• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه رفاه اجتماعی
    هادی صادقی مسعود رشیدی‌نژاد امیر عبداللهی
    امروزه بر همگان مبرهن است که تغییرات شرایط آب و هوایی تهدیدی جدی برای رفاه بشر بر روی کره زمین تلقی می‌شود، از این رو رشد روزافزون تقاضا برای انرژی الکتریکی و وابستگی بخش تولید به منابع سوخت‌های فسیلی، این بخش را به یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای اعمال محدودیت‌ها و پیاده‌ چکیده کامل
    امروزه بر همگان مبرهن است که تغییرات شرایط آب و هوایی تهدیدی جدی برای رفاه بشر بر روی کره زمین تلقی می‌شود، از این رو رشد روزافزون تقاضا برای انرژی الکتریکی و وابستگی بخش تولید به منابع سوخت‌های فسیلی، این بخش را به یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای اعمال محدودیت‌ها و پیاده‌سازی راهکارها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مبدل نموده است. از جمله این راهکارها، تدوین طرح‌هایی تحت عنوان سیاست‌های تشویقی است که ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر و اعمال محدودیت بر انتشار بخش تولید را دنبال می‌کنند. در مقاله پیش رو با تکیه بر مفهوم تابع رفاه اجتماعی برگسون- ساموئلسون، اثر افزایش درصد نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر تحت اجرای سیاست‌های تشویقی در برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه تولید از دیدگاه‌های مختلفی چون مسایل زیست‌محیطی، رفاه سرمایه‌گذاران بخش تولید و رفاه مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا با در نظر داشتن اثر یکی از رایج‌ترین سیاست‌ها تحت عنوان سیاست حق انتشار با قابلیت داد و ستد، یک مدل جامع برای برنامه‌ریزی توسعه تولید از دید یک شرکت تولیدی ارائه می‌گردد. مدل مزبور در قالب یک مسأله غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح با استفاده از نرم‌افزار بهینه‌سازی گمز، طی دو سناریو حل می‌گردد. سپس با توجه به استراتژی‌های بهینه به دست آمده برای توسعه، به بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی و پیاده‌سازی ساختار هوشمند تشخیص عیب ژنراتور
    محمد  زارع ارنانی اصغر اکبری
    وقوع خطا و خروج ناگهانی ژنراتورها از مدار می‌تواند خسارات مالی سختی در پی داشته باشد، بدین سبب روش‌های مختلف ارزیابی وضعیت ژنراتورها گسترش یافته‌اند. قصد این مقاله گردآوری اطلاعات مهم ژنراتور و انجام یک تحلیل جامع توسط روش تحلیل سلسله‌مراتبی است. فرایند تحلیل سلسله‌مرات چکیده کامل
    وقوع خطا و خروج ناگهانی ژنراتورها از مدار می‌تواند خسارات مالی سختی در پی داشته باشد، بدین سبب روش‌های مختلف ارزیابی وضعیت ژنراتورها گسترش یافته‌اند. قصد این مقاله گردآوری اطلاعات مهم ژنراتور و انجام یک تحلیل جامع توسط روش تحلیل سلسله‌مراتبی است. فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یک روش تحلیل چندمعیاری است که برای ترکیب نتایج روش‌های تشخیصی به هنگام و تشخیص محتمل‌ترین عیب و قسمت معیوب ژنراتور به کار رفته است. در این راستا چندین جدول مقایسه‌ای تشکیل شده و نهایتاً این روند منجر به آشکارسازی محتمل‌ترین عیب ژنراتور در حال کار خواهد شد. در این مقاله چگونگی طراحی و پیاده‌سازی ساختار تشخیص عیب LEMS به همراه نتایج شبیه‌سازی دو ساختار نمونه‌ای مورد بحث قرار گرفته است.‌ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه مدلی برای ژنراتور تغذیه دوگانه در توربین بادی بر اساس روابط تحلیلی دقیق هارمونیکی و نوسان
    مجید  نیری‌پور محمدمهدی منصوری
    در شرایط عملکرد عادی یا خطای ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه، مؤلفه‌های فرکانسی مختلفی در هر یک از سیم‌پیچ‌های استاتور و روتور یا در بخش مکانیکی می‌تواند ایجاد گردند که قابل انتقال به طرف‌های دیگر هستند و می‌توانند مؤلفه‌های فرکانسی دیگری ایجاد کنند. در این مقاله ابتد چکیده کامل
    در شرایط عملکرد عادی یا خطای ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه، مؤلفه‌های فرکانسی مختلفی در هر یک از سیم‌پیچ‌های استاتور و روتور یا در بخش مکانیکی می‌تواند ایجاد گردند که قابل انتقال به طرف‌های دیگر هستند و می‌توانند مؤلفه‌های فرکانسی دیگری ایجاد کنند. در این مقاله ابتدا روابط تحلیلی دقیقی برای این مؤلفه‌های فرکانسی و انتقال آنها به طرف‌های دیگر بر حسب دامنه و فاز مؤلفه‌های فرکانسی ارائه گردیده است که صورت کامل‌تری از روابط ارائه‌شده در آخرین مقالات در این زمینه است. سپس مدلی برای ژنراتور تغذیه دوگانه ارائه شده که با دقت خوبی می‌تواند مؤلفه‌های فرکانسی را در بخش‌های الکتریکی و مکانیکی ژنراتور محاسبه و مدل‌سازی نماید. در انتها صحت و دقت روابط و مدل ارائه‌شده با مطالعات موردی صحت‌سنجی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - کنترل دوحلقه‌ای اینورتر 400 هرتز برای کاربرد منابع تغذیه زمینی
    محمود نوری حسین ایمان‌عینی
    در این مقاله روش کنترل دوحلقه‌اي براي کنترل اينورتر 400 هرتز معرفی می‌شود. در حلقه بیرونی از کنترل‌کننده‌هاي تشدیدی برای تنظیم دامنه هارمونیک اصلی و حذف هارمونیک‌های نامطلوب ولتاژ استفاده می‌شود. در حلقه داخلی براي پرهيز از ايجاد تأخير فاز و کاهش پهناي باند از کنترل‌کنن چکیده کامل
    در این مقاله روش کنترل دوحلقه‌اي براي کنترل اينورتر 400 هرتز معرفی می‌شود. در حلقه بیرونی از کنترل‌کننده‌هاي تشدیدی برای تنظیم دامنه هارمونیک اصلی و حذف هارمونیک‌های نامطلوب ولتاژ استفاده می‌شود. در حلقه داخلی براي پرهيز از ايجاد تأخير فاز و کاهش پهناي باند از کنترل‌کننده تناسبي جریان بهره گرفته شده است. در این مقاله برای طراحی ضرايب کنترل‌کننده‌هاي حلقه‌هاي داخلي و خارجي، روش ديجيتال ترکيبي در حوزه زمان- گسسته و زمان- پيوسته پیشنهاد شده است. به منظور مجزاسازي سيستم کنترل از ورودي اغتشاش جريان بار و بهبود پاسخ ديناميکي سيستم، بلوک پيش‌خور به ساختار کنترل دوحلقه‌اي افزوده شده است. برای پیاده‌سازی ایمن در برابر نویز بلوک پیش‌خور، یک مشتق‌گیر نرم معرفی شده است که به صورت بهینه برای فرکانس 400 هرتز طراحی شده است. شبيه‌سازي‌هاي متعددي به منظور تأييد کارايي سيستم کنترل انجام شده که بيان‌گر عملکرد مطلوب حالت گذرا و ماندگار سيستم است. در انتها نتايج عملي به دست آمده از يک نمونه آزمايشگاهي- صنعتيkVA 20 و مبتنی بر سیستم کنترل دوحلقه‌ای ارائه می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - یک روش جدید سنتز فرکانس پالس شکل موج بر پایه مدولاسیون فرکانس پالس با استفاده از مشخصه فرکانس- بهره IPT
    محمدحسن عامری علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    انتقال القایی توان یکی از تکنولوژی‌های برتر اخیر می‌باشد که به کمک آن می‌توان اتصالات الکتریکی را در هنگام انتقال انرژی الکتریکی حذف کرد. کاربردهای متنوعی از این تکنولوژی ارائه شده که یکی از آنها تغذیه بارهای ac در قالب G2V و موتورهای تک‌فاز است. برای تغذیه بارهای ac، ت چکیده کامل
    انتقال القایی توان یکی از تکنولوژی‌های برتر اخیر می‌باشد که به کمک آن می‌توان اتصالات الکتریکی را در هنگام انتقال انرژی الکتریکی حذف کرد. کاربردهای متنوعی از این تکنولوژی ارائه شده که یکی از آنها تغذیه بارهای ac در قالب G2V و موتورهای تک‌فاز است. برای تغذیه بارهای ac، توان خروجی مبدل القایی توان پس از یکسوشدن در اختیار یک اینورتر قرار می‌گیرد. تبدیل متوالی dc/ac/dc/ac در فرایند انتقال القایی توان سبب کاهش بازده IPT می‌شود که بخشی از این کاهش بازده ناشی از تلفات کلیدزنی در IPT می‌باشد. برای ساخت شکل موج ولتاژ ac دلخواه با THD قابل قبول از یک منبع ولتاژ dc، فرکانس کلیدزنی می‌بایست چندین برابر فرکانس موج مرجع باشد. در این مقاله بر اساس مشخصه بهره- فرکانسIPT ، روش جدید سنتز شکل موج PFSW بر پایه مدولاسیون فرکانس پالس ارائه می‌شود. روش PFSW تلفات کلیدزنی اینورتر سمت ثانویه را قابل صرف نظر کردن می‌کند. همچنین نشان داده می‌شود که روش PFSW علاوه بر کاهش تلفات کلیدزنی، سبب کاهش مجموع توان المان کلیدزنی (TSDP) برای مبدل‌های سمت ثانویه IPT و افزایش طول عمر مبدل‌های به کار رفته می‌شود. در این مقاله صحت ادعای بیان‌شده از طریق روابط ریاضی و بررسی نتایج نمونه آزمایشگاهی اثبات می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بهساز يکپارچه کيفيت توان جدید بر پايه مبدل منبع امپدانس ترانسفورماتوري
    مهدی  سیاهی محمد داودی
    بهساز يکپارچه کيفيت توان (UPQC) متشکل از اينورترهاي منبع ولتاژ پشت به پشت، تلفيق فيلترهاي اکتيو سري و موازي است که به صورت هم‌زمان هارمونيک‌هاي جريان بار غير خطي و اغتشاشات ولتاژ شبکه را جبران مي‌کند. براي کارکرد مناسب هر دو مبدل و عبور دوطرفه توان، بايد ولتاژ لينک DC ح چکیده کامل
    بهساز يکپارچه کيفيت توان (UPQC) متشکل از اينورترهاي منبع ولتاژ پشت به پشت، تلفيق فيلترهاي اکتيو سري و موازي است که به صورت هم‌زمان هارمونيک‌هاي جريان بار غير خطي و اغتشاشات ولتاژ شبکه را جبران مي‌کند. براي کارکرد مناسب هر دو مبدل و عبور دوطرفه توان، بايد ولتاژ لينک DC حداقل 41/1 برابر ولتاژ خط به خط سمت ولتاژ بالاي سيستم يعني فيلتر اکتيو موازي باشد. يکي از فاکتورهاي تعيين‌کننده قيمت ادوات نيمه‌هادي، حداکثر استرس ولتاژ قابل تحمل آنها مي‌باشد. با بالابودن ولتاژ لينک DC، استرس ولتاژ کليدهاي سمت مبدل سری افزايش مي‌يابد و براي رفع اين نقص، در اين مقاله يک شبکه منبع امپدانس به ساختار اينورترهاي پشت به پشت رايج در UPQC اضافه می‌شود که بدين وسيله ولتاژ DC اعمالي به اينورتر فيلتر اکتيو سري را به ميزان چشم‌گيري کاهش داده و هزينه ساخت آن کاهش خواهد يافت. در اين ساختار از شبکه منبع امپدانس در يک مبدل AC/DC (فيلتر موازي) براي ايجاد خاصيت باک- بوست استفاده شده است. در عين حال به علت استفاده شبکه منبع امپدانس در فيلتر موازي، زمان مرده لازم براي کليدزني اين مبدل حذف شده و کيفيت عملکرد و قابلیت اطمینان آن به ميزان چشم‌گيري افزايش خواهد يافت. در این مقاله با شبيه‌سازي‌هاي لازم کارايي ساختار رايج و پيشنهادي با هم مقايسه خواهد شد. برای اثبات کاهش هزينه ساخت در ساختار پيشنهادي از معيار Total Switching Device Power استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحي بهينه موتور مغناطيس دایم داخلي برای افزایش محدوده تضعيف شار و کاهش حجم آهن‌ربای مصرفی
    مهدی اره پناهی وحید سنایی تراب
    موتورهای مغناطيس دایم داخلي از یک سو به دليل ويژگي‌هايي نظير بازده بالا و دارابودن نسبت توان به حجم بیشتر در مقایسه با موتورهای القايي و سويچ‌شونده رلوكتانسي و از سوی دیگر استحكام مكانيكي بهتر و خطر مغناطيس‌زدايي كمتر نسبت به موتورهای مغناطيس دایم سطحي، یک انتخاب مناسب چکیده کامل
    موتورهای مغناطيس دایم داخلي از یک سو به دليل ويژگي‌هايي نظير بازده بالا و دارابودن نسبت توان به حجم بیشتر در مقایسه با موتورهای القايي و سويچ‌شونده رلوكتانسي و از سوی دیگر استحكام مكانيكي بهتر و خطر مغناطيس‌زدايي كمتر نسبت به موتورهای مغناطيس دایم سطحي، یک انتخاب مناسب جهت كاربرد در صنایع حمل و نقل محسوب می‌شوند. با اين وجود همواره كاهش هزينه ساخت اين موتورها و افزايش محدوده سرعت تحت توان ثابت (CPSR) همواره یکی از مسایل مورد توجه در طراحی این ماشین‌ها بوده است. اين مقاله يك طراحي بهينه را براي موتور مغناطيس دایم داخلي به منظور دستيابي به CPSR بزرگ و كاهش حجم آهن‌رباي مصرفي به طور هم‌زمان ارائه می‌دهد. بهينه‌سازي در دو مرحله انجام مي‌شود، در مرحله اول به كمك الگوريتم ژنتيك مقدار CPSR موتور نسبت به طرح اوليه افزايش مي‌يابد و در مرحله دوم با تركيب دو ایده ساختار آهن‌رباهاي چند تكه شده و استفاده از پل‌هاي هوايي غير متعارف طرحی ارائه می‌شود که ضمن افزايش مقدار CPSR، حجم آهن‌رباي مصرفي را نیز كاهش خواهد داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - الگوریتم پرتودهی جدید برای شبکه‌های همیار با رله دیکد و ارسال چندآنتنه
    محمد محمدی امیری علی الفت
    در این مقاله یک شبکه همیار که شامل یک منبع، یک رله و یک مقصد می‌باشد، بررسی می‌شود. منبع و مقصد سیستم‌های تک‌آنتنه هستند ولی رله مجهز به یک سیستم N - آنتنه می‌باشد و در حالت دیکد و ارسال (DF) عمل می‌کند. با فرض فاصله زیاد بین منبع و مقصد، از مسیر مسقیم بین آن دو صرف نظر چکیده کامل
    در این مقاله یک شبکه همیار که شامل یک منبع، یک رله و یک مقصد می‌باشد، بررسی می‌شود. منبع و مقصد سیستم‌های تک‌آنتنه هستند ولی رله مجهز به یک سیستم N - آنتنه می‌باشد و در حالت دیکد و ارسال (DF) عمل می‌کند. با فرض فاصله زیاد بین منبع و مقصد، از مسیر مسقیم بین آن دو صرف نظر می‌کنیم. رله با استفاده از روش‌های پرتودهی پيشنهادشده سيگنال را به سمت مقصد ارسال می‌كند. اين پرتودهي‌ها با فرض آگاهي رله از دو بیت اطلاعات کوانتیزه‌شده راجع به فاز تمامی لینک‌های بین رله و مقصد انجام مي‌گيرد. یک حد بالا برای احتمال خطای بیت سیستم محاسبه خواهد شد و نشان داده می‌شود که الگوریتم پیشنهادی به مرتبه دایورسیتی کامل دست می‌یابد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که احتمال خطای بیت الگوریتم پیشنهادی بهتر از چندین الگوریتم شناخته شده است و نیز عملکردی نزدیک به سیستم‌هایی با فرض‌های ایده‌آل دارد. پرونده مقاله