• صفحه اصلی
  • طراحی سیستم کنترل یک‌پارچه بویلر- توربین بر مبنای کنترل‌کننده مد لغزشی بهبودیافته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940907111648572 بازدید : 2194 صفحه: 93 - 100

20.1001.1.16823745.1390.9.2.5.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط