• صفحه اصلی
  • کنترل توپولوژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از منطق فازی دوسطحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409091338672 بازدید : 4874 صفحه: 152 - 157

20.1001.1.16823745.1393.12.4.8.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط