• صفحه اصلی
  • بهبود عملکرد طبقه‌بند شبکه عصبی چندجمله‌ای با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990428238389 بازدید : 528 صفحه: 145 - 154

20.1001.1.16823745.1401.20.2.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط