• صفحه اصلی
  • خلاصه‌سازی ویدئویی با روش ترکیبی گراف شبکه‌ای و خوشه‌بندی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401040138185 بازدید : 513 صفحه: 101 - 110

20.1001.1.16823745.1402.21.2.7.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط