های متحرک [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • آدرنگ.حبیب طراحی و شبیه‌سازی مقایسه‌کننده‌های دو دنباله توان پایین و با سرعت بالا [ دوره21, شماره 1 , 1 - بهار سال 1402]
 • آدرنگ.حبیب محاسبه زمان نشست و SR تقویت‌کننده‌های عملیاتی دوطبقه CMOS با جبران‌سازی کسکود [ دوره19, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1400]
 • آدرنگ.حبیب تحلیل زمان قفل حلقه قفل فاز پمپ بار با در نظر گرفتن اثر غیر ایده‌آل [ دوره20, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1401]
 • آدرنگ.حبیب‌الله تحلیل غیر خطی جیتر انتقالی در حلقه قفل فاز پمپ بار با استفاده از بسط سری ولترا [ دوره16, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • آذراستمال.سجاد طراحی کنترل‌کننده و تحلیل پایداری مجانبی مبدل باک با ساختار کنترلی آبشاری و استفاده از نظریه آشفتگی منفرد [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • آذرنیا. قنبر الگوریتم اولیه- دوگانه توزیع شده با پارامترهای متغیر و ساختار مشارکتی افزایشی دوجهته [ دوره21, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1402]
 • آراسته.بهمن ترکیب سرویس ابری آگاه از کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی [ دوره17, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1398]
 • آراسته.حمیدرضا چارچوب هماهنگ بازآرایی و کنترل مستقیم بار به منظور رفع چالش‌های بهره‌برداری شبکه‌های توزیع توسعه‌نیافته [ دوره14, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1395]
 • آراسته.محمد کنترل مستقيم گشتاور در اينورتر چندسطحی خازنی با کاهش ولتاژ مود مشترک [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • آرزم.فرخ الگوريتم جديد جهت استخراج پارامترهاي نويز دو دهانه‌هاي مايكروويو [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1383]
 • آرزومند.حميد ردگيری هدف به صورت توزيع‌شده با استفاده از الگوريتم اجماع به ميانگين مشاهدات در شبکه حسگری [ دوره21, شماره 1 , 2 - بهار سال 1402]
 • آرنديان.بهداد بازآرایی سیستم توزیع در محيط بازار برق با حضور منابع توليد پراكنده [ دوره12, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • آزادی مطلق.زینب طراحی مدار XOR کارامد مبتنی بر منطق نانومغناطیس [ دوره17, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1398]
 • آزادی‌فر.سعید کاهش ابعاد روش پنهان‌شکنی CDF با استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری گراف [ دوره16, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1397]
 • آزادي‌نيا.سهيل تشخيص خرابي بافت به کمک تبديل پيچک [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1389]
 • آقاداودی.احسان شناسایی حلقه بسته سیستم احتراق با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا [ دوره16, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1397]
 • آقاصرام.مهدی ساده‏ سازی برنامه‏نویسی در سیستم عامل TinyOS مورد استفاده در شبکه حس‏گر بی‏سیم [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • آکوشیده.علیرضا آشکارسازی الگوهای ترافیکی در نظارت تصویری با استفاده از الگوریتم شار نوری و مدل موضوعی [ دوره18, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1399]
 • آل حجت خسمخی.سیده‌سمیه یک روش مبتنی بر یادگیری چنددقتی برای تطبیق تصاویر پزشکی چندکیفیتی [ دوره12, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • آل محمد.سید حمیدرضا علت‌یابی سوختن برق‌گیرهای اکسید فلزی در مناطق کوهستانی استان خوزستان؛ تجربیات مهندسی از تحلیل نتایج میدانی در یک شبکه‌ 33 کیلوولت بسیار گسترده [ دوره19, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1400]
 • آل‌معصوم.سيدجليل‌الدين روش نوين ترکيب گابوري در بخش‌بندي سطوح فولادي با هدف تشخيص عيوب [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1389]
 • آل‌معصوم.هاله‌السادات روش نوين ترکيب گابوري در بخش‌بندي سطوح فولادي با هدف تشخيص عيوب [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1389]
 • آنالویی.مرتضی ارائه روشی جدید بر مبنای تجزیه ماتریس غیر منفی برای کاهش ابعاد [ دوره20, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1401]
 • آهنگری حساس.مرتضی جایابی بهینه سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با در نظرگیری عدم قطعیت‌های تولید منابع تجدیدپذیر، بار و قیمت برق‌ [ دوره19, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1400]
 • آیت‌الهی.احمد بهبود روش تطبيقي براي کاهش نوفه سيگنال ECG تحت شرايط سخت [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1382]

ب

 • بابامیر.سیدمحمدرضا یک رویکرد عامل‌گرا با قابلیت یادگیری برای کنترل و بهبود عملکرد دستگاه تنظیم ضربان قلب بر بستر ابر [ دوره15, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1396]
 • بابامیر.سیدمحمدرضا تعیین سطح توانایی روش های رسمی در توصیف و تحلیل نرم افزار [ دوره10, شماره 2 - تابستان سال 1391]
 • بابامیر.سیدمحمدرضا برآورد کمی خصیصه‌های کارایی، قابلیت اطمینان و امنیت در سبک‌های داده مشترک، شیءگرا و لوله و صافی [ دوره14, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1395]
 • بابايي.ابراهيم ارائه رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی در یک مبدل DC-DC کاهنده با تعداد ورودی‌های دلخواه [ دوره15, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1396]
 • بابايي.ابراهيم ساختار بهبوديافته اينورتر بدون ترانسفورماتور متصل به شبكه با استفاده از روش كنترل تناسبي- تشديدي [ دوره15, شماره 1 , 1 - بهار سال 1396]
 • بادامچی‌زاده.محمدعلی تحلیل پایداری نمایی سیستم‌های کنترل از راه دور خطی گسسته با نمونه‌برداری غیر یکنواخت [ دوره15, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1396]
 • بارانی.فاطمه بهینه‌سازی طرح تطبیقی شبکه حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی باینری کوانتومی [ دوره15, شماره 1 , 2 - بهار سال 1396]
 • بارخدا.وفا طراحی و پیاده‌سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • باژن.مهدی تشخيص خرابي‌هاي سطحي سيب براي درجه‌بندي كيفي آن [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1387]
 • باستانفرد.اعظم ارائه الگوریتم‌ یادگیری انتقالی برای بهبود سرعت و صحت همگرایی در اتوماتای یادگیر سلولی [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • باقرسلیمی.غلامرضا ارزیابی کارایی یک سیستم رادیو- بر- تار مبتنی بر WCDMA با اثر نزدیک- دور: سناریوی فراسو [ دوره15, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1396]
 • باقری.احمد کاهش تلفات الکتریکی مبدل چندسطحی مدولار خازن شناور در کاربرد محرکه الکتریکی [ دوره19, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • باقری.بهاره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ بر اساس تركيب روش‌هاي يادگيري كوتاه‌مدت [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • باقری.بهاره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ بر اساس تركيب روش‌هاي يادگيري كوتاه‌مدت [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • باقری.داریوش تخمین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی: مطالعه موردی ترانسفورماتورهای توزیع شهرستان ایلام [ دوره17, شماره 1 , 1 - بهار سال 1398]
 • باقری.زهرا ارائه یک رویکرد نگاشت در شبکه روی تراشه مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی [ دوره21, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1402]
 • باقری.علیرضا تفکیک‌پذیری مجموعه نقاط دورنگ با مثلث قائم‌الزاویه [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • باقری.علیرضا ارائه یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی با قابلیت کشف خوشه‌های با چگالی متفاوت در پایگاه داده‌های مکانی [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • باقری.علیرضا جداسازی نقاط دو رنگ با دو- گوه با زاویه مشخص [ دوره15, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1396]
 • باقری.محمدعلی رویکرد شورای انتخاب ویژگی بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی برای حل مشکل داده‌های زايد در بینی الکترونیکی [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • باقري.رضا روشي نو در طراحي و ساخت سنكرونايزر الكترونيكي براساس قفل كردن فاز (PLL) جهت موازي كردن سريع ديزل‏ژنراتور‏ها [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1382]
 • بالازاده بهار.حسين پردازش سيگنال ECG در سيستم مدولاسيون پالس كد تفاضلي [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1388]
 • بالافر.محمدعلی شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار [ دوره14, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1395]
 • باوفای طوسی.امیر LSBB مبدل سطح ولتاژ مبتنی بر اریب سازی بدنه [ دوره21, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1402]
 • بائی.ناصر پيشنهاد قيمت بهینه در بازار برق با استفاده از تئوری بازی‌ها [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1387]
 • بحرانی.محمد استخراج و مدل‌سازي واحدهاي آوايي وابسته به بافت براي بهبود دقت بازشناسي گفتار پيوسته با روش دسته‌بندي واج‌ها [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1384]
 • بحرینی.طاهره مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشه‌بندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه [ دوره16, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • بحرینی.طاهره استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی [ دوره18, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1399]
 • بختیاری چهل‌چشمه.شقایق بهبود الگوریتم رمزنگاری مبتنی بر هویت و بهره‌وری آن در فراهم‌کردن محرمانگی سیستم‌های سلامت الکترونیک ابری [ دوره17, شماره 1 , 2 - بهار سال 1398]
 • بدرزاده.بابک شناسايي تخليه جزيي در كابلهاي قدرت با استفاده از تبديل ويولت [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1382]
 • بدرسیمایی.حامد برنامه ريزی مقاوم حمله تزريق داده غلط روی بازارهای انرژی الکتريکی در شبکه های هوشمند [ دوره21, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1402]
 • بدری.حسین طراحی یک الگوریتم اجماع امن برای به‌کارگیری در بلاک‌چین [ دوره21, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1402]
 • بدیع.کامبیز استخراج مفاهیم کلیدی با استفاده از شبکه قاب و زنجیره مفاهیم [ دوره15, شماره 1 , 2 - بهار سال 1396]
 • براتی کاشانتوئی.طاهره طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک تزویج‌کننده مایکرواستریپی فشرده با بهبود عملکرد و حذف هارمونیک‌های ناخواسته [ دوره16, شماره 1 , 1 - بهار سال 1397]
 • براتی.راحیل بهبود تحمل‌پذیری تأخیر پوشه ثبات در پردازنده‌های گرافیکی به کمک بازتولید مقادیر میانی [ دوره20, شماره 1 , 2 - بهار سال 1401]
 • برادران شکوهی.شهریار روش جديد آسيب‌شناسي توده‌ها در تصاوير ماموگرافي به كمک ترکیب ويژگي‌هاي منطبق بر استاندارد BI - RADS و كلاسه‌بندي كننده مبتني بر تضاد [ دوره10, شماره 2 - تابستان سال 1391]
 • برادران نیا.مهدی حضور تأخیر محدود در سیگنال سوئیچ سیستم‌های سوئیچینگ خطی‌تبار [ دوره21, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1402]
 • برخورداری یزدی.مجتبی طراحی کنترل‌کننده مقاوم محدوده وسیع SVC جهت میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم قدرت [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • برزگر سخویدی.محمدجواد راهكاري ساده و مؤثر براي تشخیص حروف الفبای فارسی در زبان اشاره حرکات انگشتان [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1388]
 • برزمینی.روح الله طراحی کنترل‌کننده مقاوم بهینه برای فرایند شارژ خودروی الکتریکی در حضور عدم قطعیت [ دوره19, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1400]
 • برفی.مهسا بهبود کنترل بازوی رباتیک به کمک کنترل¬کننده تطبیقی مدل مرجع با استفاده از طبقه‌بندی سیگنال¬های EMG [ دوره20, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1401]
 • برقی جند.حسین انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی‌های استخراج‌شده توسط عملگر بهینه‌شده LBP بر مبنای CLA - EC در سیستم بازشناسی چهره [ دوره12, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • برکتین.بهرنگ ‌یک روش نوین ترکیبی هوشمندانه مبادله جریان زنده ویدئویی در شبکه‌های نظیر به نظیر توری [ دوره18, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1399]
 • برنجکوب.مهدی ارائه يک روش جامع براي هم‌زمانی امن در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم [ دوره10, شماره 2 - تابستان سال 1391]
 • برومندنیا.علی بررسی تأثیر سلسله‌مراتب حافظه نهان ناهمگن در پردازنده‌های مراکز داده [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]
 • بزرگی.سیده فاطمه بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله چندآنتنی دوجهتی امن [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • بستان. شکوفه درون سازی معنایی واژه ها با استفاده از BERT روی وب فارسی [ دوره21, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1402]
 • بستان. شکوفه بهبود رتبه‌بندی با استفاده از BERT [ دوره22, شماره 1 , 2 - بهار سال 1403]
 • بستانی املشی.یاسر روشی جدید به‌منظور خوشه‌بندی داده‌های سرعت باد در نیروگاه‌های بادی با استفاده از الگوریتم‌های FCM و PSO [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • بسیج.مریم مرزبندی نواحی سایه‌دار در تصاویر فراصوت داخل عروقی به کمک کانتور‌های فعال [ دوره11, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • بکرانی.مهدی روش تفريق طيفی چندباندی اصلاح شده برای بهبود صحبت [ دوره4, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1385]
 • بکرانی.مهدی حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از فيلتر وفقي NLMS مبتني بر شبکه ناهمبستهساز MIMO [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • بکرانی.مهدی طراحی و تحلیل یک الگوریتم وفقی LMS/Newton بهبودیافته در کاربرد حذف پژواک آکوستیکی [ دوره18, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1399]
 • بکرانی.مهدی شکل‌دهی وفقی پرتو آکوستیکی با روش بهبودیافته تفاضلی [ دوره22, شماره 1 , 2 - بهار سال 1403]
 • بگلری.روزبه ارائه یک روش نوین جهت تصدیق صحت ارسال بسته‌ها در شبکه‌های SDN به صورت موازی [ دوره21, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1402]
 • بلوکیان.محمد سنتز و پیاده‌سازی مدارات برگشت‌پذیر با استفاده از سوئیچ تمام‌نوری MZI [ دوره21, شماره 1 , 2 - بهار سال 1402]
 • بناءشریفیان.محمدباقر پايدارسازي جانبي خودروي الکتريکي چهارچرخ محرک با استفاده از يک کنترل‌کننده سه‌لايه و کنترل مد لغزشی [ دوره13, شماره 3 - پاییز سال 1394]
 • بناءشریفیان.محمدباقر طراحی بهينة موتور القائی سه فاز قفس سنجابی برای خودروی برقی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1382]
 • بنائی.محمدرضا آنالیز عملکرد مبدل DC-DC کاهنده- افزاینده جدید با ضریب افزایندگی بالا برای کاربرد در سیستم خورشیدی [ دوره15, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1396]
 • بنائي.محمدرضا تحلیل و پیاده‌سازی یک مبدل DC-DC کاهنده با روش کنترلی جدید به‌منظور کاهش تلفات مبدل [ دوره21, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1402]
 • بنائي.محمدرضا ارائه ساختار جدید گرمایش القایی با کلیدزنی نرم با بازدهی بالا [ دوره17, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1398]
 • بنائي.محمدرضا کاهش تلفات هسته مغناطیسی در مبدل فوروارد برای راه اندازی لامپ مگنترون [ دوره18, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1399]
 • بوالحسنی.علی طراحی مدار ضرب‌کننده موازی علامت‌دار برگشت‌پذیر با قابلیت حفظ توازن [ دوره16, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1397]
 • بوالحسنی.مصطفي طراحی ماتریس کواریانس برای افزایش SINR در حضور تداخل‌کننده‌های وابسته به سیگنال [ دوره16, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • بویر.عسگرعلی رديابي دقيق اشيای متحرک با استفاده از الگوريتم‌هاي Sift، KLT و DBSCAN [ دوره15, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1396]
 • بهاری پور.محمد طراحی و ساخت رله‌ی خطای امپدانس بالا بر اساس تحلیل هارمونیکی برای شبکه‌ی توزیع 33 کیلوولت شهرستان اهواز [ دوره19, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1400]
 • بهدادفر.محمد الگوريتم وفقي دسته‌بندي ترافيک پخش زنده IPTV در شبکه EPON [ دوره15, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1396]
 • بهدادفر.محمد بهبود کیفیت تجربه کاربر برای محتوای ویدئوی جویبارسازی‌شده در ساختار ابری [ دوره18, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1399]
 • بهرام‌پور.انور طراحی و پیاده‌سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1389]
 • بهرامی فروتن.وحید بهبود پایداری ولتاژ در ریزشبکه با استفاده از بهینه‌سازی کنترل محلی [ دوره15, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1396]
 • بهرامی.محمدرضا محاسبه میانگین درجه رنگی گراف‌ها در زمان زیرخطی [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • بهرامي شريف.علي گرافولوژي دست‎نوشته فارسي به کمک کامپيوتر [ دوره3, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1384]
 • بهرنگ راد.مهدی ارزيابي تأثير بلندمدت بهينه‌سازي لوازم برقي خانگي بر الگوي بار شبكه به صورت فازي [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1386]
 • بهرنگ راد.مهدي استفاده از تجارت راندمان انرژي براي كاهش قدرت بازار بلندمدت پس از تجديد ساختار صنعت برق [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1388]
 • بهزادپور.نوشین تحلیل و طراحی یک زبان خاص منظوره برای توصیف ساختار و حرکت لینکیج‌ها [ دوره16, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • بهشتی. زهرا روشی نوین برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چهارگرگ خاکستری [ دوره19, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1400]
 • بهنام.حمید ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر اکوکاردیوگرافی با استفاده از یادگیری منیفلد و تلفيق میدان برداری جهت‌دار دینامیکی [ دوره12, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • بهنام.حمید طبقه‌بندی توده‌های سرطانی سینه با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی توده و ويژگي‌هاي بافتی تصاویر سونوگرافی در ناحيه داراي توده و نواحي اطراف آن [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1387]
 • بیابانی.ناصر افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده توسط جایابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در شبکه‌های توزیع [ دوره11, شماره 3 - پاییز سال 1392]
 • بیات سرمدی.سیاوش مروری بر عملیات معکوس در میدان‌های متناهی دودویی و اول [ دوره17, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1398]
 • بیات.پیمان تشخیص عددی قطبیت با کاربست شبکه‌های عمیق بازگشتی و یادگیری بانظارت در نظرکاوی بر روی مرورهای فارسی کاربران حوزه تجارت الکترونیک‌ [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • بیات.پیمان ارزیابی روند پیشرفت بیماری سوختگی شمشاد در جنگل‌های شمال ایران با استفاده از تكنیك‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای‌ [ دوره19, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1400]
 • بیات.پیمان تعبیه‌سازی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر کاربست روش‌های تشخیص جوامع و استخراج ویژگی‌های معنایی نهفته [ دوره21, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1402]
 • بیت‌الهی.حاکم ارائه یک مکانیزم درون تراشه برای تشخیص حملات زنجیره پویش در تراشه‌های رمزنگاری [ دوره17, شماره 1 , 2 - بهار سال 1398]
 • بیت‌الهی.حاکم ارائه یک روش نوین جهت تصدیق صحت ارسال بسته‌ها در شبکه‌های SDN به صورت موازی [ دوره21, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1402]
 • بیدکی.سیدمنصور چاپ خطوط و سطوح هادی روی زیرلایه‌های مختلف به روش چاپ جوهرافشاني [ دوره9, شماره 2 - تابستان سال 1390]
 • بیدکی.سیدمنصور بررسی عملکرد جذب خط انتقال ریزموج چاپ‌شده به روش جوهرافشانی در باند S [ دوره18, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1399]
 • بیغش.مهرزاد آشكارسازي ML در گيرنده سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1386]
 • بینش مروستی.محمدرضا تصمیم گیری منفعلانه هوشمند برای حسگرهای بیدارشونده در پایش سازه‌ای [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • بیورانی.حسن کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در طراحی یک کنترل‌کننده هوشمند فرکانس برای یک ریزشبکه جزیره‌ای [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • بیورانی.حسن طراحی کنترل‌کننده میراگر بر پایه مدل شناسایی‌شده با استفاده از داده‌های حاصل از اندازه‌گیرهای فازوری حوزه وسیع [ دوره20, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1401]
 • بيات.پيمان ارزیابی روند پیشرفت بیماری سوختگی شمشاد در جنگل‌های شمال ایران با استفاده از تكنیك‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای‌ [ دوره19, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1400]
 • بيگلري.محسن روشی مطمئن برای مقابله با مشکلات طبقه‌بندی اثر انگشت [ دوره12, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • بيگلري.محسن ارائه یک الگوریتم آبشاری برای بهبود سرعت و دقت یک سیستم شناسایی نوع و مدل خودرو [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • بيگلري.محسن ارائه یک الگوریتم آبشاری برای بهبود سرعت و دقت یک سیستم شناسایی نوع و مدل خودرو [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]

پ

 • پارسا.سعید روشی مبتنی بر تطبیق الگو برای تخمین بیشترین زمان اجرای حلقه‌های یکنواخت چندمسیری [ دوره16, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1397]
 • پارسا.نظرمحمد تطبیق هستان‌شناسی‌ها بر مبنای حفظ شباهت محلی اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک انتشار [ دوره21, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1402]
 • پارسامقدم.محسن برنامه‌ریزی توسعه منابع انرژی گسترده با در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی سیاست‌گذار [ دوره12, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • پارسامقدم.محسن بهره‌برداری بهینه هاب انرژی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [ دوره14, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1395]
 • پارسامقدم.محسن ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل کلي شبکه‌هاي انتقال در حضور مزرعه‌هاي بادي [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1388]
 • پارسامقدم.محسن ارزيابي تأثير بلندمدت بهينه‌سازي لوازم برقي خانگي بر الگوي بار شبكه به صورت فازي [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1386]
 • پارسامقدم.محسن پيشنهاد قيمت بهینه در بازار برق با استفاده از تئوری بازی‌ها [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1387]
 • پارسامقدم.محسن تأثير برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار بر منحني مصرف برق روزانه کشور [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1387]
 • پارسامقدم.محسن استفاده از تجارت راندمان انرژي براي كاهش قدرت بازار بلندمدت پس از تجديد ساختار صنعت برق [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1388]
 • پارسامقدم.محسن مکان‌يابي منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت‌ها [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • پاطوقی.احمد الگوریتم مسیریابی کارا برای شبکه روی تراشه سه‌بعدی با کانال‌های عمودی نیمه‌کامل [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • پاکدل.مرضیه ارائه یک شکل جدید از الگوهای باینری محلی به منظور طبقه‌بندی بافت تصویر [ دوره11, شماره 2 - تابستان سال 1392]
 • پاک‌ساز.سعید طراحی و ساخت درایو موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با استفاده از اینورتر منبع جریان بر مبنای مدولاسیون بردار فضایی [ دوره17, شماره 1 , 1 - بهار سال 1398]
 • پاک‌سيما.جواد افزایش سرعت جستجو در مدل‌‌های مبتنی بر مجاورت [ دوره15, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1396]
 • پالهنگ.مازیار "دانا"- عاملي با قابليت درک و اجراي نوشتار فارسي [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1387]
 • پرستگاري.معين الگوريتم PSO در پخش بار اقتصادي و پخش آلودگي براي توابع هزينه ناصاف با وجود تلفات خطوط انتقال و محدوديت‌هاي عملي سيستم [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1387]
 • پرنده. محمود ارائه روش جهش هوشمند مبتنی بر الگوریتم PSO برای حل مسئله انتخاب ویژگی [ دوره20, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1401]
 • پرندین.فریبرز طراحی و شبیه‌سازی یک حسگر زیستی مبتنی بر نانو حلقه تشدیدگر دایره‌ای با استفاده از بلور‌های فوتونی دوبعدی [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • پرنیانی.مصطفی رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد توربین‌ها و مزارع بادی به کمک شاخص توسعه‌یافته ضریب ظرفیت- مطالعه‌ی موردی مزرعه بادی منجیل [ دوره19, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1400]
 • پرنياني.مصطفي روشي نو در طراحي و ساخت سنكرونايزر الكترونيكي براساس قفل كردن فاز (PLL) جهت موازي كردن سريع ديزل‏ژنراتور‏ها [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1382]
 • پروین.مصطفی تعیین محل تغذیه و شکل دهی الگوی میدان در آنتن هم موقعیت MIMO با استفاده از تئوری مود مشخصه [ دوره18, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1399]
 • پرويزي عمران.مرتضي PLAER: الگوريتم مسيريابي آگاه از انرژي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم به کمک مفهوم جريمه در اتوماتاي يادگير [ دوره12, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • پرويزيان.مجيد طراحی رؤیتگر مد لغزشی تطبیقی غیر شكننده برای دسته‌ای از سامانه‌های مرتبه كسری شبه‌خطی دارای تأخیر حالت [ دوره19, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1400]
 • پرهیزگاری.محمدحسن تخمین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی: مطالعه موردی ترانسفورماتورهای توزیع شهرستان ایلام [ دوره17, شماره 1 , 1 - بهار سال 1398]
 • پژوهان.محمد رضا درون سازی معنایی واژه ها با استفاده از BERT روی وب فارسی [ دوره21, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1402]
 • پژوهان.محمدرضا بهبود رتبه‌بندی با استفاده از BERT [ دوره22, شماره 1 , 2 - بهار سال 1403]
 • پسندی.قاسم سلول حافظه ایستای (SRAM) زیرآستانه هشت ترانزیستوری با قابلیت‌های بهبودیافته خواندن و نوشتن [ دوره12, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • پوربهرامی.شهین الگوریتم جدید خوشه‌بندی ارسال داده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از دایره آپولونیوس [ دوره17, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1398]
 • پورقاسم.حسین روش خودکار مرزبندی عروق و تشخیص دقیق پلاک سخت در تصاویر اولتراسوند داخل عروقی [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • پورکریمی.لطیف زمان‌بندی کاربردهای جریان کاری علمی در محیط چندابری با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته [ دوره18, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1399]
 • پورمحمدي.سارا بهبود کيفيت گفتار نويزي باند محدود با تلفيق الگوريتم‌هاي سري تيلور برداري و گسترش پهناي باند [ دوره11, شماره 1 - بهار سال 1392]
 • پور‌‌محی‌آبادی.مریم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ بر اساس تركيب روش‌هاي يادگيري كوتاه‌مدت [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • پور‌‌محی‌آبادی.مریم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ بر اساس تركيب روش‌هاي يادگيري كوتاه‌مدت [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • پورمعصومی.آصف ‌آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • پویان.مریم بهبود یادگیری Q با استفاده از هم‌زمانی به روز رسانی و رویه تطبیقی بر پایه عمل متضاد [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • پیام.محمدصادق طراحی کنترل‌کننده مقاوم محدوده وسیع SVC جهت میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم قدرت [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • پیرا.عین الله یک هیوریستیک جدید برای تشخیص بن بست در تحلیل ایمنی سیستم های نرم افزاری [ دوره20, شماره 1 , 2 - بهار سال 1401]
 • پیروزقلعه.امیر استفاده از روش‌هاي حذف بار تركيبي تطبيقي به‌منظور بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت - قسمت اول: مفهوم كلي و الگوريتم‌ها [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1389]
 • پیروزقلعه.امیر استفاده از روش‌هاي حذف بار تركيبي تطبيقي به‌منظور بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت - قسمت دوم: نتايج شبيه‌سازي‌ها [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1389]
 • پیشگو. بشری بهبود تشخيص ناهنجاري بات¬نت¬هاي حوزة اينترنت اشياء مبتنی بر انتخاب ویژگی پویا و پردازش¬های ترکیبی‌ [ دوره20, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1401]
 • پيمان.عليرضا تخمين سرعت موتور القايي تكفاز و بهينه‎سازي گشتاور آن بدون استفاده از حسگر مكانيكي [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1382]

ت

 • تابان.محمدرضا بهبود دقت الگوریتم تخمین حالت در سیستم‌های قدرت بر مبنای مکان‌یابی PMUها و استفاده از روابط زاویه ولتاژ [ دوره16, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • تابان.محمدرضا آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در كلاتر‌ گوسی [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1388]
 • تابان.محمدرضا آستانه‌گذاري وفقي ضرائب موجك برای پاکسازی سیگنال گفتار نویزی [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • تابان.محمدرضا آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در كلاتر غير گوسی [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1386]
 • تاجبخش.میر سامان پیشنهاد هشتگ در سیستم‌های میکروبلاگ توسط بردار موضوعی: مورد کاربرد توئیتر [ دوره16, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1397]
 • تاجری پور.فرشاد ارائه روشی جدید از نگاشت توسعه‌یافته الگوی دودویی محلی جهت طبقه‌بندی تصاویر بافتی [ دوره14, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1395]
 • تاجری پور.فرشاد ارائه یک شکل جدید از الگوهای باینری محلی به منظور طبقه‌بندی بافت تصویر [ دوره11, شماره 2 - تابستان سال 1392]
 • تاجری‌پور.فرشاد آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از شكل بهبوديافته الگوي باينري محلي [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1386]
 • تاکی.آرش مرزبندی نواحی سایه‌دار در تصاویر فراصوت داخل عروقی به کمک کانتور‌های فعال [ دوره11, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • تاکی.مهرداد بهينه‌سازي گذردهي در شبکه پخش با حفظ محرمانگي اطلاعات اختصاصي هر گيرنده با استفاده از کدينگ، مدولاسيون و توان ارسالی وفقی [ دوره12, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • تاکي.مهرداد مخابره مطمئن بی‌سیم بر مبنای وضعیت لینک غیر ایده‌آل با استفاده از ترکیب بهینه AMC و ARQ [ دوره14, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1395]
 • تاکي.مهرداد مخابره مطمئن بی‌سیم بر مبنای وضعیت لینک غیر ایده‌آل با استفاده از ترکیب بهینه AMC و ARQ [ دوره14, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1395]
 • تبریزیان.محمد مدیریت استاتیكی و مبتنی بر تحلیل حساسیت تراكم انتقال در بازارهای رقابتی برق [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • تجویدی.علی معرفی یک مدل فیزیکی آماری جدید جهت محاسبه ظرفیت کانال انتشار ارتباطات بی‌سیم در محیط‌های شهری متحرک با استفاده از روش تئوری یکنواخت پراش [ دوره16, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1397]
 • تحويليان.هما استفاده از انرژی بالون مبتنی بر کانتورلت در مدل کانتور فعال پارامتری به‌منظور تقطيع شیء بافتی در پس‌زمينه بافتی [ دوره9, شماره 4 - زمستان سال 1390]
 • تدین تفت.علی اکبر بهبود عملکرد شبکه های ناهمگن با به کارگیری سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • تراب جهرمی.سیده ریحانه توزیع مؤثر اسناد برای ایجاد توازن بار بین سرورها با استفاده از شمارش رخداد کلمات در سابقه پرس‌وجوها [ دوره17, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1398]
 • ترابی تربتی. سعید افزایش شفافیت در نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نگاشت‌های قابل بازگشت [ دوره20, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1401]
 • ترابيان اصفهاني.مهدی ارزیابی وجود رزونانس در تخصیص بهینه بانک‌های خازنی در شبکه‌های توزیع بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی MSPS [ دوره16, شماره 1 , 1 - بهار سال 1397]
 • ترک لادانی.بهروز روشی برای استدلال توزیع‌شده غیر قطعی میان آنتولوژی‌ها [ دوره11, شماره 2 - تابستان سال 1392]
 • ترکمن.حسین طراحي بهينه موتور آهن‌رباي دایم با هدف افزايش چگالي گشتاور در کاربرد فلایویل: طراحي، تحليل المان محدود و ساخت [ دوره16, شماره 1 , 1 - بهار سال 1397]
 • ترکمن.حسین بهبود عملکرد موتور سوئيچ رلوکتانسي با تغيير ساختار رتور قطعه‌اي [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • ترکمن.حسین کنترل‌کننده جریان هیسترزیس دوبانده برای کاهش کلیدزنی اینورتر موتور BLDC و مقایسه آن با هیسترزیس تک باند [ دوره15, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1396]
 • تشکری هاشمی.سیدمهدی چگونگی شناسایی نیازمندی‌ها برای ایجاد نرم‌افزار خودانطباق در شرایط عدم اطمینان نیازمندی [ دوره16, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • تفرشیان.سیدحسن مدولاسیون فضایی پیشرفته [ دوره17, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1398]
 • تفقدی اسراری.رضا کنترل لغزشی- تطبیقی سیستم تعلیق فعال 4/1 خودرو با عملگر هیدرولیکی با استفاده از سطح لغزش بهینه لگاریتمی [ دوره12, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • تقی پور.فرزانه بهبود نسبت جریان روشن به خاموش Ion/Ioff درترانزیستورهای نانونوارگرافنی نوع شاتکی [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • تقی زادگان کلانتری.نوید برنامه‌ریزی مقاوم ریزشبکه هوشمند متصل به شبکه با در نظر گرفتن انتشار کربن در حضور بارهای قابل کنترل [ دوره18, شماره 1 , 1 - بهار سال 1399]
 • تقی زادگان کلانتری.نوید جایابی بهینه سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با در نظرگیری عدم قطعیت‌های تولید منابع تجدیدپذیر، بار و قیمت برق‌ [ دوره19, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1400]
 • تقی زادگان کلانتری.نوید برنامه‌ریزی اقتصادی- زیست‌محیطی چندهدفه ریزشبکه‌ها در حضور خودروهای الکتریکی هیبریدی و برنامه پاسخگویی بار در جهت هموارسازی قیمت‌های گرهی توزیع [ دوره21, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1402]
 • تقی زاده خانکوک.ریحانه تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از از آموزش لغت نامه و بازسازی تنک [ دوره20, شماره 1 , 2 - بهار سال 1401]
 • تقی‎پور بروجنی.سیاوش طراحی کنترل‌کننده چندمتغیره‎ برای یک مبدل جدید DC-DC چندورودی/ خروجی و کاربردی در سیستم SMES [ دوره14, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1395]
 • تقی‌پور بروجنی.صمد بهبود ساختار هندسی رتور ماشین سنکرون رلوکتانسی با استفاده ترکیبی از شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و روش اجزای محدود [ دوره11, شماره 1 - بهار سال 1392]
 • تقی‌پور بروجنی.صمد بهينه‌سازي چندهدفه موتورهاي با آهن‌رباي سطحي با روش مدل‌سازي تحليلي جابه‌جايي قطب‌هاي آهن‌ربا [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • تقی‌پور گرجی کلایی.مهران شبیه‌سازی خطای الکتریکی در سیم‌پیچی استاتور موتور سنکرون مغناطیس دائم و تفکیک آن از دیگر خطاهای الکتریکی محتمل با استفاده از شبکه عصبی احتمالی [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • تقی‌زادگان کلانتری.نوید برنامه‌ریزی بهینه اقتصادی یک ریزشبکه در حالت جزیره‌ای با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، باتری و سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی در حضور برنامه پاسخگویی بار [ دوره15, شماره 1 , 1 - بهار سال 1396]
 • تقی‌زادگان کلانتری.نوید بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای برقی تحت مدیریت طرف تقاضا [ دوره16, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1397]
 • تقی‌زاده فیروزجایی.مصطفی الگوریتم مسیریابی با قابلیت تحمل‌پذیری اشکال برای شبکه روی تراشه سه‌بعدی [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • تقی‌زاده.مهدی طراحي يک مدولاتور تک‌حلقه سيگما- دلتاي مرتبه 5 با پهناي باند نايکوئيست 12 مگاهرتز و دقت 15 بيت [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1388]
 • تلاوت.وحيد محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع شعاعي واقعي بر اساس اطلاعات ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات‌هاي خطاي ديجيتال [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1388]
 • تندرو آغمیونی.محمد سوئیچ RF-MEMS بیضوی در باند Ka با الگوی برشی جدید به‌منظور کاهش ولتاژ تحریک [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • تنها.جعفر طبقه‌بندی خودآموز نیمه‌نظارتی مبتنی بر ساخت همسایگی [ دوره20, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1401]
 • تنها.جعفر الگوریتم نیمه نظارتی جمعی با استفاده از معیار انتخاب مبتنی بر آستانه امتیاز اطمینان در جریان-داده های غیر ایستا [ دوره18, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1399]
 • تنها.جعفر ارائه روش جهش هوشمند مبتنی بر الگوریتم PSO برای حل مسئله انتخاب ویژگی [ دوره20, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1401]
 • تواضعی.محمد صالح تحلیل جبری پایداری و بررسی امکان وجود کنترل‌کننده تناسبی جهت پایدارسازی: وجود نقطه عطف بحرانی در دیاگرام فاز [ دوره16, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1397]
 • تواضعی.محمدصالح تعيين معادله مشخصه مطلوب برای تحصيل پاسخ مناسب به ورودی مرجع شيب [ دوره3, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1384]
 • توحیدی.سجاد ساختار جدید مزرعه بادی– خورشیدی با قابلیت بهبود عملکرد در شرایط افت ولتاژ و فرکانس شبکه [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • توحیدی.فرانک تشخیص و بازیابی تصاویر تحت حملات با نرخ دستکاری بالا [ دوره21, شماره 1 , 2 - بهار سال 1402]
 • تورانداز کناری.مقداد مدل‌سازی احتمالی تقاضای بار ایستگاه شارژ سریع برای خودروهای الکتریکی عمومی [ دوره17, شماره 1 , 1 - بهار سال 1398]
 • توسلی‌پور.الهام آشکارسازی عیب با استفاده از یک‌پارچه‌سازی روش آنالیز متغیر استاندارد و آنالیز مؤلفه مستقل مبنی بر فاکتور برون هشته محلی [ دوره13, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • توکلی.جاوید پروتکل مسیریابی ترکیبی کارا در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیر آب [ دوره16, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]

ث

 • ثابتی.وجیهه بهبود امنیت روش پنهان‌نگاری LSBM با استفاده از الگوریتم ژنتیک، چندکلیدی و بلاک‌بندی [ دوره18, شماره 1 , 2 - بهار سال 1399]

ج

 • جاجرمی.امین آشکارسازی سیگنال‌های تنک کوانتیزه‌شده با استفاده از آشکارساز بهینه محلی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم [ دوره22, شماره 1 , 1 - بهار سال 1403]
 • جافریان.پویا توسعه يک وب‎سرويس امن با استفاده از RUPSec [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1386]
 • جان نثار.محمد رسول تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی با هدف سودآوری حداکثری [ دوره17, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1398]
 • جاویدی.محمدحسین تأثير پاسخگويي بار بر توسعه توليد در محيط تجديد ساختار يافته [ دوره11, شماره 3 - پاییز سال 1392]
 • جاویدی.محمدحسین مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سيستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مبتنی بر شانس [ دوره10, شماره 1 - بهار سال 1391]
 • جباری.مسعود ساختار جدید کلیدزنی نرم در مبدل DC/DC با ضریب بهره ولتاژ بالا و راندمان مناسب در توان انتقالی بالا [ دوره19, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • جداري.اسرافيل الگوريتم VS-CMA براي سيستم آرايه‌اي تطبيقي در محيط مخابرات سيار مبتني بر CDMA [ دوره4, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1385]
 • جعفربلند.مهرداد ارائه یک مدار معادل حرارتی برای تحلیل گرمایی ترانسفورماتورهای قدرت با بارهای هارمونیکی [ دوره17, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1398]
 • جعفری بهنام.جعفر طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی تولید جریان ضربه صاعقه با ولتاژ باقیمانده یک میلیون ولت [ دوره15, شماره 1 , 1 - بهار سال 1396]
 • جعفری بهنام.جعفر طراحی، توسعه و ساخت مدار اتصال کوتاه سینتتیک دوپارامتره‌ کلید‌های فشارمتوسط خلاء با مدار جریان متصل به شبکه [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • جعفری نوکندی.میثم بهبود عملکرد حفاظت مقايسه فاز در خطاهای با جريان اتصالی کوچک با استفاده از تخمين مؤلفه جريان بار [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • جعفری نوکندی.میثم طراحی بهینه ژنراتور سنکرون آهن‌ربای دایم شار شعاعی شش‌فاز جهت استفاده در توربین‌های بادی مقیاس کوچک [ دوره17, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1398]
 • جعفری. هوشنگ طراحی یکپارچه تخمین‌گر عیب و کنترل‌کننده تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های خطی پارامتر متغیر با عیب عملگری و حسگری [ دوره21, شماره 1 , 1 - بهار سال 1402]
 • جعفری.احمد تحلیل پایداری ژنراتور القایی دوسو تغذیه با استفاده از تحلیل مدال [ دوره17, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1398]
 • جعفری.علیرضا پیش‌بینی جهت حرکت قیمت سهام با استفاده از شبکه توجه گراف جهت‌دار [ دوره21, شماره 1 , 2 - بهار سال 1402]
 • جعفری.کیان جمع‌کننده نافرار و توان پایین مبتنی بر فناوری اسپینترونیک برای پیاده‌سازی محاسبات در حافظه [ دوره18, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1399]
 • جعفریان.عاطفه بهبود عملکرد شبکه های ناهمگن با به کارگیری سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا [ دوره19, شماره 1 , 1 - بهار سال 1400]
 • جلالی.علی اکبر طراحی یک سطح لغزش بهینه تناسبی- انتگرالی برای سیستم تعلیق فعال 4/1 خودرو با ادوات تعلیق دارای ثابت‌های نامعین و مشخصه‌های غیر خطی [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • جلالی.علی‌اکبر کنترل لغزشی- تطبیقی سیستم تعلیق فعال 4/1 خودرو با عملگر هیدرولیکی با استفاده از سطح لغزش بهینه لگاریتمی [ دوره12, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • جلالی.مهرداد مدل توصیه مکان‌های مورد علاقه با توجه به الگوی رفتاری افراد بر اساس لیست دوستان بر پایه یادگیری عمیق [ دوره19, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • جلیلی.سعید تشخيص ناهنجاري در شبکه‌هاي اقتضايي مبتني بر خوشه با روش رأي‌گيري فازي [ دوره10, شماره 4 - زمستان سال 1391]
 • جلیلی.سعید تحليل گراف‌هاي حمله وزن‌دار با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1386]
 • جلیلیان.شاهرخ کاهش احتمال خطای نوشتن در حافظه‌های STT-RAM مبتنی بر اثر دمایی و با بهره‌گیری از روش دوگان‌سازی منابع ولتاژ [ دوره17, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1398]
 • جلیلیان.شاهرخ یک روش توأم زمان‌بندی و نگاشت وظایف در سیستم‌های چندپردازنده‌ای روی تراشه با هدف بهبود چالش‌های طراحی [ دوره18, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1399]
 • جلیلیان.شاهرخ ارائه مدار نوشتن جدید جهت کاهش انرژی و تأخیر عملیات نوشتن در حافظه‌های STT-MRAM با بهره‌گیری از روش دمایی [ دوره19, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • جم.شاهرخ یک آنتن میکرواستریپ فرکتالی کوچک‌شده با عملکرد چندفرکانسی [ دوره15, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1396]
 • جم.شاهرخ بکارگیری الگوریتم ژنتیک در صفرگذاری وفقی در آنتن‌های آرايه‌ای [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1387]
 • جمالی زواره.فاطمه ارائه یک مکانیزم درون تراشه برای تشخیص حملات زنجیره پویش در تراشه‌های رمزنگاری [ دوره17, شماره 1 , 2 - بهار سال 1398]
 • جمالی.شهرام ارائه یک الگوریتم توازن بار نامتمرکز در محیط‌های ناهمگن [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • جمالي.صادق محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع شعاعي واقعي بر اساس اطلاعات ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات‌هاي خطاي ديجيتال [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1388]
 • جمشیدی نژاد.سپیده تشخیص عددی قطبیت با کاربست شبکه‌های عمیق بازگشتی و یادگیری بانظارت در نظرکاوی بر روی مرورهای فارسی کاربران حوزه تجارت الکترونیک‌ [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • جمشیدی.یاسر مقایسه شبکه ‏های عمیق Faster RCNN و RetinaNet جهت تشخیص خودرو در آب‌وهوای نامساعد [ دوره22, شماره 1 , 2 - بهار سال 1403]
 • جنابي شريفي.فرخ طراحي کنترل‎کننده تطبيقي مدل مرجع براي سيستم حرکت از راه دور با فيدبک از خروجی پيش‎بينی شده [ دوره3, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1384]
 • جندقی.سحر تولید جملات فارسی با استفاده از شبکه‌های مولد تخاصمی (GANs) [ دوره21, شماره 1 , 2 - بهار سال 1402]
 • جوادی.محسن طراحی اسیلاتور متعامد کنترل‌شونده با ولتاژ با بازه وسیع فرکانسی [ دوره21, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1402]
 • جودکی.مجید بررسي مسأله زمان‌بندي درسي دانشگاهي با استفاده از ترکيب الگوريتم ممتيک بهبوديافته و الگوريتم سردشدن شبيه‌سازي شده [ دوره9, شماره 4 - زمستان سال 1390]
 • جورابیان.محمود کنترل تطبیقی زاويه گام توربين بادي با استفاده از مکانیسم یادگیری عاطفی مغز انسان [ دوره11, شماره 1 - بهار سال 1392]
 • جورابیان.محمود کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای پخش بار بهينه چندهدفه با وجود ادوات TCSC [ دوره13, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • جوهری مجد.وحيد بررسي پايداري الگوريتم کنترل ازدحام اوليه-دوگان در حضور اغتشاش خارجي [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1387]
 • جوهري مجد.وحيد اجماع زمان ثابت در سامانه‌هاي چند کارگزار تک انتگرال‌گیر مرتبه کسري [ دوره21, شماره 1 , 1 - بهار سال 1402]
 • جوهري مجد.وحيد طراحی رؤیتگر مد لغزشی تطبیقی غیر شكننده برای دسته‌ای از سامانه‌های مرتبه كسری شبه‌خطی دارای تأخیر حالت [ دوره19, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1400]
 • جوي‌پا.حامد آنالیز و گسترش مدل فشرده زمان تأخیر انتشار گیت‌های NAND فناوری CMOS نانومتری در مقابل تغییرات آماری فرآیند ساخت [ دوره15, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1396]
 • جهان تیغ.محسن یک روش ترکیبی پیش‏ بینی احتمالاتی بلند‌مدت بار خالص شبکه با در نظر گرفتن اثر توان تولید‌شده توسط منابع انرژی تجدیدپذیر در شبكه‌هاي هوشمند [ دوره19, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1400]
 • جهان‌بخت.محمد شبيه‌سازی انتشار امواج رادیویی از درون سازه‌های پنجره‌ای با استفاده از روش TLM [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1387]
 • جهان‌بخت.محمد سوئیچ RF-MEMS بیضوی در باند Ka با الگوی برشی جدید به‌منظور کاهش ولتاژ تحریک [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1389]
 • جهان‌بخت.محمد بهينه‌سازی رفتار غير خطی تقويت‌کننده‌های توان درانتقال ماهواره‌ای تصاویر دیجیتال با استفاده از روش گروه ذرات [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]
 • جهانبخش.مجتبی تحليل مسأله بهينه‌سازي تخصيص ظرفيت در پروکسي‌‌هاي SIP و ارائه الگوريتم کنترل اضافه بار با عدالت Max-Min [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • جهان‌بیگی.علی تخمین ضرایب علیت در نقشه راهبردی سازمان به کمک آموزش نقشه شناختی فازی با الگوریتم جستجوی گرانشی [ دوره14, شماره 1 , 2 - بهار سال 1395]
 • جهان‌ديده.رستم‌علي طبقه‌بندی توده‌های سرطانی سینه با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی توده و ويژگي‌هاي بافتی تصاویر سونوگرافی در ناحيه داراي توده و نواحي اطراف آن [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1387]
 • جهانگرد.معصومه ترميم تصوير به روش هندسي با استفاده از تبديل موجک [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1389]

چ

 • چترایی.عباس مدل‌سازی کمپرسور 250-K با استفاده از روش سری موازی نارکس و فازی سلسله‌مراتبی [ دوره18, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1399]
 • چوگان سنبل.سیدرضا ‌اثرات حمله طوفان بسته‌های ثبت نام در سیستم تلفن اینترنتی و تشخیص آن با استفاده از فاصله Kullback - Leibler [ دوره12, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • چهکندی نژاد.هادی ارائه یک روش جدید به منظور تخمین برخط تأخیر زمانی در سیستم‌های SISO-LTI با تأخیر زمانی متغیر با زمان و نامعلوم در ورودی کنترلی [ دوره18, شماره 1 , 1 - بهار سال 1399]
 • چینی‌پرداز.مریم اختصاص سلول توأمان با مدیریت تداخل در شبکه‌های سلولی ناهمگون با استفاده از الگوریتم توزیع‌شده [ دوره16, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1397]
 • چيتي‌زاده.جلیل رهيافت جديد براي اصلاح روش حفاظت خطاي نابرابر (UEP) در ارسال ويدئو روي شبکه‌هاي بي‌سيم [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1388]

ح

 • حاتم.احمد بهبود یادگیری Q با استفاده از هم‌زمانی به روز رسانی و رویه تطبیقی بر پایه عمل متضاد [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • حاج سید جوادی.حمید PLAER: الگوريتم مسيريابي آگاه از انرژي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم به کمک مفهوم جريمه در اتوماتاي يادگير [ دوره12, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • حاج سید جوادی.حمید ارائه روشی برای دریافت داده‌ی حسگر بی‌سیم توسط مشتری وب از طریق دروازه اینترنت اشیاء مبتنی بر پروتکل CoAP [ دوره16, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1397]
 • حاجی صادقی.امیرمحمد ارائه مدار نوشتن جدید جهت کاهش انرژی و تأخیر عملیات نوشتن در حافظه‌های STT-MRAM با بهره‌گیری از روش دمایی [ دوره19, شماره 1 , 2 - بهار سال 1400]
 • حاجی‌رحیمی.مهدیه طراحي عملگر گسترش تصاوير دو سطحي در تكنولوژي CMOS با توان كم و سرعت بالا [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1387]
 • حاجی‌عبداله.تینا تشخیص و حذف تاثیر یک حمله سایبری ترکیبی به سیستم کنترل خودکار تولید [ دوره20, شماره 2 , 1 - تابستان سال 1401]
 • حاجی‌نظری.مهدی بررسی اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم‌زمان بر اساس بهینه‌سازی ظرفیت و استراتژی عملکرد [ دوره9, شماره 4 - زمستان سال 1390]
 • حاجيان.مهدي طرحی جديد برای طبقه‌بندی خودکار اغتشاشات کيفيت توان بر اساس ابزار پردازش سیگنال و یادگیری ماشین [ دوره12, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • حامدفر.جمال طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏‏اي با تطبيق امپدانس [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1382]
 • حائری.حمیده فیلتر ذره‌ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی [ دوره14, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1395]
 • حائری.محمد تعيين معادله مشخصه مطلوب برای تحصيل پاسخ مناسب به ورودی مرجع شيب [ دوره3, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1384]
 • حبیب‌زاده شریف.امیر طراحی بهینه و تحلیل تمام‌موج جاذب‌های فراماده‌ای پهن‌بانددر طیف نور مرئی [ دوره21, شماره 1 , 1 - بهار سال 1402]
 • حبیبی.علی اکبر کنترل‌کننده تطبیقی عصبی- فازی و مبدل منبع امپدانسی به‌ منظور کنترل توان شبکه هیبریدی متشکل از ژنراتور القایی دو سو تغذیه و سلول خورشیدی [ دوره20, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1401]
 • حبیبی.فرشید کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در طراحی یک کنترل‌کننده هوشمند فرکانس برای یک ریزشبکه جزیره‌ای [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • حبیبی.ملیحه افزایش تفکیک‌پذیری تک‌تصویری با در نظر گرفتن سازگاری در همسایگی پیکسل‌ها و استفاده از روش خودیادگیرنده [ دوره16, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1400]
 • حجازی.میثاق سادات طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها [ دوره17, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1398]
 • حجت کاشانی.فرخ راهکار‌هاي نوين در بهينه‌سازي آنتن ياگي اودا [ دوره4, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1385]
 • حجت.مهرداد مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سيستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مبتنی بر شانس [ دوره10, شماره 1 - بهار سال 1391]
 • حریفی.عباس مسیریابی ربات با استفاده از الگوریتم انتخاب کلونال [ دوره17, شماره 1 , 2 - بهار سال 1398]
 • حریفی.عباس بهبود عملکرد طبقه‌بند شبکه عصبی چندجمله‌ای با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ [ دوره20, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1401]
 • حریمی.علی تشخیص احساس از روی گفتار با استفاده از طبقه‌بند مبتنی بر مدل و ویژگی‌های دینامیکی غیر خطی [ دوره15, شماره 2 , 2 - تابستان سال 1396]
 • حسن پور.حمید انتخاب اتوماتیک تصویر مرجع در تطبیق هیستوگرام [ دوره13, شماره 2 - تابستان سال 1394]
 • حسن پور.حمید تشخیص زاویه قرارگیری شخص در تصویر با استفاده از اطلاعات کانتوری‌ [ دوره14, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1395]
 • حسن پور.حمید شناسایی افراد از طریق رگ‌های خونی انگشت دست در فضای رادون با به کارگیری الگوهای فضایی مشترک [ دوره15, شماره 1 , 2 - بهار سال 1396]
 • حسن پور.حمید استفاده از روش‌های پردازش سیگنال برای تخمین امپدانس شبکه‎های قدرت ولتاژ پایین در محدوده فرکانسی kHz 2 تا kHz 150 [ دوره17, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1398]
 • حسن پور.حمید استفاده از خوشه‌بندی تکاملی برای تشخیص موضوع در بلاگ‌نویسی کوچک با لحاظ‌نمودن اطلاعات شبکه اجتماعی [ دوره17, شماره 4 , 2 - زمستان سال 1398]
 • حسن پور.حمید ارائه یک الگوریتم آبشاری برای بهبود سرعت و دقت یک سیستم شناسایی نوع و مدل خودرو [ دوره15, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1396]
 • حسن‌زاده اقدم.محمدرضا کنترل‌کننده جریان هیسترزیس دوبانده برای کاهش کلیدزنی اینورتر موتور BLDC و مقایسه آن با هیسترزیس تک باند [ دوره15, شماره 4 , 1 - زمستان سال 1396]
 • حسن‌زاده.علیرضا طراحی یک مبدل ولتاژ DC-DC خازنی تمام مجتمع ولتاژ پایین و پربازده به منظور برداشت انرژی محیطی [ دوره17, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1398]
 • حسنی آهنگر.امیررضا هماهنگي رله‌هاي جريان زياد توسط الگوريتم جست‌و‌جوي ابركره ارتقايافته با درنظرگيري منحني مشخصه رله‌ها و جريان تنظيمي [ دوره16, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1397]
 • حسنی.حمید سنجش طیف باندپهن در شبکه‌های رادیوشناختی با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته [ دوره10, شماره 3 - پاییز سال 1391]
 • حسنی.عبدالمجید کنترل برداری بدون‌سنسور DFIG با رویتگر MRAS بر اساس جریان روتور در شرایط افت ولتاژ نامتعادل شبکه [ دوره15, شماره 3 , 1 - پاییز سال 1396]
 • حسین پناهی.فرزاد طراحی بهینه و زیربهینه فرستنده- گیرنده در شبکه‌های حسگری متراکم و اینترنت اشیاء [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • حسین پناهی.فریدون طراحی بهینه و زیربهینه فرستنده- گیرنده در شبکه‌های حسگری متراکم و اینترنت اشیاء [ دوره19, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1400]
 • حسین پور.مهدی شبکه سریع و کم‌وزن برای شناسایی خطوط جاده با استفاده از معماری موبایل‌نت و توابع هزینه متفاوت [ دوره21, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1402]
 • حسین زاده اقدم.مهدی طبقه‌بندی خودآموز نیمه‌نظارتی مبتنی بر ساخت همسایگی [ دوره20, شماره 3 , 2 - پاییز سال 1401]
 • حسین زاده اقدم.مهدی ارائه روشی جدید بر مبنای تجزیه ماتریس غیر منفی برای کاهش ابعاد [ دوره20, شماره 2 , 2 -