• صفحه اصلی
  • بهبود یادگیری Q با استفاده از هم‌زمانی به روز رسانی و رویه تطبیقی بر پایه عمل متضاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960422204086925 بازدید : 1548 صفحه: 137 - 146

20.1001.1.16823745.1395.14.2.15.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط