• صفحه اصلی
  • ارائه یک مدل آگاه از انرژی و مبتنی بر زنجیره مارکوف به منظور مدیریت پویای ماشین‌های مجازی در مراکز داده ابری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991020251644 بازدید : 2834 صفحه: 47 - 56

20.1001.1.16823745.1401.20.1.4.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط