• صفحه اصلی
  • طراحي و ساخت يک راه‎انداز گيت IGBT با حفاظتهای لازم و ادوات SMD

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394083010156415 بازدید : 6253 صفحه: 45 - 47

20.1001.1.16823745.1385.4.7.6.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط