• صفحه اصلی
  • بهبود تولیدکننده‌های گفتار سازه‌ای و پیوندی با الهام از عملکرد فشرده‌ساز‌های گفتار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940907111243570 بازدید : 1746 صفحه: 77 - 84

20.1001.1.16823745.1390.9.2.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط