• صفحه اصلی
  • انتخاب کاربران و جمرهای با قابلیت برداشت انرژی در شبکه‌های چندبانده لینک بالای NOMA جهت بهبود عملکرد و امنیت شبکه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991028251775 بازدید : 468 صفحه: 173 - 180

20.1001.1.16823745.1401.20.2.3.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط