• صفحه اصلی
  • طراحی سلول روبشی سریع با توان استاتیکی کاهش‌یافته در تکنولوژی nm 22 CMOS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980603191711 بازدید : 3764 صفحه: 137 - 144

20.1001.1.16823745.1398.17.2.13.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط