• صفحه اصلی
  • ردیابی هدف در تصاویر ویدئویی رنگی به کمک فيلتر ذره‌ای هندسی مبتنی بر مدل تحلیلی‌شده‌ي هیستوگرام رنگ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940908141235638 بازدید : 2129 صفحه: 111 - 118

20.1001.1.16823745.1392.11.4.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط