• صفحه اصلی
  • روشی هدف‌گرا به منظور هولون‌بندی در سیستم‌های چندعاملی هولونی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604222012426923 بازدید : 3872 صفحه: 117 - 127

20.1001.1.16823745.1395.14.2.13.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط