• صفحه اصلی
  • اندازه‌گیری و مدل‌سازی اغتشاشات چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از سنسور شتاب و نیرو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990728250247 بازدید : 92 صفحه: 71 - 79

20.1001.1.16823745.1401.20.1.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط