• صفحه اصلی
  • حداقل‌سازي خطای چندمسیری گیرنده ارزان‌قیمت GPS با استفاده از روش‌هاي ترکیبی PSO-SVM و GA-SVM

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970514114626163678 بازدید : 4245 صفحه: 73 - 86

20.1001.1.16823745.1397.16.2.9.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط