• صفحه اصلی
  • روشی مطمئن برای مقابله با مشکلات طبقه‌بندی اثر انگشت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909125230671 بازدید : 4125 صفحه: 143 - 151

20.1001.1.16823745.1393.12.4.7.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط