• صفحه اصلی
  • افزایش تفکیک‌پذیری تک‌تصویری با در نظر گرفتن سازگاری در همسایگی پیکسل‌ها و استفاده از روش خودیادگیرنده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970708164664 بازدید : 1757 صفحه: 157 - 163

20.1001.1.16823745.1397.16.2.8.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط